Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Slujbe în paraclisul bisericii

 Dați un leu pentru o biserică

Normal 0 21

 

Esti matărecent la peste trei miliarde de euro, averea Bisericii Ortodoxe Române este distribuităinegal în teritoriu. În timp ce, în orașele mari, bunăstarea economică a Bisericii debordeazăîn zeci de biserici noi, unele parohii – în special cele de la sate – sunt extrem de sărace. Pe lângă banii care vin de la buget, veniturile proprii ale Bisericii provin, în mare parte, din taxele percepute pentru serviciile religioase și din comercializarea obiectelor de cult, activități neimpozabile.

 

Senatorii și deputații au fost loviți de evlavie

 

Veniți cu comandădin teritoriu, deputații și senatorii au impus, în plină criză, în comisiile de buget finanțarea pentru construirea sau renovarea a sute de biserici. În jur de 1.500 de amendamente au trecut de Comisia de buget-finanțe și sunt 90% șanse săfie adoptate și în plen de senatori și deputați. Conștienți de importanța bisericii în rândurile alegătorilor, aleșii au cerut sume mari de la buget pentru lăcașurile de cult din colegiul pe care-l reprezintă. Ceea ce i-a mânat în lupta pentru biserică au fost sentimentele religioase, importanța istorică a monumentelor sau, pur și simplu, dorința de a amenda bugetul Guvernului. Astfel, o parte dintre aleșii vâlceni au cerut aproximativ 45.000 lei, pentru mănăstirile și bisericile din județ. 200 mii lei au fost „promiși” bisericii „Sfinții Constantin și Elena” din Berislăvești.

 

Biserică construitădoar din mila oamenilor

 

Biserica este „icoana și chipul lui Dumnezeu”, deoarece împlinește o unire a credincioșilor care depășește diferențele dintre ei; „icoanăa cosmosului, alcă tuit din ființe văzute și nevăzute”, două părți distincte, dar aflate într-o strânsăcomuniune. Cerul bisericii este altarul, iar pământul ei este naosul; „închipuiește simbolic pe om, iar ea este închipuităde el ca om”, că ci altarul se aseamănăsufletului, iar naosul se aseamănătrupului, ceea ce îl face pe om săfie, la rândul său, o „biserică tainică „. Plecând de la aceste cuvinte spuse cu sute de ani în urmăde Sfântul Maxim, locuitorii comunei Berislăvești, rămași fără biserică , fără această „icoană” a lui Dumnezeu au început săclădească un alt lăcaș de cult. Lucrările au început cu aproape doi ani în urmă, dar lipsa fodurilor și-a spus cuvântul. până acum, din partea administrației județene, nu s-au primit decât 300 milioane lei vechi. Episcopia Râmnicului a canalizat și de această datăbanii că tre alte lăcașe de cult, neținând cont de faptul că această biserică reprezintăo urgență. După cum bine se știe, până anul trecut, pe 18 iulie, când a fost sfințit paraclisul din incinta bisericii, oamenii participau la slujbe în vechea biserică ce aparține complexului monastic „Sfinții Trei Ierarhi”, care devenise improprie oficierii serviciilor religioase. În vara anului 2006, în câteva minute ploaia, grindina și torentele aproape că au distrus biserica și cimitirul. Biserica declaratămonument istoric a rămas atunci fără o turlăpentru că brazii aflați în curtea complexului monastic și doi cireși au că zut pe acoperiș. La scurt timp, PS Gherasim a dat ordin ca și celelalte turle săfie date jos pentru a nu pune în pericol viețile credincioșilor.

 

Locuitorii din Berislăvești solicităsprijin financiar

 

Vrând-nevrând, locuitorii din zonăs-au văzut nevoiți săînceapăo muncă titanică pentru a-și construi un nou lăcaș de cult. „Am pus mânăde la mânăși ne-am apucat de treabă. Nu am avut niciodatăbani suficienți, dar am întâlnit și oameni care ne-au ajutat. Tot ce vedeți aici este făcut de noi, de oamenii satului”, ne-a spus preotul Ovidiu Lupu. Și venind în completarea celor afirmate, spunem: de acei oameni care, cu ceva timp în urmă, au ținut „cu dinții” de preotul lor, pornind o bătălie din care au ieșit învingători, chiar dacă păstorul a trebuit săplătească pentru gestul lor de a nu se supune mai marilor eparhiei Râmnicului. Dar, toate au trecut, viața și-a urmat cursul, iar locuitorii satului Berislăvești sunt mai bucuroși ca oricând: au o biserică nouă, biserica pe care și-au dorit-o de atâția ani și pe care nu creadeau că o vor mai vedea. Așteaptă, totuși, ca și conducerea Episcopiei Râmnicului, precum și administrația județului și, de ce nu, chiar și parlamentarii nou-aleși săle dea o mânăde ajutor și să-i sprijine financiar. „Ne trebuie încă foarte mulți bani. Știți cum e: greul abia acum începe. Va trebui săpunem acoperișul, apoi pictura, clopotele și multe altele. Noi suntem mulțumiți cu ce am reușit săfacem până acum, măcar avem unde săoficiem slujbele religioase”, ne-a declarat părintele Ovidiu Lupu.