Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Spitalele vâlcene se aflăsub lupa autorităților

Controale ale Direcției de Sănătate Publică

INSPECÎII. În această perioadă , Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea se aflăîn plină campanie de controale la spitalele din județul Vâlcea. Se urmărește verificarea respectării condițiilor igienico-sanitare în cadrul acestor instituții. până în acest moment au fost controlate aproape toate unitățile, urmând ca până în data de 12 martie DSP săle recontroleze pe cele care au primit termene de remediere.

În perioada cuprinsăîntre 15 februarie a.c. și 12 martie a.c., Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea efectueazăo acțiune de control a tuturor spitalelor atât publice, cât și private, de pe raza județului Vâlcea. „Urmărim săvedem dacă spitalele sunt autorizate, dacă existăcircuite funcționale, dacă este întocmit și se respectăplanul anual de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale, dacă este respectat ordinul Ministerului Sănătății privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, dacă se respectănormele privind colectarea reziduurilor periculoase și altele”, a declarat Lorena Mărgăritescu, director coordonator adjunct – direcția de control în sănătate publică , din cadrul DSP Vâlcea. În cadrul acestor controale, sunt inspectate condițiile de cazare, distribuția alimentelor, blocul alimentar etc.

până în prezent au fost verificate următoarele spitale: Spitalul Orășenesc Brezoi, Spitalul Orășenesc Bălcești, Spitalul de Obstetrică -Ginecologie din Râmnicu Vâlcea, Spitalul Municipal Drăgășani, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Centrul de diagnostic și tratament al bolilor renale Renamed din Rm. Vâlcea, Clinica privatăde cardiologie Incarmed din că limănești și o parte a Spitalului Județean de UrgențăVâlcea. ” Toate spitalele au autorizație sanitarăde funcționare. Nu au fost identificate probleme deosebite. Nu au fost înregistrate deficiențe care săimplice sancțiuni contravenționale. Unde a fost cazul am dat termene de remediere a deficiențelor. Nu a fost vreo problemăcare săreprezinte un risc real pentru sănătate”, a mai explicat Lorena Mărgăritescu. Problemele găsite în cadrul inspecțiilor au vizat în special igienizarea la blocurile alimentare, curățenia la locul de muncă , iar pe secții și la oficii au fost identificate anumite deficiențe din punctul de vedere al stării igienico-sanitare. Urmeazăca până în data de 12 martie săse finalizeze acest control tematic, iar în locațiile unde au fost date termene de remediere, DSP sărevinăpentru a verifica dacă indicațiile date au fost respectate.

Control de la Ministerul Sănătății

Încă de săptămâna trecută, în județul Vâlcea a fost prezentăo delegație a Ministerului Sănătății condusăde secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel. această comisie, împreunăcu DSP Vâlcea, a efectuat controale, prin sondaj, la spitalele din județ, pentru a evalua activitatea acestora pe parcursul anului 2009. Acest tip de controale au loc la nivelul întregii țări, iar rezultatele vor fi centralizate după jumătatea lunii martie.