Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Șomajul tehnic, avantajos pentru societățile comerciale

 

NOUTĂÎI. La începutul acestui an, Guvernul a adoptat o nouăordonanțăde urgențăce vizeazălupta împotriva crizei mondiale. Guvernul urmărește prin aceasta menținerea forței de muncă , în condițiile în care efectele crizei economice sunt estimate a se prelungi, dar și evitarea pierderii lucrătorilor calificați în anumite domenii cu potențial de dezvoltare După reluarea creșterii economice.

Ordonanța de urgențăa Guvernului, adoptată în data de 5 februarie a.c., prevede că , începând cu luna februarie 2010, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010, pe perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, salariații ale că ror contracte sunt astfel suspendate și care beneficiazăde indemnizația de minimum 75% din salariul de bazăcorespunzător locului de muncă ocupat, precum și angajatorii, pentru salariații respectivi, sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii. Prin urmare, pe perioada suspendării temporare a activității, totale sau parțiale, a unui agent economic, statul va susține de la buget plata tuturor contribuțiilor de asigurări sociale, urmând ca salariatul săprimească 75% din salariul de bazăcorespunzător locului de muncă ocupat. Mai mult decât atât, salariatul este scutit de plata impozitului pe venit.

Facilitățile pentru șomajul tehnic se aplică pentru 90 de zile calendaristice, începând cu luna februarie 2010.

Cei care se aflăîn situația expusămai sus și care doresc săbeneficieze de aceste scutiri de la plata dărilor au obligația de a depune la inspectoratul teritorial de muncă , în raza că ruia își au sediul, o declarație pe propria răspundere. „Angajatorii, care vor beneficia de protecție socialăconform acestei ordonanțe de urgență, vor fi controlați periodic de că tre Inspecția Muncii și Agenția Naționalăde Administrare Fiscală, prin instituțiile lor teritoriale subordonate. Considerăm că adoptarea acestui act normativ este benefică , întrucât măsurile de protecție socialăpreconizate sunt adresate unui grup-țintăformat din persoanele cele mai afectate de consecințele imediate ale crizei economice care sunt supuse riscului de a-și pierde locul de muncă „, a precizat Ionela Bîcă , director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.