Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Spitalul Județean de Urgențăa ținut o „grevăde catifea”

” Pe fondul grevei Alianței Bugetarilor

PROTEST. S-a tot vehiculat, la sfârșitul săptămânii trecute, că greva bugetarilor va paraliza țara. toată lumea era îngrijoratăde cum ne va influența, sau mai bine zis încurca, acest protest. Neliniștile oamenilor erau îndreptate în special că tre activitatea spitalelor, dacă se va ocupa cineva de nevoile lor, de sănătatea lor, în data de 5 octombrie – ziua grevei generale.

„Activitatea medicalăs-a desfășurat normal” – Georgeta Săliște

În ceea ce privește Spitalul Județean Vâlcea, trebuie săspune că lucrurile au decurs normal, fapt confirmat chiar de directoarea spitalului, Georgeta Săliște: „Activitatea medicalăs-a desfășurat normal. Deși la acțiune au participat aproximativ 200 de persoane, au fost asigurate urgențele și internările, personalul nostru s-a organizat foarte bine”. Declarația a fost întărităși de un pacient internat în spital care a afirmat că „nu s-a întâmplat nimic deosebit, iar lucrurile au decurs ca în oricare altăzi”.

Greva medicilor, act solidar

Referitor la această formă de protest, președintele Uniunii Sindicale Județene SANITAS Vâlcea, Maria Costea, a ținut săexplice faptul că ” protestul a fost unul de solidaritate cu sindicatele din învățământ, deoarece acestea parcurseserătoți pașii legali precedenți grevei generale”. Etapele pe care trebuie săle parcurgăun astfel de protest sunt: greva de tip japonez, greva de avertisment, pichetarea de instituții și, abia După aceea, greva generală. Ea ne-a asigurat că totul a fost foarte bine organizat și că liderii SANITAS din județ au făcut tot posibilul ca greva săse desfășoare în condiții legale. S-a urmărit, în principal, ca pacienții sănu aibăde suferit, indiferent de nemulțumirile angajaților din sistemul sanitar.” Nu s-au înregistrat evenimente sau busculade, așa cum am văzut la televizor că s-a întâmplat în alte județe. Am făcut apel la înțelegere la pacienți pentru că ei sunt primii afectați de obicei în astfel de situații”, a adăugat aceasta.

Revendică rile rămân aceleași

Revendică rile sindicaliștilor au rămas aceleași ca cele statuate în data de 30 septembrie, când alianța bugetarilor a pichetat Prefectura, printre acestea numărându-se: renegocierea, în regim de urgență, a Legii cadru privind salarizarea unitarăa personalului plătit din fonduri publice, stoparea disponibilizărilor în domeniu bugetar, renunțarea la acordarea forțatăa concediului fără plată, asigurarea resurselor financiare în sistemul bugetar și asigurarea drepturilor salariale. Mariana Costea a mai insistat asupra faptului că ” protestul nu e datorat numai neînțelegerilor în privința salariilor”. Ea susține că este vorba și despre finanțarea spitalelor pentru medicamente și mâncare. „Situația spitalelor din județ e dezastruoasă, nu au fost plătiți furnizorii care amenințăcu sistarea serviciilor. Directorii de spitale sunt alături de noi”- a conchis ea.

În Ziua Muncii Decente, miting sindical

După greva de luni, 7 octombrie, odatăcu „Ziua Internaționalăa Muncii Decente”, a avut loc, în Piața Victoriei din București, un miting al Alianței Bugetarilor formatădin următoarele confederații sindicale: Confederația Naționalăa Sindicatelor Libere din România-Frăția (din care face parte și federația SANITAS), Biroul Național Sindical, Confederația NaționalăSindicală”Cartel Alfa” și Confederația Sindicatelor Democratice din România. Astfel, din partea SANITAS Vâlcea a plecat spre capitalăun autocar cu 50 de persoane, iar de la C.N.S.L.R. Frăția – 3, care au adunat oameni din toate colțurile județului Vâlcea.

Dacă în celelalte țări membre ale Uniunii Europene această zi, care celebreazărolul central al muncii în viața oamenilor: o slujbăproductivăcare aduce o remunerație justă, securitate la locul de muncă și protecția socialăa familiei, cele mai bune perspective de dezvoltare personalăși integrare socialăetc., în România ea este marcatăde mitingul sindicaliștilor, plini de frustrări și nemulțumiri, care nu se reunesc tocmai pentru a sărbători, ci mai degrabăpentru a-și expune neajunsurile.

Alexandra Iordache