Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

POLIȚIA, LA CEAS DE BILANȚ

BILANȚ. Din situația statistică prezentatăîn bilanțul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Vâlcea, reiese că , în anul 2008, volumul criminalității sesizate la 100.000 locuitori s-a menținut la un nivel ridicat Față de anul precedent. Astfel, județul nostru se situeazăpe locul 3 în rândul județelor pe țară , cu un volum de criminalitate de 3.989, Față de 2.941 media pe țară .

Volumul criminalității constatate la 100.000 locuitori este de 1.650 Față de 1.571 media pe țară , situându-ne pe locul 15, cu un număr de 6.771 infracțiuni constatate.

„Pozitiv este faptul că eforturile depuse de polițiștii din cadrul inspectoratului în perioada analizată, este materializat în volumul criminalității soluționate, care a crescut cu 23% Față de anul trecut, cu un volum de 1.575 Față de media de 1.344 situând județul pe locul 7”, a declarat inspectorul șef, Florian Marin.

De asemenea, el a mai spus că polițiștii și-au concentrat activitatea pe cercetarea penalăși finalizarea dosarelor.

Creșteri semnificative au fost înregistrate și în domeniul criminalității judiciare, unde infracționalitatea soluționatăa crescut cu 8%, iar procentul de rezolvare din totalul infracțiunilor sesizate a cunoscut o creștere cu 13%.

În domeniul criminalității economico-financiare volumul infracționalității sesizate a scă zut cu 3% și a celei soluționate cu 8%, în schimb a crescut numărul infracțiunilor complexe soluționate cu 90%. „De remarcat este faptul că în anul 2008 și procentul de identificare al autorilor, din totalul dosarelor cu autori necunoscuți aflate în lucru, a crescut cu 2,7%”, a mai spus comisarul șef, Florian Marin.

72 de infracțiuni au fost soluționate

În anul 2008 s-a insistat pe linia stopării activităților infracționale în grupările ce acționau în domeniul fraudelor informatice. Astfel s-au urmărit grupările organizate pentru comiterea infracțiunilor de spălare a banilor, evaziune fiscalăși activități de înșelăciune prin conexiuni informatice, precum și a celor două grupări a că ror principalăactivitate infracționalăera traficul de persoane cu destinația Italia și respectiv Spania.

„În ceea ce privește combaterea traficului de droguri, obiectivul țintăa fost stabilit pe direcția documentării activităților infracționale a grupării care acționa pe ruta București – Rm. Vâlcea, cunoașterea mai aprofundatăa conexiunilor dintre cetățenii români și cei din Turcia și Orientul Apropiat, precum și prevenirea apariției unor laboratoare clandestine în județul Vâlcea”, a afirmat Florian Marin.

Polițiștii din cadrul Serviciului C.C.O. sub supravegherea structurilor competente ale parchetului au soluționat 72 de infracțiuni și au fost cercetate 56 de persoane. Dintre acestea 29 au fost infracțiuni judiciare în care au fost cercetate 3 persoane, 36 economico-financiare în care au fost cercetate 38 de persoane și 7 de altănaturăîn care au fost cercetate 15 persoane. Pe tot parcursul anului au fost arestate un 42 de persoane, înregistrându-se o creștere cu 30 Față de anul precedent.

DIICOT a încheiat rechizitoriul a 22 de infractori

Urmare a activităților de cercetare și urmărire penalădesfășurate de procurorii D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Vâlcea și lucrătorii S.C.C.O. Vâlcea, a fost încheiat rechizitoriul și înaintat Tribunalului Vâlcea Față de 22 de inculpați, din care 19 aflați în stare de arest preventiv. Aceștia prin inițierea, constituirea, aderarea și sprijinirea în orice fel a unui grup infracțional organizat au săvârșit fraude informatice sustrăgând sume de bani din conturile bancare creând un prejudiciu total de 1.260.304 USD și prin înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, un prejudiciu de 138.896 USD, 91.780 Dolari Australieni și 6.247 GBP. La aceste fapte au mai fost adăugate falsul informatic, interceptarea fără drept a transmisiei de date informatice, accesul fără drept în sisteme informatice nerespectând măsurile de securitate și deținând fără drept date informatice și spălarea de bani.

3 traficanți de droguri, prinși în flagrant

Pe linia combaterii traficului de droguri în urma activităților specifice desfășurate, au fost organizate și efectuate două cumpărări autorizate și două acțiuni de prindere în flagrant, în urma că rora au fost identificate, reținute și ulterior arestate preventiv 3 persoane, concomitent cu capturarea unor cantități de substanțe stupefiante, respectiv: 13,8 grame de rezinăde cannabis, 20,57 grame marijuana și 16 comprimate ecstasy. În aceeași cauzăau mai fost trimise in judecatăși alte trei persoane in stare de libertate, care s-a dovedit a fi desfășurat același tip de activitate infracțională.

A fost anihilatăo grupare de traficanți de ființe umane

În ceea ce privește activitățile din domeniul combaterii traficului cu ființe umane, s-a reușit anihilarea unei grupări infracționale organizate condusăde Elvis G., domiciliat pe raza județului, Față de care s-a definitivat activitatea infracționalăîn cadrul că ruia a recrutat, transportat și traficat în Spania mai multe tinere. În aceeași cauzăse efectueazăcercetări în stare de arest preventiv Față de un număr de 6 persoane ce fac parte din același grup infracțional.

Au crescut infracțiunile judiciare

În anul 2008, la nivelul județului au fost sesizate 8.528 infracțiuni judiciare, situând județul pe locul 4, cu un volum al criminalității de 2.078 Față de 1.525 media pe țară . De asemenea, s-au constatat 3.447 de infracțiuni, situându-se în rata criminalității pe locul 10, cu un volum de 840,1 Față de 753,88 media pe țară și au fost soluționate 3.273, situându-ne pe locul 4, cu un volum de 797,69 Față de 578,09 media pe țară . În cauzele penale de naturăjudiciarăau fost cercetate 2.425 de persoane din care 845 din mediul urban, 1.572 din mediul rural și 8 străini.

„Deși polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale au efectuat activități preventive și și-au concentrat forțele îndeosebi pe prevenirea faptelor comise cu violență, spre deosebire de anul precedent, aceste genuri de infracțiuni în anul 2008 au cunoscut un trend ascendent, excepție fiind la infracțiunile de viol, care s-au menținut la același nivel”, a declarat comisarul șef, Florian Marin..

Analiza infracțiunilor cu violențăevidențiazăfaptul că toate sunt comise pe fondul unor altercații de moment, neexistând fapte de acest gen care săfi fost comise cu premeditare. „Pozitiv este faptul că nu s-au înregistrat infracțiuni de omor care să rămână în evidențăcu autori neidentificați, la comandăsau pentru reglări de conturi”, a mai spus Marin.

5 grupări infracționale trimise în judecată

Urmare unei analize profunde a situației operative existente la nivelul județului și în colaborare cu serviciile de profil din alte județe ale țării, s-a realizat o documentare minuțioasăa activității infracționale a 5 grupuri infracționale ce aveau în componență29 de membrii fiind reușitădestrămarea și trimiterea acestora în judecată. Este vorba despre: un grup compus din 10 membrii care furau din locuințe; un grup compus din 9 membrii care furau din TIR-uri și tâlhăreau conducă torii acestora; un grup compus din 3 persoane care comiteau furturi și tâlhării; o grupare formatădin 3 membrii care se ocupa cu traficul de persoane și alte infracțiuni din sfera crimei organizate și un grup format din 9 persoane care comitea infracțiuni cu violențăși șantaj.

De menționat este gruparea infracționalăce cuprindea infractori care au comis mai multe furturi din locuințe de pe raza mai multor județe și care a fost prinsăîn flagrant în timp ce încerca săpătrundăîntr-un apartament de pe raza mun. Drăgășani.

Asupra infractorilor au fost găsite mai multe telefoane mobile, bijuterii din aur, cosmetice și aparaturăelectronică , în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că aceștia comiseseră2 furturi din locuințe pe raza mun. Drăgășani, fapt pentru care au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecă toria Drăgășani.

Pe timpul cercetărilor s-a stabilit că bunurile aflate asupra lor precum și în autoturismul cu care se deplasau proveneau din infracțiuni comise pe raza județelor Dâmbovița, Olt, Dolj și Vâlcea, iar ulterior s-a stabilit că liderul grupării fusese arestat tot pentru comiterea de furturi din locuințe de pe raza județului Constanța.

1.295 infracțiuni economico-financiare

Din analiza tendinței generale a criminalității economico-financiare pe parcursul anului 2008, a rezultat faptul că , la nivelul județului nostru, s-au menținut principalele trenduri manifestate în anul precedent. Totodatăs-au conturat tendințe semnificative de creștere a criminalității în domeniul produselor puternic accizate (tutun, alcool, etc.) drepturilor de proprietate intelectualăși industrială, laboratoarelor de producție, importului de produse contrafăcute și comercializarea lor.

Au fost sesizate 2.347 infracțiuni de acest gen, situând județul pe locul 7, cu un volum al criminalității de 572 Față de 465 media pe țară , s-au constatat 1.295 infracțiuni situându-se în rata criminalității pe locul 31, cu un volum de 315,62 sub media pe țară de 361,57 și au fost soluționate 392 infracțiuni, situându-ne pe locul 43 (ultimul loc pe țară ) cu un volum de 95,54 Față de 258,8 media pe țară .

În cauzele penale de naturăeconomico-financiarăau fost cercetate 926 de persoane din care 496 din mediul urban, 420 din mediul rural și 10 străini. Numărul infracțiunilor constatate a crescut cu 199 în mediul urban, iar în mediul rural a scă zut cu 26, înregistrând o scă dere la infracționalitatea soluționatăîn mediul urban cu 81 infracțiuni și o creștere în mediul rural cu 5 infracțiuni.

20 de dosare penale complexe, soluționate de polițiști

În anul 2008 au fost soluționate 20 de dosare penale complexe. Serviciul de Investigare a fraudelor a fost sesizat și a primit spre verificare și soluționare mai multe plângeri penale împotriva reprezentanților unor societăți comerciale care au comis fraude bancare prin emiterea instrumentelor de decontare fără acoperire în disponibilități. În cadrul cercetările efectuate s-au stabilit modalitățile de fraudare folosite, respectiv furtul identității și folosirea documentelor falsificate la solicitarea și obținerea creditelor nenominale.

Foarte multe fraude au fost comise în sistemul bancar și ca urmare a unor abuzuri în serviciu, neglijenței și chiar actelor de corupție manifestate de că tre funcționarii bancari, obținându-se cu ușurințădiferite credite de la bănci în baza unor documente false, fictive și falsificate, pentru care dupăfinalizarea cercetărilor s-au făcut propuneri de trimitere în judecată.

Peste 10.000 de dosare penale, înregistrate la IJP Vâlcea

La începutul anului 2008, la nivelul inspectoratului se aflau în lucru 5.496 dosare penale, fiind înregistrate pe parcurs 4.875 și 8 au fost primite de la alte unități, rezultând un total de 10.379 dosare penale. În cele 4.170 dosare penale soluționate, au fost învinuiți/inculpați 4.069 făptuitori din care 22 au fost cercetați în stare de arest preventiv, iar în cele 26 dosare penale complexe au fost învinuiți/inculpați 68 de făptuitori, din care 4 cercetați în stare de arest.

„De precizat este faptul că în cursul acestui an, potrivit unei noi concepții de reorganizare a Poliției Române, Direcția Cercetări Penale din cadrul I.G.P.R. a fost desființată, sens în care ofițerii din structura serviciului de profil de la nivelul inspectoratului au fost redistribuiți la celelalte formațiuni operative unde își desfășoarăîn continuare activitatea exclusiv în acest domeniu, urmând a fi desființat ca entitate din structură”, a mai spus Florian Marin.