Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Mircea Geoană, în 1994 a umplut de sânge un om care-și apăra locuința

Prin articolul de mai jos, rescris de Bogdan Drăghici, se reamintește că Mircea Geoanăși clanul Geoanăa umplut de sânge un om care își apăra locuința și i-a terorizat familia, totul în 1994 Speriat de interesul manifestat de jurnaliștii martori la faptele comise de familia Geoană(agresarea unui copil, vătămarea corporalăa proprietarilor, violarea de domiciliu, traficul de influență), vizat de plângerile penale formulate de victimele sale, domnul Dan Mircea Geoanăa rugat ziarele „ROMÂNIA LIBERĂ”, „ADEVĂRUL”, „EVENIMENTUL ZILEI” sănu publice nimic despre isprăvile sale, promițând totodatăcă nu va mai avea nicio pretenție. Vila din str. Jean Monnet nr. 55 scă pase lăcomiei imobiliare a clanului GEOANĂ-COSTEA. Asociația Academica de Administrație Publică „EUROPA” i-a solicitat domnului Dan Mircea Geoanăsă-și explice public faptele reprobabile comise atunci când a încercat săocupe abuziv o vilădin Cartierul Primăverii și a terorizat o întreagăfamilie pentru a-și atinge abjectul obiectiv. În 1994, domnul Mircea Geoanăa obținut o repartiție falsăîn Cartierul Primăverii pentru o casăaflatălângă cea a soacrei sale, doamna Margareta Costea. Învățat cu ascensiunea rapidăpe scara socială, Dan Mircea Geoană, fiind la acea datăsecretar de stat în Ministerul de Externe și purtător de cuvânt al instituției, s-a gândit că este cazul săîși facă rost și de o vilă, bineînțeles în Cartierul Primăverii. Și-a pus relațiile în mișcare și a aflat că pe str. Jean Monnet (fosta Bordei) nr. 55 ar fi liberăîn acel moment o vilișoarăpe care proprietarii de drept urmau săo ocupe în curând. Geoanăa obținut în fals repartizarea locuinței printr-o hârtie de la ICRAL Herăstrău. Locuința dorităde soții Mihaela și Mircea Geoanăera pe aceeași stradăunde se afla la nr. 69 și vila obținutăîn 1991 de Margareta Costea printr-o repartiție similarăși care fusese locuităanterior de premierul comunist Constantin Dăscă lescu. Soacra lui Geoanăera și beneficiara unui certificat de LUPTĂTOR RĂNIT ÎN REVOLUÎIE, obținut După ce-și fabricase un dosar de revoluționar încă lcând grav legea penală. Doamna Costea obținuse tot ilegal vila de la nr. 69, pentru că deținea și o proprietate în str. Brăncuței. Locuința vizatăde soții Geoanăaparținea în fapt familiei Gheorghe Rozolea. Casa, construităde părinții lui Gheorghe Rozolea, a fost confiscatăabuziv de autoritățile comuniste în 1952, iar foștii proprietari au fost expropriați abia prin decretul nr. 535/1970, care prevedea asigurarea de locuințe „corespunzătoare” funcționarilor de partid și de stat, de fapt împroprietărirea mahărilor comuniști cu vile și alte acareturi. După 1989, familia Rozolea a dorit așadar, așa cum era și normal, să-și redobândească locuința, reușind acest lucru prin Hotărârea nr. 365/1 iulie 1994 pronunțatăde Tribunalul București – secția a IV-a Civilăîn Dosarul nr. 1270/1994. Totuși, prin manevre obscure, Dan Mircea Geoanăa reușit săobținăde la ICRAL Herăstrău o adresăde repartizare a locuinței pe numele soției sale, doamna Mihaela Geoană. Repartiția ICRAL era ilegală, deoarece proprietarul de drept sesizase forurile competente că imobilul din str. Jean Monnet (Bordei) nr. 55 se aflăîn litigiu și deci nu putea săfacă obiectul unui contract de închiriere. Mai mult, la acea datăsoții Geoanăaveau deja o locuințăîn str. Dr. Felix nr. 101. fără nici o acoperire legală, SC Herăstrău Nord S.A. (fostul ICRAL), printr-un anume domn Somănescu, emite două contracte de închiriere, primul pentru o camerăși un hol (la data de 25 aprilie 1994, contractul de închiriere nr. 60652) și al doilea PENTRU TOATĂ CASA (la 15 iulie), având-o ca titular de contract pe Mihaela Geoană. Extinderea spațiului a fost aprobată, pentru că doamna Geoanăa cerut spațiu și pentru firma domniei sale „NORDIC TRADE SRL”, deși imobilul nu mai putea fi închiriat de ICRAL.

În seara zilei de 4 iulie (orele 20.30), soții Geoanăs-au prezentat la adresa amintită, prezentând un așa-zis contract de subînchiriere a unei camere din respectivul imobil. Pe un ton agresiv, cei doi soți îi cer socotealădomnului Rozolea privind prezența sa în imobil. După ce li se explică situația și li se aratăhotărârea Tribunalului, doamna Geoanăexhibeazăun așa-zis contract de subînchiriere cu fostul chiriaș, pentru o camerăde la etaj. Demonstrându-li-se că este un act fără valoare, După discuții îndelungate, familia Geoanăpleacă , declarând „CINE ARE DREPTATE DUPĂ LEGE, ACELA SĂ OCUPE CASA”. Peste câteva zile, în urma unei sesizări a domnului Mircea Geoană, doi ofițeri de poliție și o reprezentantăa ICRAL Herăstrău se prezintăla proprietarul de drept pentru a face cercetări asupra statutului imobilului. Cu această ocazie, s-a constatat legalitatea deținerii imobilului de că tre domnul Rozolea și părea că „diplomatul” Geoanăs-a lăsat păgubaș. Acalmia s-a întrerupt în ziua de 13 august. O întâmplare fericităa făcut ca domnul Rozolea săse înapoieze în jurul orelor 12.30, a observat în fața casei două echipaje de poliție. Ușa fusese forțatăși un număr de persoane pătrunseserăîn vilă. Soții Geoanăerau însoțiți de fratele Mihaelei Geoană, domnul Ionuț Costea și de câțiva polițiști și indivizi în civil. Se schimbau deja yalele și se făcea un proces verbal al obiectelor evacuate din imobil. Domnul Rozolea nu putea asista impasibil la această violare de domiciliu și a protestat vehement, cerându-le săpărăsească locuința sa. Au revenit acasăsoția și copilul proprietarului, fiind chemate și alte rude ale asediatului. Invadatorii Geoanăerau sprijiniți de agenții de poliție, care închiseserăcirculația pe stradăla ambele capete, pregătind scoaterea din casăa proprietarilor de drept. Membrii familiei Rozolea, copleșiți de numărul intrușilor, erau împinși centimetru cu centimetru. Polițiștii au asistat pasiv la agresarea proprietarului și a minorului Mircea Rozolea de că tre Mircea Geoană& Co. Cumnatul proprietarului, domnul Dan Bărbuleasa, a fost bătut măr și a fost rănit la cap (plaga tăiatăla frunte) de că tre Ionuț Costea, cel care avea sădevinăulterior secretar de stat la Ministerul Finanțelor și președinte de bancă . Victima a ajuns la IML, obținând un certificat care atesta agresiunea. Mihaela Geoanăa scos din geantăun spray paralizant, pe care l-a oferit polițiștilor pentru a imobiliza familia Rozolea. Punctul culminant l-a reprezentat ridicarea lui Gheorghe Rozolea de că tre polițiștii de la Secția 1. La sediul poliției a fost amenințat de că tre locțiitorul comandantului și de Mihaela Geoană. Proprietarul casei a fost eliberat După o orăși jumătate, dar agresorii nu i-au cerut măcar scuze.