Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Oltchim a încheiat anul 2008 cu o creștere de 11,3% a cifrei de afaceri

Prima jumătate a anului 2008 a fost una favorabilăpentru cea mai importantăsocietate din județ, Oltchim Rm. Vâlcea. În cea de-a doua parte a anului, însă , societatea vâlceană a fost puternic afectatăde criza economică internațională, în ultimul trimestru pierzând nu mai puțin de 225.646 mii lei. Cu toate acestea, Oltchim Rm. Vâlcea a încheiat anul 2008 cu o creștere a cifrei de afaceri de 11,3%, respectiv de la 1.749.872 mii lei în anul 2007 la 1.946.943 mii în anul 2008. Pierderi au fost înregistrate la activitatea Financiară în sumăde 152.566 mii lei, iar la activitatea de exploatare de73.080 mii lei.

Mai mult decât atât, Oltchim Rm. Vâlcea a înregistrat creșteri cu 4,6% la vânzările la export, respectiv cu 17.839 mii EUR, de la 392.012 mii EUR realizate în anul 2007 la 409.851 mii EUR realizate în anul 2008, iar activele imobilizate au crescut cu 1,16%, de la 1.095.017 mii lei în 2007 la 1.107.760 mii lei în 2008. „Prioritatea noastrăpe 2009 este sămenținem eficiența operaționalăla nivelul companiei și săatragem resursele financiare necesare pentru investițiile absolut vitale în securizarea materiilor prime. Aceasta ne va permite asigurarea unor prețuri competitive la produsele noastre pe plan internațional” – a declarat Constantin Roibu, director general al SC OLTCHIM SA.

Așa cum spuneam mai sus, inevitabil și societatea Oltchim Rm. Vâlcea a fost afectatăde criza economică internațională, deoarece peste 75% din cifra de afaceri este valorificatădin export. Din păcate, din luna octombrie 2008, prețurile medii de vânzare la export a produselor sale au scă zut cu mai mult de 30%, Oltchim-ul funcționând cu doar 55% din capacitate și înregistrând pierderi de 6.628 mii lei (reprezentând salariile și amortizarea). Mai mult decât atât, conducerea societății a fost nevoităsăînchidăunele capacități de producții pentru că prețurile și piața de solvenți clorurați și apăoxigenatăau scă zut. Astfel, s-a creat un provizion pentru valoarea rămasăa activelor fixe aferente acestora în sumăde 1.224 mii lei. De asemenea, pentru Instalația Monomer, care a fost opritădin lipsa de materii prime (etilenă) s-a creat un provizion parțial de 3.108 mii lei. În total, valoarea provizioanelor constituite la 31 decembrie 2008 la mijloacele fixe este de 4.332 mii lei. Totodată, lipsa de lichidități pe piața internăși incapacitatea unor clienți ai societății Oltchim Rm. Vâlcea de a plăti comenzile a condus la crearea unor alte provizioane pentru suma de 14.422 mii lei.