Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Șase oameni au murit, un medic a fost mustrat

Niciun rezultat notabil în cazurile de malpraxis din Vâlcea

Normal 0 21

MALPRAXIS. Auzim deseori vorbindu-se în jurul nostru despre cazuri de prejudiciere a pacientului în sistemul medical și nu înțelegem foarte bine ce presupune această situație. De asemenea, termenul de malpraxis este tot mai des menționat, deși puțini îi cunosc adevăratul înțeles. Din lipsa de informare sau organizare, pacienții nu știu ce drepturi și obligații au, așa cum nu multora li s-a adus la cunoștințăcă pot încheia cu Casa de Asigurări contracte prin care se prevede faptul că pot da un medic în judecată. Nici Vâlcea nu a fost ocolităde scandalurile privind cazurile de malpraxis. În perioada 1 ianuarie 2008 – 10 mai 2009, la Colegiul Medicilor Vâlcea, au fost înregistrate șapte plângeri. Dintre acestea, în șase dintre ele s-au formulat acuzații de malpraxis împotriva unor medici care își desfășoarăactivitatea în Spitalul Județean de UrgențăVâlcea, iar o plângere a vizat relațiile profesionale dintre doi medici de familie din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Deciziile Colegiului Medicilor contestate de rudele celor decedați

Toate plângerile înregistrate la Colegiul Medicilor Vâlcea au determinat efectuarea unor anchete disciplinare, anchete finalizate prin emiterea unor decizii de la Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea. Plângerile ce i-au vizat pe medicii din Spitalul Județean de UrgențăVâlcea au fost legate de aspecte ale conduitei medicale adoptată de aceștia în cazurile în care au fost reclamați. Soluționarea dosarelor cu care a fost investităComisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea vizeazăalcă tuirea probatoriului atât din documentele medicale și medico-legale întocmite în cazul respectiv, cât și din audierea medicilor intimați și a petenților. Probatoriul este completat, atunci când este necesar, cu expertize de specialitate efectuate de experți desemnați de Colegiul Medicilor din România. „În cazurile Toltiș, Popescu, Deaconescu, Eriță, Popa și Simion, Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea a formulat concluzii cuprinse în decizii, decizii care au fost comunicate atât medicilor intimați, cât și petenților. Persoanele nemulțumite de concluziile anchetei disciplinare efectuate de Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea au contestat deciziile emise de aceasta, dosarele fiind înaintate Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România”, ne-a declarat dr. Adrian Pătrulescu. Acesta mai subliniazăfaptul că decizia emisăde comisie este definitivăpe linia Colegiului Medicilor, ea neputând fi atacatădecât în instanța de contencios administrativ.

Din cele șase plângeri în care s-au formulat acuze de malpraxis împotriva unor medici angajați ai Spitalului Județean de UrgențăVâlcea, patru au fost soluționate în cursul anului 2008, iar două plângeri au fost formulate în cursul anului 2009 (printre care și cazul Toltiș), aflându-se în prezent în procedurăde cercetare. În cele patru dosare soluționate în cursul anului 2008, Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea a stabilit o sancțiune cu „mustrare” împotriva unui medic, respingând ca nefondate plângerile formulate împotriva celorlalți medici intimați. Deciziile emise de Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Vâlcea în aceste patru cazuri au fost contestate, contestațiile formulate, împreunăcu dosarele cauzelor fiind înaintate spre soluționare Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România. În același timp, în mai toate cazurile, procesele civile se aflăîncă pe rol.