Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Noile permise auto conțin un cip electronic

Din luna decembrie, România s-a raliat Noii Ordini Mondiale și prin emiterea de noi tipuri de acte de identitate care introduc sub pretextul îmbunătățirii securității, măsuri de control excesiv și invadare a vieții private. În plus aceste măsuri nejustificate de emitere a unor carduri cu cip electronic sunt suspectate a fi un prim pas că tre o dictaturătotalăce urmărește controlul satanic al întregii planete și chiar și introducerea unui cip electronic în corpul uman, așa cum este relatat în scrierile apocaliptice. 
Măsura a fost implementatăconspirativ. Cel puțin teoretic, noile documente care permit conducerea unei mașini nu vor putea fi falsificate și vor avea un cip care va conține toate informațiile despre un șofer. Noile permise vor fi unice la nivel european și vor putea fi citite de orice polițist din Uniunea Europeană . Reprezentanții Serviciului de Permise susțin că , prin intermediul CIP-ului, se pot introduce date noi medicale. Astfel, dacă un posesor se îmbolnăvește psihic, acest lucru ar urma săfie automat introdus pe permis astfel încât săfie descoperit la orice control că nu mai are dreptul săconducă . Totodată, în momentul citirii permisului, polițistul va avea informații complete despre comportamentul șoferului în statele prin care a trecut. Poliția pretinde că introducerea noilor permise survine După înmulțirea cazurilor de falsuri comise mai ales de că tre românii care lucreazăîn străinătate. Realitatea este însă cu totul alta. Măsura a fost luatăla nivel european sub pretextul unifică rii tipurilor de permise urmând ca țările care doresc săpoatăintroduce în el și un cip cu informații. Noile reglementări europene prevăd ca introducerea de cipuri săfie opționalăși că informațiile conținute de acestea vor fi confidențiale. Din păcate în România s-a decis introducerea cipului ce va conține foarte multe date personale. Cine garanteazăînsă confidențialitatea acestor date? Cine garanteazăcă ele nu vor fi folosite în mod abuziv de că tre un polițist corupt din România sau din alte state UE? Cine ne protejeazăde guvernele pline de masoni și politicieni corupți?