Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROGRAM ELECTORAL PENTRU COLEGIUL SENATORIAL RÂMNICU VÂLCEA

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL a avut și va avea în continuare un singur aliat: CETĂÎEANUL. De aceea PD-L a fost primul partid care a făcut din justiție o instituție egalăpentru toți românii. PD-L a adus cetățenilor statutul și drepturile de care se bucurătoți europenii. PD-L cere în interesul cetățenilor reducerea numărului de parlamentari, de la 469 la 300, unificarea celor două camere și eliminarea pensiilor speciale. Interesele noastre sunt aceleași. Pentru că : PD-L ÎINE CU TINE !

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Administrația publică actualăeste ineficientăși total aservităpolitic. PD-L propune o adevăratărevoluție în administrație prin DESCENTRALIZARE adică transferul puterii și a competențelor de la nivel central la nivel local, inclusiv sursa Financiară . Toate tânguirile actualelor administrații județene sau locale cum că n-au posibilități materiale pentru a executa un lucru sau altul cerute de populație vor fi astfel risipite. În acest fel o conducere priceputăși bine intenționatăpoate realiza majoritatea necesităților actuale ale vâlcenilor.

Descentralizarea înseamnă servicii publice locale mai bune (educație, sănătate, infrastructură, agricultură, cultură) concomitent cu apropierea administrației locale de nevoile cetățenilor.

Deoarece descentralizarea are nevoie de o componentăFinanciară puternică este necesar ca autoritățile locale săaibădreptul să-și stabilească singure impozitele și taxele locale conform nevoilor locale și a capacității de platăa cetățenilor. Amenzile trebuie săajungăîn totalitate la bugetele locale, nu săfie trimise de la centru.

ÎNVĂÎĂMÂNT

Învățământul, ca și celelalte domenii din România, trebuie descentralizat. Conducerea școlii nu trebuie numităde ministrul înregimentat politic, ci de că tre comunitate prin consiliul local, iar stabilirea și cheltuirea banilor pentru învățământ săse facă în comun de că tre conducerea școlii și consiliile locale.

E adevărat că în Vâlcea s-au obținut rezultate notabile datorităcalității deosebite a profesorilor și învățătorilor din centrele urbane importante. Cu toate acestea tendințele conservatoare sunt, din păcate, dominante la nivelul strategiilor didactice.

Existăînsă mari dificultăți în asigurarea cu personal didactic calificat în unitățile izolate din mediul rural. O soluție ar fi descentralizarea învățământului prin concurs de titularizare în fiecare unitate școlară.

Abandonul școlar în zonele cu populație de etnie rromăreprezintă, de asemenea, o chestiune nerezolvatăpână în prezent, care însă poate fi amelioratăprin intermediul mediatorilor.

Câteva ținte strategice că rora nu li s-a acordat atenție până în prezent ar fi: creșterea calității serviciilor educaționale și aici aș menționa dotarea cu calculatoare și rețea de Internet a Școlilor din Orașele Ocnele Mari, Băile Olănești și Băile Govora, comunele Mihăești, Vlădești și Păușești Măglași, sprijinirea personalului didactic în lărgirea orizontului, îmbogățirea experienței profesionale și scoaterea învățământului românesc din izolarea în care se află.

Este importantăcrearea de condiții propice pentru învățământul vâlcean și respectiv pentru copiii noștri și de aceea prin alocarea de fonduri am săîncerc împreunăcu Primarul Mircia Gutău săobțin construirea a trei noi grădinițe în municipiul Rm. Vâlcea și modernizarea tuturor școlilor și grădinițelor în colegiul de candidatură.

SĂNĂTATE

În domeniul sănătății publice descentralizarea înseamnă că este necesar săse transfere că tre administrația publică localăcompetențe privind conducerea spitalelor comunale, orășenești, municipale, respectiv județene. În acest fel conducerile spitalelor vor răspunde în fața aleșilor locali de cheltuirea eficientăa banilor publici, de angajări pe bazăde competență, de investiții și de calitatea actului medical.

PD-L sprijinăadoptarea unor soluții de parteneriat public-privat pentru a asigura accesul adecvat la medicamente și servicii medicale în fiecare localitate.

Reprezentanții PD-L vor sprijini printr-un program elaborat de măsuri dezvoltarea majorăa îngrijirilor medicale la domiciliu.

În fiecare localitate vor fi demarate programe pentru asigurarea de personal medical cu studii medii din acea comunitate, prin acordarea de burse pentru școlarizarea în domeniul medical.

Pentru ca o comunitate săfie sănătoasăare nevoie de medic sau medici de familie, cu întreg arsenalul tehnic recomandat de deciziile U.E. în materie de sănătate. Fiecare localitate are nevoie de medici, asistente, îngrijitoare de curățenie, agent dezinfector și, în funcție de mărime, de farmacie sau punct farmaceutic.

Aprovizionarea cu materiale și medicamente este de o prioritate absolutăFață de orice altceva. Trebuie pus capăt sistemului actual de cumpărare de că tre bolnavi a medicamentelor necesare tratamentului spitalicesc precum și alimentației sub orice critică a bolnavilor din spitale. Sănu uităm însă că până în prezent în Vâlcea pentru unele așezăminte de sănătate (policlinica cu plată, stomatologia și altele) nu s-a făcut mai nimic!

De aceea am să măpreocup în vederea alocă rii de fonduri pentru construirea unor unități sanitare (dispensare) în satele Stupărei, Munteni și Gurișoara ale Comunei Mihăești.

INFRASTRUCTURA

toată infrastructura drumurilor din județ este slab întreținută , într-o avansatăstare de uzură, iar în unele locuri chiar impracticabilă. Trebuie așadar săalocă m fondurile necesare punerii în practică a strategiei de dezvoltare a infrastructurii de drumuri și poduri județene pentru perioada următoare. Dar săne preocupe deopotrivăși reabilitarea drumurilor naționale care suferăde aceleași neajunsuri

În municipiul Rm. Vâlcea trebuie urmărităo fluidizare a circulației care se poate face prin: realizarea unei artere rutiere, în continuarea străzii Ștrandului, pe sub pasarela Râureni; finalizarea bulevardului Dem Rădulescu pe tronsonul strada Ștrandului – B-dul Tineretului.

DEZVOLTARE ECONOMICĂ – TURISM

Județul Vâlcea este codaș la capitolul atragerii de investitori și atunci nu trebuie săne mire rămânerea în urmăa dezvoltării județului în comparație cu alte zone din vecinătate.

Trebuie demaratăde urgențămodernizarea masivăa celei mai importante concentrări balneare din România, care se găsește de fapt în județul nostru. Deși candidatura mea este depusăpe colegiul Râmnicu Vâlcea și cuprinde Ocnele Mari, Băile Olănești și Băile Govora nu pot sănu amintesc la acest capitol și de că limănești. Europenizarea urbanistică și balnearăa că limănești-ului (unde existădeja multe proiecte), Olanești-ului, Govorei, a Ocnelor Mari trebuie sprijinitălogistic și financiar atât de Consiliul județean cât și de Guvernul României, folosindu-se atât atragerea de fonduri europene, cât și parteneriatul public-privat.

În comuna Vlădești am săpropun realizarea unui parteneriat public- privat în vederea desfășurării unor activități și tabere turistice la Școala Pleașa.

Dezvoltarea Orașului Ocnele Mari depinde în mare parte și de acest domeniu dat fiind faptul că acolo se aflăobiective turistice importante precum Fântâna și Cetatea Buridava, Evantaiul și Fântâna Miului.