1

Peste 100.000 de pensionari au beneficiat de majorare de pensie

 Anul acesta,

Conform unui raport al Casei Județene de Pensii (CJP) Vâlcea peste 100.000 de pensionari vâlceni au beneficiat de majorare de pensie, După ce s-au făcut actualizările valorii punctului de pensie la data de 1 octombrie a.c. De asemenea, au beneficiat de recalculare conform Ordonanțtei de Urgență, 35.202 pensionari și s-a majorat punctajul în platăcât și pensia pentru 30.868 pensionari. Pentru aceste persoane, pensia medie a crescut de la 387 lei la 414 lei.

Director executiv al CJP, ec. Gabriel Andreescu a afirmat că s-au făcut mai multe modifică ri importante la Legea 250/2007 care au influențat cuantumul pensiilor. „Valoarea punctului de pensie nu poate fi mai mică de 37,5 % din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008 și 45% începând cu 1 ianuarie 2009. până la această modificare valoarea punctului de pensie nu putea fi mai mică de 30% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, a afirmat Gabriel Andreescu.

Pensia anticipată devine pensie de limită de vârstă

Alte modifică ri importante aduse legii 205/2007 sunt: calcularea punctajului asiguratului la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale și pensia anticipatădevine pensie de limităde vârstăși se recalculezăla cererea pensionarului. „până acum, trecerea de la pensie anticipatăla pensie pentru limităde vârstă, era posibilădoar la împlinirea vârstelor standard de pensionare, fără a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare”, a mai spus Andreescu. În jur de 44.068 pensionari care și-au desfășurat activitatea în grupe superioare de activitate vor beneficia de creștere a punctajului mediu anual. Dintre aceștia peste 5.000 de pensionari înscriși la pensie până în anul 1990 inclusiv au beneficiat de majorare în luna octombrie 2008.