Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

OLTCHIM sperăsăobțină7.200.000 USD pe Fabrica Conservil

Peste mai puțin de două săptămâni, conducerea OLTCHIM Rm. Vâlcea va organiza o nouălicitație cu strigare pentru vânzarea fabricii de conserve Râureni – „Conservil”. Prețul de pornire al licitației este de 181 miliarde lei vechi (aproximativ 7.200.000 USD). Din câte am aflat, comisia de licitație a stabilit ca în situația în care la licitație se prezintăun singur ofertant acceptat care oferăprețul de ofertăal activelor, acesta este declarat adjudecatar. În cazul în care nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se vor organiza încă două licitații, în interval de maximum șase luni de la data primei licitații. Dacă nici După aceste proceduri nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se declarăînchisăprocedura de licitație și se întocmește proces verbal de ședință, în care se consemneazăcă licitația va fi reluatănumai în condițiile în care comisia de licitație va primi un nou mandat din partea adunării generale a acționarilor de la OLTCHIM. S-a mai stabilit ca sumele obținute prin vânzarea activelor vor fi utilizate pentru stingerea debitelor societății Față de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. După cum se știe, OLTCHIM nu se aflăla prima tentativăde a scă pa de această fabrică … În vara anului 2007, prima unitate agro-alimentarădin componența OLTCHIM care urma săfie scoasăla vânzare era Fabrica de Conserve Râureni. Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea activului era stabilit la 244 miliarde lei vechi, iar garanția de participare la licitație era de 12 miliarde lei vechi. însă , conform precizărilor făcute de membrii comisiei de licitație nici un investitor nu a depus vreo ofertăde cumpărare până la data limită. În aceste condiții, licitația nu s-a mai organizat, cu toate că se cumpăraserăcaiete de sarcini din partea unor investitori. Probabil că prețul mult prea mare al Fabricii Conservil și instabilitatea juridică a terenului i-a alungat pe potențialii cumpărători. Anul trecut, conducerea OLTCHIM avea în vedere realizarea schimbului asupra următoarelor terenuri: Primăria Râmnicului oferea la schimb o supraFață de teren aflatăîn proprietatea sa și care în prezent este ocupatăde Fabrica de Conserve Râureni – Conservil, iar OLTCHIM oferea la schimb o supraFață de teren situatăîn Colonia Nuci, egal ca valoare cu terenul oferit de Primăria Râmnicului. Prin realizarea schimbului de terenuri nu se producea o modificare a valorii capitalului social, deoarece valoarea terenului dobândit în schimb de la Primăria Râmnicului ar fi fost egalăcu valoarea terenului oferit la schimb de că tre OLTCHIM. În consecință, prin realizarea schimbului de terenuri se obțineau în principal următoarele efecte pozitive: creșterea atractivității la vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni”, creșterea atractivității OLTCHIM în procesul de privatizare, eliminarea definitivăa unei surse care creeazăîn mod constant pierderi. Între octombrie 2005 și ianuarie 2006, conducerea OLTCHIM a organizat cinci licitații pentru vânzarea Conservil, însă fără nici un succes. Ca urmare a faptului că în dosarul de prezentare era menționat expres faptul că plata se face integral în termen de cinci zile lucrătoare, oferta a fost respinsăde că tre comisia de licitație, ca fiind neconformă cu cerințele dosarului de prezentare. Deoarece nu s-a mai primit nici o altăofertă, în 2006 comisia de licitație a hotărât săoprească procedura și sănu se mai publice anunțuri de licitație, fiind evident că în condițiile aprobate prin hotărârea acționarilor nu se va prezenta nici un ofertant. Tot la sfârșitul lunii ianuarie 2008 va avea loc licitația pentru vânzarea în bloc a următoarelor active din cadrul OLTCHIM: Complexul de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabrica de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexul de Porci „Suinprod”. Toate aceste întreprinderi vor fi scoase la vânzare prin metoda licitației deschise cu strigare După regula licitației competitive. Licitația va avea loc în data de 31 ianuarie 2008, la sediul OLTCHIM, iar prețul total de pornire a licitației va fi de 205 miliarde lei vechi (8.200.000 USD). Taxa de participare la licitație pentru vânzarea Complexului de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabricii de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexului de Porci „Suinprod” este de 50 milioane lei vechi, iar garanția de participare este în valoare de 6 miliarde lei vechi.

Radu Dumitrescu