1

„Omul invizibil” care a falimentat Oltplast a fugit de sub nasul autorităților

” A șasea încercare a Tribunalului Vâlcea de a-l localiza pe Akkaya Mehmet Serdar

” în data de 16 ianuarie 2008, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat un nou termen în procesul în care Akkaya Mehmet Serdar figura ca pârât în procesul de faliment a întreprinderii OLTPLAST ” pentru a șasea oară, instanța de la Vâlcea încearcă să-l aducă la proces pe Akkaya Mehmet Serdar (sau măcar un reprezentant sau avocat), însă de fiecare datăs-a lovit de o mare „problemă”: unde locuiește turcul care a falimentat OLTPLAST Drăgășani pentru a i se trimite citația?

De câteva luni, turcul Akkaya Mehmet Serdar a dispărut complet din peisajul românesc, fiind „consiliat” probabil de teroristul Omar Hayssam atunci vine vorba de fugit peste hotare fără ca autoritățile române săștie. Am mai scris că acest Akkaya Mehmet Serdar a fost patronul și acționarul majoritar al întreprinderii OLTPLAST Drăgășani și pe care După vreo trei ani de „management” a tăiat-o și a vândut-o la fier vechi. În tot acest timp, la Tribunalul Vâlcea se judecă Dosarul de faliment nr. 2321/90/2007 și care privește angajarea membrilor organelor de conducere ale societății OLTPLAST Drăgășani. De aproape un an de când a demarat acest proces, judecă torii, polițiștii și lichidatorul fabricii se chinuie săidentifice adresa unde s-ar ascunde Akkaya Mehmet Serdar, pentru a-l cita la procesul de la Tribunalul Vâlcea. În urmăcu aproape un an, turcii care au „devastat” fabrica OLTPLAST de la Drăgășani erau fugăriți de executorii judecă torești și de reprezentanții Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru neplata datoriilor sau nerespectarea clauzelor din contractul de privatizare a întreprinderii. până la urmă, fabrica a revenit în proprietatea statului, iar acum se încearcă pe calea justiției recuperarea unor datorii realizate de patronii turci. Numai că turcii au dispărut, de parcă i-a mâncat pământul . De nenumărate ori, judecă torii de la Tribunalul Vâlcea au încercat sădea de urma turcului Akkaya Mehmet Serdar, principalul „vinovat” de dezastrul de la OLTPLAST. În data 21 noiembrie 2007, Tribunalul Vâlcea a decis din nou amânarea judecă rii cauzei în dosarul de faliment pentru lipsăde procedură, acordând un nou termen de judecatăla data de 12 decembrie 2007. Lichidatorul judiciar al fabricii spune că turcul s-a ascuns la una din adrese, respectiv la sediul firmei LTB INVESTMENT GROUP București, str. Victoriei nr. 224, Bl. D5, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, sector 1, sau la reședința declaratăîn Județul Ilfov, sat Voluntari nr. 45.

Unde locuiește turcul?

În data de 16 ianuarie 2008, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat un nou termen în procesul în care Akkaya Mehmet Serdar figureazăca pârât în procesul de faliment a întreprinderii OLTPLAST. Procesul a fost intentat la solicitarea lichidatorului judiciar al fabricii, Vasile Ștefănescu. Pentru a șasea oară, instanța de la Vâlcea încearcă să-l aducă la proces pe Akkaya Mehmet Serdar (sau măcar un reprezentant sau avocat), însă de fiecare datăse lovește de o mare „problemă”: unde locuiește turcul care a falimentat OLTPLAST Drăgășani pentru a i se trimite citația? O mare dilemăpentru judecă tori, întrucât în lipsa fostului patron de la întreprinderea vâlceană , dosarul de faliment nu poate merge mai departe. Din această cauză, în data de 16 ianuarie 2008, Tribunalul Vâlcea a decis din nou amânarea procesului până în data 6 februarie 2008. Iatăce conține printre altele motivația judecă torilor de la Tribunalul Vâlcea la hotărârea din data de 16 ianuarie 2008: „Pune în vedere reclamantei (lichidatorul judiciar Vasile Ștefănescu – n.r.) prin reprezentant săîndeplinească procedura de citare cu Akkaya Mehmet Serdar, prin publicitate într-un ziar de largăcirculație pentru termenul ce se va acorda”. În luna septembrie a anului trecut, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat al doilea termen în procesul intentat de lichidatorul OLTPLAST Drăgășani, Vasile Ștefănescu, tuturor membrilor fostei conduceri a întreprinderii din „epoca” turcilor de la LTB Textil Group. În acest proces, au fost chemați la barăurmătorii: Constantin Ene, Georgeta Iovu, Constantin Ciorgan, Vergiliu Bădârcu, Ioan Coca, Dumitru Cernoiu, Ion Pănoiu, Nicolae Văduva, Ioan Neacșu, Serdar Mehmet Akkaya, Mihaela Dumitrescu, Ion Găduiță. Cu toate că a fost citat de mai multe ori, turcul Serdar Mehmet refuzăsăse prezinte la proces și nici nu trimite un avocat sau un reprezentant care săîl apere. În prezent, OLTPLAST se aflăîn lichidare, iar patrimoniul este împărțit între creditorii societății. Societatea din Drăgășani are un capital social înregistrat de 27,6 milioane ROL, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deținând peste 99,8% din capitalul social, iar restul aparține persoanelor juridice. Trebuie precizat că structura acționariatului este cea rezultatăurmare desființării contractului de vânzare – cumpărare nr. 21/28 iunie 2003, prin notificarea AVAS nr. VP4/1063/13 februarie 2006, aceasta fiind înregistratăla Regisco în 24 martie 2006. Anterior, începând din 2003, acțiunile deținute în prezent de AVAS aparținuserăfirmei LTB Investment Group București. Prin sentința Tribunalului Vâlcea nr. 493/C/21 septembrie 2005, s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului societății OLTPLAST, întreprinderea fiind în incapacitate de plată.

Trei ani de procese

În luna mai 2006, tribunalul a respins planul de reorganizare propus de conducere și a dispus ridicarea dreptului de administrare a debitoarei. Prin sentința comercialănr. 5925/C/18 octombrie 2006, Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei OLTPLAST Drăgășani, fiind desemnat ca lichidator, administratorul judiciar al procedurii de reorganizare și faliment, Vasile Ștefănescu. După intrarea societății în faliment, la sfârșitul anului 2006, a fost disponibilizat personalul excedentar, fiind reținut în societate pentru gestionarea, paza și asigurarea integrității patrimoniului 14 salariați. De aceea, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2006 nu au fost certificate de comisia de cenzori a societății, întrucât funcționarea ei s-a întrerupt practic la sfârșitul anului 2005, iar o eventualăreactivare a componenței acesteia După desființarea contractului de privatizare nu mai este oportunăținând seama de intrarea societății în lichidare judiciară. Dosarul de faliment al întreprinderii din Drăgășani a fost înregistrat încă din cursul anului 2005, când mai mulți creditori ai fabricii au solicitat declanșarea procedurilor de faliment pentru a-și recupera creanțele. Constantin Neață, administratorul provizoriu numit de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în cursul lunii martie 2006, spunea că statul român a redevenit acționar majoritar (99,8%) la OLTPLAST deoarece turcii LTB Textil Group SRL nu și-a onorat nici fel de obligații prevăzute în contractul de privatizare. Astfel, AVAS a reziliat în 2006, După aproape trei ani, contractul de privatizare a OLTPLAST Drăgășani încheiat cu LTB Textil Group SRL.

Radu Dumitrescu