1

POPA PREDESCU STĂ LA MASĂ CU MINCIUNA

 Să nu faci ce zice popa

Ridicarea în rang a Episcopiei Râmnicului la Arhiepiscopie, ar fi trebuit săfie un mare prilej de bucurie, pentru preoțimea vâlceană dar, din cele constatate, o totalăindiferențăs-a instalat acolo, de la conducerea Eparhiei, până la ultimul diacon. Noi, mirenii, ne-am manifestat cu entuziasm bucuria, salutând, în scris, evenimentul, pentru că nu am putut rămâne indiferenți Față de noutatea istorică și prefacerile importante care decurg din ea. De aceea, curioși, am cerut punctul de vedere al Episcopiei, solicitării noastre răspunzându-i preotul Ion Predescu – purtătorul de cuvânt al primei instituții românești din conștiința națională. Întâlnirea cu acesta, la emisiunea „Criterii politice”, de la televiziunea VTV, nu a adus nici o lămurire asupra curiozității noastre jurnalistice, din acest motiv, bănuind, că preotul Predescu nu a avut mandat din partea „Permanentei” noii Arhiepiscopii sau că nu știe nimic din ceea ce ar trebui săse întâmple (fericit) în Eparhia Râmnicului. La întrebările puse în timpul emisiunii, preotul a răspuns „plimbându-se” în jurul acestora, ba chiar intoxicându-ne cu neadevăruri și contraziceri caraghioase. Emisiunea devenităcelebrăprin prestația „pionierului moderator” în talk-show-uri, ziaristul consacrat George Smeoreanu, a avut un ecou deosebit, intervențiile telefonice ale celor care au vizionat-o, fiind foarte numeroase. Numai că nu au existat telefoane în direct, ci numai in regia de transmisie. Chiar și la redacția noastrăau fost trimise scrisori, din care reproducem câteva fragmente: ” „Preotul Predescu vine la emisiunile televizate, doar pentru imaginea sa. A arătat, întotdeauna, că este în afara subiectelor abordate și, ca orice îndrăgostit de el, când i se arată”rușinea împăratului”, se face că plouăși aruncă mingea-n plopi. Întrebați-l dacă vrea și el săfie numit arhiepiscop vicar și priviți-i ochii. Ei văvor spune totul și, pe acest fond, joacă acea carte a preotului apărător al PS Gherasim și camarilei din Episcopie” – pr. M.V.D.

” „Minciuna stăcu preoții la masă- aceasta-i problema în curtea Palatului Episcopal. Preotul Predescu a mințit cu bunăștiință. Vlădica își va mai adăuga 15 milioane lei, la salariu, odatăcu creșterea rangului episcopiei. Și nu este deloc sărac, deși ar trebui, că provine din rândul că lugărilor. La Palat, are 11 oameni care se îngrijesc de existența sa, toți plătiți pe ștatul Episcopiei și trăiește mai bine ca un parlamentar. Nici împăratul Akihito nu trăiește mai bine ca „peseul” nostru. Acum 30 de ani, episcopul Iosif, avea o singurăvacă cu lapte și-i rânduia pe preoții din curte, săprimească , eșalonat, câte un litru de lapte, pentru copiii lor. Acum sunt 5 vaci, zeci de porci, păsări, pește etc. și nimeni nu primește nimic. Îine doar pentru sine și pentru prietenii politici. Poate, de aceea, Prea Sfințitul, sfidând existența predecesorului său Iosif, nu a pomenit nimic și nu a comemorat cei 25 de ani de la moartea acestuia. Și când ne gândim că episcopul Iosif l-a adus pe Vlădica, de la Galați, la Râmnic, pe când era mic și nebăgat în seamă, îți vine săînnebunești” – preot A.P. ” „Nici pe mine nu mămai surprinde atitudinea preotului Ion Predescu, de ocolirea răspunsurilor solicitate. Am fost arhidiacon în Episcopie și acum sunt în Pitești, de unde am văzut emisiunea „Criterii politice”. Doar 10% din cele ce v-a spus, este adevărat. Și nici nu putea săvărăspundă, cu sinceritate, că așa-i este felul. Acolo, toți sunt o apăși-un pământ. Cu tristețe, am aflat, că din biblioteca Palatului Episcopal, au dispărut că rți rare, de o valoare inestimabilă. Pe vremea mea, răposatul Iosif a lăsat 12.000 de că rți bisericești și istorice, din care, am auzit, că au dispărut vreo 5000. însă , nimeni nu vrea săfacă un inventar serios, cu simț de răspundere, cât timp trăiește Gherasim. Când l-am auzit pe Predescu că spune minciuni despre dreptul organelor statului de a face controale în Biserică , mi-a venit săvăsun, să-l rușinez, să-l rog sănu mai spunăneadevăruri. Săevite răspunsul, de nu-i este pe plac. Sfatul meu este săcereți ca săvinăla emisiunile de informare unul dintre consilierii episcopali care știe ce-i în Eparhia Râmnicului, de crede că mai are autoritate moralăși dorește colaborarea cu mirenii” – arhidiacon C.G. În fața unor astfel de afirmații, devine evident că emisiunea tv și-a atins scopul, dar ne pare rău că preotul Predescu s-a dovedit a fi nepregătit, pentru a explica ce include schimbarea rangului la Arhiepiscopie, mai ales că s-a cerut singur săparticipe la dezbaterile publice. Și, pentru că Prea Cuviosul a recunoscut că își dorește promovarea într-o funcție, în noua Arhiepiscopie, îi transmitem că la ședința Sfântului Sinod de săptămâna trecutăs-a hotărât ca la noile unități administrative bisericești înființate săse creeze postul de episcopi vicari, post care lipsește la Episcopia Râmnicului. Numai că asta înseamnă că preotul ce va fi numit în funcție, sănu mai plece din Episcopie, timp de 7 ani, fiind „legat de glie”. Pentru că preotul Predescu și-a permis săne insulte, fără a-l zădărî și a-i provoca ceva personal, cu această ocazie, îi facem o promisiune și anume aceea de a ne documenta profund pentru a „știi mai multe despre Biserică , decât despre jurnalism”. Evident, de a știi lucrurile necurate din casa popii! De-ie Dumnezeu să-l ținăsănătos curelele rasei preoțești, de dinaintea pensionării