Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Săptămâna vâlceană pe scurt

” vă mai aduceți aminte de distinsa doamnăpistruiatăRada Istrate, deputat în circumscripția electoralănr. 39 VÂLCEA, din partea Partidului Democrat, din perioada anilor 1992-1996? ” de nu ne vom păzi ortodoxia, ne vom pierde și neamul”. Cazul de la Arhiepiscopia Râmnicului, semnalat de presa locală, escaladeazăsituația. Preotul Nicolae State – Burluși a acționat în judecatăangajatorul Arhiepiscopiei, episcopul PS Lovișteanu, în conformitate cu prevederile Codului Muncii „

” Vă mai aduceți aminte de distinsa doamnăpistruiatăRada Istrate, deputat în circumscripția electoralănr. 39 VÂLCEA, din partea Partidului Democrat, din perioada anilor 1992-1996? Nimic nu se mai știe despre ea, acum, După cum puțini sunt aceia care știau câte ceva despre ea sau îi știu „trecutul revoluționar”. La 22 decembrie 1989, ea era studentăîn București și, la Lovitura de stat datăde Armata Română, s-a aflat, alături de mai mulți revoluționari civili, în clădirea Comitetului Central, din București. Nu va fi cazul săo întrebe cineva pe „norocoasa luptătoare” ce că uta acolo, După ce se va afla că dumneaei Rada era vorbitoare de limba rusă, fiind „pupila” și apropiata lui Petre Roman, revoluționarul cu pulovărul pe gâtul scurt. Cu siguranță, Rada Istrate este coreligionară, tot așa cum este evreu și Petre Roman, care, mai târziu, a protejat-o sub pulovărul protector. Cu acceptul acestuia, ea a locuit mult timp în imobilul Partidului Democrat, aflat în Aleea Modrogan, la Șoșea. Tot Petre Roman, în înțelegere cu președintele PD-ului vâlcean (de atunci), a trecut-o pe frumoasa sa „pupilă” pe lista candidaților vâlceni pentru Parlament, tânăra doamnăreușind sătraverseze, anonim, legislatura Parlamentară 1992-1996. Pe durata celor patru ani de mandat, Rada Istrate nu a avut decât o luare de cuvânt în plen și a semnat o singurămoțiune, dar și aceea proiectatăde alții. Un episod crud al revoluției române din decembrie 1989, vazut prin prisma lui Constantin Isac, singurul civil din CFSN (Consiliul Frontului Salvării Naționale) care a scă pat din carnagiul din noaptea de 23/24 decembrie 1989 din fața sediului Ministerului Apărării Naționale unde, datorităordinelor criminale ale lui Nicolae Militaru, au fost masacrați uslașii conduși de colonelul Gheorghe Trosca, în numele legitimării diversiunii teroriste, a fost prezentat într-un amplu interviu de presă , descumpănitor. Prin interviu, ni se semnaleazăprezența studentei Rada Istrate, în cabinetul unde generalul Gușăa dialogat cu gralul Moisev – omologul său militar sovietic, refuzându-i, demn, ajutorul armat propus. Redăm pasajul din interviu, așa cum a fost publicat: „Știu că a avut loc o convorbire telefonică cu Moscova, Gușăvorbind cu generalul Moisev. Rușii au cerut să ne acorde sprijin militar și au fost refuzați. Întâi a vorbit el, apoi a vorbit printr-o interpretă. Era acolo o studentăcare știa rusește și vorbea cu rușii la telefon, traducând ce îi spunea Gușă. O chema Rada Istrate. Eram intoxicați cu comandouri de elicoptere care atacau la Reșița, Brăila, Iași… Se vede asta în noaptea generalilor.” Iatăcum aflăm, la 20 de ani de la evenimente, cine ne-a reprezentat județul în Parlamentul denumit „al rușinii”, de fapt o sumăde politicieni de paie, „născuți” pentru a menține socialismul (ne)biruitor la orașe și sate, dar la data aceea, pentru a crea un socialism cu Față umană. Cine a dus-o pe tanăra studentăIstrate, în incinta Comitetului Central și ce urmărea ea acolo?

” „De nu ne vom păzi ortodoxia, ne vom pierde și neamul”. Cazul de la Arhiepiscopia Râmnicului, semnalat de presa locală, escaladeazăsituația. Preotul Nicolae State – Burluși a acționat în judecatăangajatorul Arhiepiscopiei, pe episcopul PS Lovișteanu, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, pentru sancțiunea dictatăde schimbarea locului de muncă , fără motiv, și fără a se aplica sancțiunile care ar fi putut preceda infama sancțiune, în caz de indisciplina muncii. Numai că punerea procesului pe rolul instanței Judecă toriei Rm. Vâlcea are o hibă. Președintele Tribunalului Vâlcea, judecă torul Petre Dinescu, este membru în Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei și deja s-a creat suspiciunea că preotul contestatator nu va avea parte de o dreaptăjudecată. Cu toții știm abilitatea și subtilitățile comportamentale la care apeleazăIPS Gherasim, care poate fi orice, numai un Om al lui Dumnezeu și preot corect nu. Asta o spune mulțimea de preoți revoltați de felul cum Vlădica Gherasim conduce de vreo câțiva ani treburile Bisericii vâlcene și de faptul că , acum, la senectute, Înaltul a ajuns „de condus” și nu „conducă tor”, adevăratul șef al instituției (ce începe să-și piardădin prestigiu) fiind că lugărul moldovean poreclit (tot de preoți!) „Episcopul Leușteanu”. Strămutarea procesului va fi cerutăla primul termen de judecată, iar hotărârea punerii lui pe rol la o instanțădintr-un alt oraș, cade în sarcina Înaltei Curți de Casație și Justiție. Halal „cooperare și solidaritate socială” se dovedește a fi viața spiritualăpropovăduităde BOR. Criza moralăși spiritualănu poate fi depășităîn Arhiepiscopia Râmnicului, cu actualii cleri deveniți uzuali și de contestat. Nu-i de ajuns că tinerii vâlceni nu se mai îndreaptă- cu ÎNCREDERE – spre Biserică , se mai declanșeazăși lupte interne între preoți, stârnind vii nemulțumiri, dar nu numai pentru dictatura instauratăîn Eparhia Râmnicului, ci și pentru lăcomia constatatăîn întreaga Arhiepiscopie? De curând, s-a aflat că „Ayatolahul Leuștean”, ce îmbrățișeazăideile mentorului său mason, Patriarhul Daniel, vrea săretragăautonomia juridică a eparhiilor din județ, pentru ca preoții săplătească tribut „ayatolahului” și acesta, mai departe, tutorelui său, aceștia obținând și mai multe venituri oneroase. Mare farsor, mari farsori „Poftiți, creștini, la biserică , că noi văașteptăm săvăciuruim buzunarele”. Oare lăcomia clerilor „ayatolahi” va declanșa o altăRăscoalăde la Bobâlna? Asta pentru că lăcomia popilor (de atunci) a dat naștere răscoalei, clerul cerând tributul bisericesc – anticipat – pe trei ani. Câți creștini știu că popii și că lugării sunt bugetari? Măi, tovarăși de la BOR și de la Arhiepiscopia Râmnicului, sunteți în întrecere socialistăcu parlamentarii României, care se îmbogățește mai repede și mai mult? V-ați lăsat bărbi ca sănu se vadăgrosimea obrazului? Câți clerici au contribuit din banii personali la ajutorarea sărmanilor de pe lângă biserici? Chiar nu roșiți deloc, atunci când afirmați că serviciile religioase sunt gratuite, iar în realitate percepeți taxe pentru orice? Unde sunt chitanțele? Asta, parcă , se numește evaziune fiscalăși țara trece prin necazuri. Ce impozit plătiți pentru activitatea proprie, la stat? Menirea bisericii este săfacă acte de caritate, dar preoții noștri au salarii mici și vile mari sau mașini bengoase. Aveți de toate și nu văia nimeni la că utat, pe considerentul că „Biserica e stat în stat”. Atunci de ce-i persecutați pe preoții cutezanți, care păstreazăharul în biserica noastrăstrămoșească ? Pentru că văiau fața, răspândesc cultura ortodoxăși sunt mai iubiți decât voi? Încă se mai aprinde lumina de la Ierusalim NUMAI în Biserica Ortodoxă. Dar vor veni vremuri când vom că uta mult duhovnici adevărați – precum preotul Burluși și mulți alții, persecutați și ei – și atacurile anti-ortodoxe vor deveni din ce în ce mai vizibile. Terminați sfada, lăsați orgoliile și deveniți puternici. Se va ajunge ca săse strige în eparhii că „religia e o frazăde dânșii inventată, ca lumea săo împartăîn mizerii și bogați”.

” Emilian Frâncu, zis „Măndel”, a intrat în gura presei naționale, el fiind unul dintre eroii principali ai emisiunii difuzate de televiziunea Antena 3, „Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea”, difuzatăîn data de 3 februarie a.c. Senatorul, împreunăcu alți nouăparlamentari, urmau săplece pe bani publici în Bangkok, Thailanda, pentru a discuta la Adunarea Uniunii Interparlamentare despre mediul înconjurător. Așadar, patru senatori și șase deputați, de la PSD, PNL și PDL, și-au exprimat disponibilitatea, printr-o cerere scrisătrimisăParlamentului României, de a pleca timp de opt zile în Thailanda, pentru a discuta pe tema „Parlamentul în centrul reconcilierii politice și a bunei guvernări”. Surprinzător, aleșii, printre care și „Măndel” au cerut suportarea cheltuielilor, deloc mici, pentru opt nopți, Față de cele cinci, care figurau în programul oficial al sesiunii de primăvarăa Uniunii Parlamentare. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis, însă, de curând restrângerea delegației care va participa la sesiunea de primăvarăa Adunării Uniunii Interparlamentare (UIP), organizatăîn Thailanda, de la șase la trei deputați, pentru reducerea cheltuielilor cu deplasările în străinătate. Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a introdus pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent propunerea ca numărul parlamentarilor săfie diminuat din motive financiare. Parlamentarii care urmau săfacă deplasarea în exotica Thailanda, cunoscuta ca „Îara masajului erotic”, ar fi fost: senatorii Ion Vasile și Alexandru Mocanu – PSD, Marian Rasaliu – PDL și Emilian Frâncu – PNL. Totodată, de la Camera Deputaților urmau săparticipe Ioan Munteanu (PSD), ca șef al delegației, Ionel Paler (PNL), Carmen Axenie și Mircia Giurgiu (PDL), Ioan Stan și Vasile Mocanu (PSD). Iar băieții au plecat, cheltuind și ultimii banuți din buget, fără săse gândească la cât de mult vor suferii electorii ce i-au votat ca sa le fie lor bine și nu politicienilor prefăcuți. În afarăde avantaje personale, ce a adus nou Frâncu, pentru vâlcenii din colegiul său?