Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Magistrați vâlceni, acuzați de corupție

 Ministrul Justiției a avut dreptate!

SCANDALOS. Doi magistrați vâlceni se substituie Curții Constituționale. Judecă torul Mitu Drăgan de la Judecă toria Râmnicu Vâlcea și procurorul Amalia Voinea au făcut articolele de lege praf. Judecând o spețăcu iz neconstituțional, aceștia au dat o hotărâre pe fond funciar în baza unor legi cu alte prevederi. Ițele încurcate ale afacerii duc că tre un caz grav de corupție printre magistrații vâlceni. Dosarul a fost trecut cu vederea și de Curtea de Apel de la Pitești, nedreptatea făcutăfiind deocamdatălegală.

Cu aproximativ o săptămânăîn urmă, Ministrul Justiției, că tălin Predoiu, făcea afirmații grave, care zguduiau opinia publică . Acesta declara război așa – ziselor „rețele infracționale care paraziteazăsistemul judiciar”. Un exemplu concludent în acest sens se pare că existăși la Vâlcea. Judecă torul Mitu Drăgan și procurorul Amalia Voinea au deviat grav de la litera și spiritul legii. Modul fraudulos în care a înțeles judecă torul Drăgan săsoluționeze o cerere de revizuire este sfidător. Ion Voinea, parte civilăîn acest proces, a făcut șase cereri de revizuire a speței. Conform legii, judecă torul trebuia săle ia în calcul și săle discute în ședințele de plen. Nici una din acestea nu a fost însă luatăîn considerare. Cererile, depuse la dosar în temeiul articolului 172 din Codul de ProcedurăCivilă, erau parte din probele pe care Ion Voinea le aducea pentru soluționarea cazului. Speța procesului o constituie titlul de proprietate pe un teren aflat în strada Morilor nr. 18 din Râmnicu Vâlcea. Judecă torul Mitu Drăgan a respins toate cererile, încă lcând și Codul de ProcedurăPenalăși Constituția României, care în articolul 24 prevede dreptul cetățeanului de a se apăra în instanță.

Judecă toria Râmnicului este confundatăcu Curtea Constituțională

Întregul proces este invenția unei caracatițe imobiliare. Fondul dosarului în cauză( 12771/2002 ) este artificial creat. Scriptic, este vorba de un conflict între Ion Voinea si Elena Predescu. De fapt, nu a fost niciodatăvorba de un astfel de litigiu. Aceasta a constituit doar pretextul unui proces, în urma că ruia a fost eliberat un titlu de proprietate ilegal, pe numele Elenei Predescu, pe un teren de 1900 de mp., din strada Morilor nr. 18, Râmnicu Vâlcea. Pe același teren, Ion Voinea are titlul legal de proprietate, în calitate de moștenitor. Aceste motiv, dar și respingerea celor șase cereri de revizuire, l-au determinat pe Ion Voinea sădepunăîn instanțăo cerere prin care solicita neconstituționalitatea cauzei. Judecă torul Mitu Drăgan s-a folosit de articolul 15 din legea 54/1998, aplicatăabuziv și neconstituțional. Ca răspuns la justa cerere a trimiterii cauzei la Curtea Constituțională, completul de judecatăcondus de Drăgan a dispus printr-o încheiere prin care respinge cerea de sesizare a Curții Constituționale. Conform Constituției României, sigura instanțăcare are calitatea săse pronunțe asupra constituționalității vreunei spețe este Curtea Constituțională, nicidecum vreun alt complet de judecatădin țară . Elena Predescu a primit titlul de proprietate, mai repede decât spera. Dacă ar fi fost trimis dosarul Curtea Constituțională, judecă torul Mitu Drăgan și procurorul Amalia Voinea ar fi trebuit săoprească judecarea cauzei pe fond, fapt care ar fi tergiversat „soluționarea” ilegală.

„Confuzii” în textele de lege

Procurorul Amalia Voinea de la Parchetul de pe lângă Judecă toria Râmnicu Vâlcea nu avea competența prevăzutăde lege sărespingăcererea cu privire la sesizarea neconstituționalității. Cu toate acestea, procurorul a avut cuvântul decisiv în luarea acestei decizii, printr-o dispoziție proprie. Instanța a susținut faptul că Elena Predescu avea titlul de proprietate înaintea lui Ion Voinea. Magistrații precizau faptul că Elena Predescu a dobândit acel teren agricol prin sentința civilănr. 720 din 3 februarie 2000. La o privire atentăîn arhivă, vedem că respectiva sentințăse referăla o solicitare de mărire pensie alimentarăa Elenei Ștefan. Apoi, aceiași magistrați au susținut că executarea acestei cauze s-a dat prin soluționarea dosarului 3216/2000. La fel de fals! Dosarul 3216/2000 o privește direct pe Maria Florescu, care solicitămajorarea pensiei de întreținere pentru copil. Deci, în ambele cazuri, tocmai oamenii legii s-au folosit de falsuri. Pentru a înlesni și mai mult punerea în posesie a Elenei Predescu, judecă torul Drăgan și procurorul Voinea au refuzat săcitească titlul de proprietate 1118/4453 din 22 aprilie 1997. Acest act ar fi fost de ajuns că situația săse clarifice. Condiția era însă , dezbaterea lui în instanță. Acolo era stipulat clar că Elena Predescu deține teren pe strada Bâlciului, din comuna Copăcelu, în nici un caz pe strada Morilor.

Încheierea buclucașă

Și ca actul de corupție și infracționalitatea de fals și uz de fals săfie clară, cei doi au formulat o încheiere, dând o hotărâre privind o așa-zisălege de fond funciar. Astfel, ei fac apel la legea 47/2007 republicată. însă , aceasta nu prevede în niciun fel vreo problemăa fondului funciar. Aceasta se referăla parcuri publice, terenuri pentru rezervații naturale, monumente sau situri arheologice și istorice. Printre atâtea infracțiuni repetate de fals și uz de fals, terenul situat în strada Morilor este în continuare obiectul unor litigii. Am încercat sădiscutăm cu judecă torul Mitu Drăgan, însă acesta ne-a îndrumat că tre purtătorul de cuvânt al Judecă toriei, chiar dacă acesta nu cunoștea deloc această speță, fiindcă nu a judecat-o.