Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

O alunecare de teren a lăsat în beznă3 gospodării la Berbești

 Fenomene naturale îngrijorătoare

PROMPTITUDINE. În dimineața zilei de 27 decembrie a.c., în județul Vâlcea s-a mai produs o alunecare de teren, de data aceasta în satul Valea Mare. Situația a fost tratatăcu foarte mare seriozitate și operativitate de organele abilitate în monitorizarea și tratarea acestui fenomen.

Reactivare a alunecă rii din 2006

Fenomenul a fost cauzat de procesele de îngheț-dezgheț caracteristice ultimei perioade de timp, precum și de precipitațiile sub formă de ploaie că zute în ultimele 24 de ore. Alunecarea s-a înregistrat într-o zonăde exploatare a că rbunelui în regim de carieră, areal care mai fusese afectat de acest fenomen pentru prima datăîn anul 2006.

Nu s-au înregistrat pagube

Din cauza acestui incident, linia de joasătensiune ce alimenta trei gospodării a fost afectată. Cu toate acestea, nu a fost pusăîn pericol nici o gospodărie locuită.

La fața locului s-au deplasat prefectul Petre Ungureanu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență(CJSU), precum și inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență(ISU), colonelul Adrian Mesescu. De asemenea, au mai fost prezenți inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, comisar-șef Eugen Neață, directorul Exploatării Miniere de CarierăBerbești, Nicolae Pandia, și primarul orașului Berbești, VintilăChelcea.

Măsuri prompte

Prefectul a dispus constituirea unei comisii pentru a se inventaria gospodăriile din zonă, dar și pentru stabilirea de măsuri pentru limitarea consecințelor alunecă rii de teren. Comisia va fi compusădin membrii grupului de suport tehnic nr.3 – seisme, prăbușiri și alunecă ri de teren al CJSU Vâlcea, reprezentanți ai Exploatării Miniere de CarierăBerbești și ai Primăriei Berbești.

Mai mult decât atât, a fost dispusărefacerea alimentării cu energie electrică pentru cele trei gospodării, lucru ce a fost realizat imediat, dar și monitorizarea fenomenului de alunecare de că tre Comitetul Local pentru Situații de UrgențăBerbești și Exploatarea Minierăde CarierăBerbești.