Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Numirea lui Mircea Poenaru ca vicepreședinte al CJ Vâlcea, în stand-by

” Circ în Consiliul Județean

DISPUTE. Miercuri, 2 decembrie a.c., a avut loc o ședințăextraordinarăincendiarăa Consiliului Județean Vâlcea, de la care nu au lipsit circul ieftin și atacurile politicianiste ale consilierilor județeni. Pe ordinea de zi nu au fost prezentate decât două puncte, puncte ce au stârnit controverse între cele două tabere: cea pedelistăși cea pesedistă. În urma acordului semnat între PSD și PNL, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea s-a format o nouămajoritate, pedeliștii fiind trași pe „linie moartă”. Astfel, în ședința extraordinarăconducerea Consiliului a introdus pe ordinea de zi raportul de hotărâre privind eliberarea din funcție a vicepreședintelui CJ, pedelistul Romulus Bulacu, dar și alegerea unui nou vicepreședinte propus de liberali.

Pedeliștii spun că ședința a fost întrunitănelegal

Mâhniți peste măsurăde îndrăzneala colegilor lor ce fac parte din noua coaliții din Consiliul Județean Vâlcea de a-l elibera din funcție pe Romulus Bulacu, consilierii județeni democrat – liberali au protestat încă de la început, evocând faptul că ședința a fost convocatănejustificat, iar schimbarea vicepreședintelui este, astfel, ilegală. Primul care a luat cuvântul a fost consilierul PD-L, Petre Grigore, care a susținut că , potrivit legii, o ședințăextraordinarăse poate convoca doar în cazuri excepționale. „Potrivit articolului 94 din Legea nr. 215, convocarea acestei ședințe extraordinare este nelegală. Consiliul Județean se poate întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar la cererea președintelui sau a cel puțin o treime din consilieri, în cazuri excepționale care necesităadoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor sau a epidemiilor. Așadar, din punctul meu de vedere, numai în asemenea situații se poate convoca o ședințăextraordinară. Așadar, acum nu se îndeplinesc condițiile legale” – a spus pedelistul Petre Grigore. La rândul său, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, a ținut sămenționeze că ședința este întrunitălegal, având în vedere că a fost convocatăla cererea unei treimi dintre consilierii județeni. Mai mult decât atât, șeful județului susține că , așa cum s-a procedat și până acum, ședințele extraordinare se pot convoca chiar dacă nu este vorba de un caz excepțional. Părerea președintelui CJ Vâlcea a fost susținutăși de secretarul județului, Constantin Dirinea.

Prefectul Ungureanu a trecut la amenințări

De când a fost numit în funcție, (a)politicul Petre Ungureanu crede că legea o face el și calcă în picioare pe oricine îi stăîn cale doar pentru a favoriza partidul ce l-a propulsat pe scaunul de prefect. Astfel că , el nu s-a sfiit săaparăla ședința extraordinarăa Consiliului Județean, începând săamenințe cu nerușinare, spunând că dacă mai marii județului vor îndrăzni săvoteze eliberarea din funcție a vicepreședintelui Romulus Bulacu, el va ataca în contencios. Evident că legea îi permite săfacă acest lucru, însă de neînțeles a fost atitudinea sa de sfidare și dorința sa de a-i intimida pe cei prezenți cu funcția pe care vremelnic o deține. „Așa cum bine știți existăo lege, nr. 340, care prevede că prefectul poate participa la ședințele Consiliului Județean, iar uneori, în cazuri excepționale, poate săle și convoace. Azi am venit doar să-mi spun punctul de vedere, pentru că este primul contact pe care Consiliul Județean îl are cu Instituția Prefectului. Din punct de vedere procedural, am toate temeiurile să atac această hotărâre, dacă va fi adoptată . Având în vedere majoritatea, nu măîndoiesc că hotărârea va trece. Când dragostea e mare, totul este pârjolit. Dacă o veți adopta însă , veți suporta consecințele. Așadar, eu în calitate de prefect voi ataca în contencios această hotărâre, iar ca urmare atacarea ei duce de drept la suspendarea sa. Vărepet, urmeazăsăsuportați consecințele, pentru că motivele nu erau justificate pentru o ședințăextraordinară” – a declarat reprezentantul Guvernului în județ, Petre Ungureanu. Replica lui Ion Cîlea nu a întârziat săapară, spunându-i prefectului de Vâlcea că , deși este avocat, legile României încă reprezintăun mister pentru el. „Intervenția dumneavoastrăa sunat a amenințare și nu este cazul. Mai mult decât atât, deși sunteți jurist, sunteți într-o eroare. Spuneați că puteți convoca o ședințăde Consiliul Județean, ceea ce nu este adevărat, puteți doar propune. Iar, pentru știrea dvs., suntem într-o perfectălegalitate acum” – a mai spus președintele CJ Vâlcea.

Bulacu i-a acuzat pe Cîlea și Persu că l-au izolat

Cu toate amenințările prefectului de Vâlcea, ședința a continuat, iar prin vot secret, 22 de consilieri din 33 au hotărât eliberarea din funcție a vicepreședintelui Romulus Bulacu. Acesta din urmănu a dorit săplece fără a le adresa colegilor săi câteva cuvinte. Pe de altăparte, Romulus Bulacu le-a reproșat lui Ion Cîlea și Dumitru Persu că l-au izolat și că nu i-au dat posibilitatea de a încerca sărezolve mult mai multe probleme ale județului și ale vâlcenilor. „Este o situație mai puțin confortabilăpentru mine. Personal nu am foarte multe regrete, chiar dacă în Consiliul Județean sunt foarte multe de făcut. Eu am venit aici cu dorința de a face ceva, de a face mult mai multe pentru semenii noștri din județul Vâlcea. Nu am reușit în totalitate și sigur că dacă aș fi fost solicitat mai mult, probabil că aș fi putut să-mi pun la dispoziția instituției capacitățile mele. Din păcate, politica face multe lucruri nesăbuite. Nimeni nu este de neînlocuit și din acest punct de vedere nu am ce face. Singurul meu regret este că am fost destul de izolat aici și din acest motiv conducerea Consiliului Județean nu era întreagă. Una peste alta nu pot decât sămulțumesc colegilor din Consiliu pentru că aici sunt foarte multe persoane de bunăcalitate. Le doresc succes” – a spus Romulus Bulacu.

Mircea Poenaru, noul vicepreședinte al CJ Vâlcea

Următorul punct de pe ordinea de zi ce a intrat în dezbatere a fost proiectul de hotărâre privind alegerea unui nou vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea. Așa cum spuneam mai sus, în urma formă rii unei noi majorități în Consiliu, liberalilor le-a revenit funcția de vicepreședinte lăsatăvacantăde pedeliști. Astfel că , din partea consilierilor județeni ai PNL a fost desemnat pentru a candida pentru această funcție consilierul Mircea Poenaru. Modalitatea de vot a fost, de asemenea, secretă, fiecare consilier fiind nevoit săintre în cabina de vot pentru a-și spune opțiunea. Cu 21 de voturi pro și 11 voturi contra, Mircea Poenaru a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea.

Prefectul a atacat hotărârea în contencios

Hotărârea Consiliului Județean nu va putea fi pusăîn aplicare, însă . Asta pentru că prefectul Ungureanu s-a ținut de „promisiuni” și, imediat După terminarea ședinței, a atacat proiectul de hotărâre în contencios. „Ca urmare a luării la cunoștințăa aprobării hotărârii, prefectul a atacat, prin adresa nr. 21403/2.12.2009 la Tribunalul Vâlcea, Secția Contencios Administrativ, hotărârea adoptată de că tre consilierii județeni privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea a lui Romulus Bulacu, solicitând constatarea nelegalității hotărârii, admiterea acțiunii și dispunerea anulării actului administrativ atacat. Prefectul a chemat în judecatăConsiliul Județean Vâlcea, considerând hotărârea în cauzăca nelegală, din mai multe motive ce contravin legislației în vigoare: nejustificarea convocă rii unei ședințe extraordinare, neexistența motivării aplică rii sancțiunii de eliberare din funcție a vicepreședintelui consiliului județean, nerespectarea prevederilor legale privind statutul aleșilor locali, stipulate prin Legea nr.393/2004 cu modifică rile și completările ulterioare. Conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, hotărârea consiliului județean, odatăatacatăde că tre prefect în instanță, se suspendăde drept. În consecință, până la soluționarea, de că tre instanța de judecată, a acțiunii pe fond , hotărârea atacatănu-și poateproduce efectele” – se aratăîntr-un comunicat al Instituției Prefectului Vâlcea.

Claudia Stanciu