Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Samoil Vâlcu susține reforma sistemului sanitar

Deputatul PD-l Samoil Vâlcu este de părere că reforma sistemului sanitar românesc trebuie săcontinue chiar și în această perioadă de crizăeconomică . „două noi acte normative, Legea descentralizării în Sănătate – prin care unitățile medicale vor fi transferate în administrarea autorităților locale și Legea sănătății publice – prin care se realizeazăreorganizarea activității medicale vor fi elaborate până la 1 iulie și vor intra în vigoare la 1 septembrie”, a spus parlamentarul. De asemenea, alesul a mai spus că de la 1 ianuarie 2010, spitalele județene vor fi administrate de consiliile județene, spitalele municipale de consiliile municipale, iar cele orășenești de consiliile locale, doar unitățile spitalicești regionale, cele care vor fi declarate de interes național, institutele naționale de cercetare și cele clinice, vor rămâne în subordinea Ministerului Sănătății.” Noua Lege a sănătății publice prevede înființarea consiliilor de administrație la nivelul spitalelor, din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Sănătății, autorităților locale și caselor de asigurări de sănătate, iar directorul spitalului va fi numit de autoritatea locală, la propunerea consiliului de administrație al spitalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi transferate în subordinea consiilor județene, sub numele de direcții de asistență medicală. Acestea vor coordona toate activitățile de asistență medicalădin județ, vor aloca resurse la nivel județean și local în funcție de necesar, vor răspunde de modul în care sunt cheltuite resursele financiare alocate unităților medicale, vor aproba planurile de investiții finanțate din bugetul local, dar și proiectele de dotare cu aparatură”. Parlamentarul vâlcean mai spune că După intrarea în vigoare a Legii descentralizării, unitățile medicale vor fi finanțate din trei surse, respectiv din Fondul Național de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și de la bugetele locale”, a conchis el.