1

„Manifestul Pacienților din România”, o necunoscutăpentru vâlceni

 Inițiativăîn domeniul sănătății

Pe fondul problemelor existente astăzi în domeniul sanitar și anume lipsa resurselor financiare și materiale, de câteva zile, se aflăîn dezbatere publică Manifestul Pacienților din România. Se pare totuși că acest proiect nu a fost îndeajuns de mediatizat, astfel că majoritatea oamenilor, inclusiv cadre medicale, nu au auzit de existența acestuia.

Fiecare dintre noi a avut cel puțin o datăîn viațăneplăcerea de a intra în contact cu sistemul de sănătate românesc, care, După cum bine știm, suferădeficiențe majore, mai ales în această perioadă de criză.

Îinând cont de situația în care se aflăsistemul medical românesc în prezent, organizația Sănătatea Media Group a creat un manifest al pacienților din România. această inițiativăeste redactatăsub forma unei petiții care dorește săvinăîn sprijinul tuturor pacienților din România, aceștia având astfel posibilitatea de a participa la adoptarea deciziilor care îi afecteazăîn mod direct. De asemenea, prin intermediul acestui proiect, se dorește tragerea unui semnal de alarmăasupra condiției tuturor pacienților din țara noastră.

În dezbatere publică până pe 10 ianuarie

Manifestul cuprinde cinci capitole, După cum urmează: pacientul și drepturile sale (Legea drepturilor pacientului, nr. 46/2003), argumentul manifestului, obiectivele manifestului, adresabilitate și concluzii. Acesta nu se aflăîn forma sa finală, el urmând săfie completat cu părerile și sugestiile pacienților, și nu numai, până pe data de 10 ianuarie a.c., la adresa de e-mail manifest@infopacienti.ro. Forma finalăva fi publicatăpe aceeași adresăde site, pe 11 ianuarie 2010. Tot atunci persoanele interesate săsusținăacest demers își vor putea exprima adeziunea prin semnarea unei petiții online.

Se dorește înființarea Avocatului Pacientului

Manifestul vizeazăurmătoarele obiective, După cum sunt ele statuate în capitolul al treilea, și anume: organizarea Conferinței Naționale a Pacienților, în fiecare an, în luna martie, cu ocazia Zilei Europene a Pacientului (13 martie), acest eveniment fiind menit săfaciliteze comunicarea dintre pacienți, medici și autoritățile din domeniul sănătății, instaurarea Lunii Pacientului din România, în luna martie a fiecă rui an, începând cu 2010, înființarea Avocatului Pacientului, o instituție menităsăapere drepturile pacienților din România în relația cu medicii și autoritățile statului., crearea Comunității Pacienților din România, o platformă online structuratăsub forma unui forum de discuții, găzduităpe site-ul www.infopacienti.ro.

În dezbatere, dar cine sădezbată

Deși este o inițiativăimportanțămenităsă”ungărotițele ruginite ale motorului sistemului medical”, și în ciuda mediatizării în diferite ziare, atât naționale, cât și locale, se pare că nu multălume are habar de acest proiect. În ceea ce-i privește pe vâlceni, atât pacienți, cât și cadre medicale, aceștia nu numai că nu știu ce se propune prin acest manifest, dar nici măcar nu au auzit de existența acestuia.

Părerile sunt împărțite

Iar referitor la opinia acestora despre această inițiativă, părerile sunt împărțite. Mulți o considerăbenefică . „Orice contribuție la o comunicare mai bunăîntre medici și pacienți este binevenită. Poate că acest demers trebuia făcut mai demult. Am o părere bunădespre acest manifest, dar pentru a se pune în practică trebuie centralizate date, făcute statistici, trebuie ținutăevidența nevoilor pacienților”, a precizat Bogdan Radu, medic ortoped. Aceeași părere o împărtășește și doamna doctor Maria Ințe Circa, medic la secția neurologie. „Nu sunt împotriva acestui proiect. Este binevenit. Suntem dispuși oricând pentru o mai bunăcomunicare cu pacienții. E foarte bine săfim la curent cu doleanțele și problemele lor. Din păcate nu existăpotențialul material pentru a putea face acest lucru. Poate că Manifestul este un pas în acest sens. Nu cred că cineva din breaslăar fi împotrivă”, a afirmat aceasta. Și mulți pacienți văd această petiție cu ochi buni. „E foarte bunăaceastă inițiativă. Trebuia făcut ceva pentru pacienții din România. Era nevoie de un asemenea lucru”, a declarat Dumitru Brumăde 56 de ani din Râmnicu Vâlcea. Și Marin Gheorghe de 64 de ani din Scundu, și el internat la Spitalul Județean, are o părere bună, spunând că este foarte bine că existăaceastă petiție pentru că numai o bunăcomunicare între medici și pacienți poate duce la soluționarea problemelor celor din urmă. „Am o părere foarte bunădespre acest lucru. Era necesar acest manifest. Ar fi bine ca noi, pacienții, săfim mai bine îngrijiți, în condiții mai bune. această petiție e importantă, în sensul că problemele și deciziile medicale nu ar trebui luate și discutate numai de că tre guvernanți, ci ar trebui săse ținăcont și de părerile pacienților”, a explicat o altăpacientăde 75 de ani din localitatea Nicolae Bălcescu, Floarea Grigorescu.

Existătotuși și sceptici, și între medici și între pacienți, iar acest scepticism ține în principal de criza Financiară prin care trece sistemul medical. „Dacă nu sunt bani, nici nu are rost sămai vorbim. Atâta timp cât pacienții vin cu medicamente de acasăpentru a fi tratați la spital, niciun manifest nu poate avea importanța necesară „, a precizat o doamnădoctor de la secția Chirurgie, care a dorit să rămână anonimă. „Ne trebuie bani, nu vorbe”, a adăugat Alina Băloi, medic neurolog. Un pacient de 46 de ani internat la neurologie a conchis :”manifestul este degeaba, dacă nu sunt bani”.