1

Mafia pădurii a fost învinsă

 În Voineasa,

  inginerul Gheorghe Deaconeasa a reușit săaducă în fața instanței hoții de la RODANK

Nici nu s-a terminat bine împărțirea sferei de influențăpolitică asupra instituțiilor deconcentrate ale statului sau societăților cu capital majoritar de stat și luptele pentru ocuparea funcțiilor de conducere s-au intensificat. Pentru conducă torii politice ai celor două partide, reunite în alianța pentru guvernare, a început calvarul. Traficul de influență, micul șantaj și, nu în ultimul rând, cerșetoria demnităților, se desfășoară, de acum, la vedere. S-ar da bani pentru noile numiri, nu s-ar da, dar nici munca electoralăa unora nu va fi pe deplin răsplătită. Fiecare funcție de conducere are avantajele ei, misterele ei, dar și o istorie de care ar trebui săse ținăcont.

până în anul 1996, anul instalării la guvernare a Convenției Democrate, în funcțiile de conducă tori administrativi sau manageri s-au aflat profesioniști, înregimentați în PSD, oameni care consfințeau deviza „omul potrivit, la locul potrivit”. Acestora, din motive politice, li s-a arătat cartonașul roșu, fiind eliberați din funcție de guvernele lui Emil Constantinescu, cel care s-a lăudat că are în partidele Convenției peste 11.000 de specialiști. Cât de „specialiști” au fost cederiștii – s-a văzut, cum s-a văzut, de altfel și în guvernul Tăriceanu. Ultimii, nu numai că nu au avut „specialiști” în teritoriu, dar s-au făcut de râs și cu cei 4 miniștri cu prestații jenante, fapt care a condus la demiterea lor din funcție.

Liberalii au fost mai răi

Intertitlul acesta ne-a fost sugerat de un cititor (fost liberal ce a plecat din organizația județeană liberalădin cauza dictatului liderului Emilian Frâncu) care, analizând perioadele de guvernare 1996 – 2000 și 2004 – 2008 a concluzionat că cederiștii au fost mai moderați, mai prevăzători și neîncrâncenați pe răzbunare, menționând că în ceea ce privește schimbările de conducă tori vâlceni făcute prin nerespectarea criteriului competenței și valorii, „liberalii au fost mai răi”.

La acest capitol, ne-am exprimat de atâtea ori nedumerirea acțiunii dictatoriale a liberalului șef Frâncu ce a schimbat pe mai toți directorii pesediști sau simpatizanți ai PSD, mergând până acolo încât și un post de poștaș era atrăgător, pentru el, de schimbat. Am considerat că directorii sau alți conducă torii schimbați din funcții în perioada 2004-2008 sunt „victime” ale politicii liberale sau interesului conducă torilor acestui partid, în teritoriu. Multe sunt exemplele de abuz și de răzbunare politică liberală, dar pentru că la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Vâlcea, unde lupta pentru ocuparea primei funcții se dăîntre poftitorii din județele arondate activității acestui Inspectorat, cazul șefului Ocolului Silvic Voineasa – ing. Gheorghe Deaconeasa, numit în funcție de PSD și dat afarăde liberalii din conducerea centralăa acestui partid, dar și de un grup de liberali vâlceni, merităa fi reamintit.

Pădurile din jurul stațiunii Voineasa

Întreaga presă românească a tratat, rând pe rând, jaful făcut în pădurile din jurul localității Voineasa, pornind de la faptul că un fals avocat liberal, Bogdan Tudor a înființat obști fantomă, care, După punerea în posesie au procedat la tăieri masive de conifere, ilegal. Șeful Ocolului Silvic Voineasa, inginerul Diaconeasa a declanșat o luptăcu mafia pădurilor, caracatițăcoordonatăși supervizatăde tandemul ministrului liberal (de atunci) Gheorghe Fluture, secretarul de stat din MAPDR – Vasile Lupu și secretarul de stat al aceluiași minister Istvan Toke. Ei făceau parte dintr-o caracatițăFinanciară care transcede orică rei culori politice, impunând o serie de apropiați în posturile cheie ale sistemului. Cum la Ocolul Silvic Voineasa se afla un inginer curajos ce s-a împotrivit ilegalităților, a fost declanșatăo luptăilegală, împotriva lui. Mai întâi, trei liberali de frunte vâlceni, i-au cerut inginerului Deaconeasa să-i împroprietărească cu 4 ha de teren cu conifere, menționând că unul este pentru ministrul Agriculturii Gheorghe Fluture. Și, dragii de ei, nu vroiau păduri decât la Obârșia Lotrului, unde brazii erau mai mari și mai deși, bașca zona turistică .

Lupta cu caracatița pădurilor

Neîndeplinind dorința mafioților, șeful Ocolului Silvic Voineasa a fost schimbat din funcție. Hotărât sădeclanșeze lupta cu îmburgheziții post-revoluționar, Gheorghe Deaconeasa a ieșit din sistemul silvic, sesizând jaful care s-a declanșat începând cu anul 2004. Atunci, un jurist debutant Bogdan Tidor – devenit avocat cu numai 2 ani de practică profesională(trăiască Valeriu Stoica – PNL) – dar secretar al Primăriei Voineasa, a pus în posesie obști fantomă(Pociovaliștea, Bălcești-Perești, Aniseni, Radoșeni, Banca Gilortul și altele). Falsurile acestui individ au fost refuzate de a fi verificate chiar de prefectul Vâlcii – Anuța Handolescu, ba, mai mult, aceasta colaboreazăcu avocatul mafiot, chiar și acum, în Comisia județeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar. Zvonuri în care noi nu credem spun că doamna prefect ar fi obținut, cu sprijinul falsului avocat, peste 100 ha în Groapa Mălăii, din comuna Mălaia, pentru socrii săi. Toate sesizările făcute de Inginerul Deaconeasa au rămas fără rezultat, iar pădurea dispărea sub ochii unor conducă tori județeni, silvici sau polițiștilor îngăduitori. Și ce se putea face împotriva lor un inginer răzvrătit care s-a luat de piept cu mafioții?

Plângeri penale de intimidare

Înainte de a aborda acest capitol, trebuie sămenționăm că în stăvilirea furturilor masive de brad rolul cel mai important îl are Inspectoratul Teritorial Silvic și de Vânătoare (ITRSV). Acesta își are aria de jurisdicție pe mai multe județe, limitrofe județului nostru și nimic nu se mișcă în păduri fără știrea inspectorilor lui sau prin tolerarea tăierilor ilegale, interesate. În luna decembrie 2004, fostul director al Regiei Naționale a Pădurilor – ing. Dan Aldea, a adus în Voineasa o firmăromâno-danezăRODANK, care a început sădefrișeze proprietățile de conifere ale familiei Munteanu, în Obârșia Lotrului. Totul fără contract, fără autorizații de exploatare, fără cadru legal și cu avize false. Hoții au reușit sătreacă pe sub nasul TRSV, de la Voineasa la Sebeș, cantitatea de 4.500 m.c. de lemn furați de pe această proprietate. Existădovezi de necontestat din care rezultăcă inspectorii ITRSV – Jianu Gheorghe, Gheorghe Dinucă (acesta vrea săfie șef la ITRSV Vâlcea, domnule Cîlea!) și Ștefan Gheorghe, s-au aflat în control cu Poliția (în ajun de Crăciun) 24 de ore din 24, firma RODANK transportând cu o coloanăde 12 mașini 400 m.c. de brad, pe sub nasul lor. Nici inspectorii menționați nu au văzut nimic și nici polițiștii nu au avut îndreptatăatenția spre mașinile inscripționate cu sigla firmei româno-daneze. Valoarea totalăa pagubei a fost de peste 5 miliarde lei vechi în dauna proprietarilor și profit în tabăra mafioților îndrumați de Bogdan Tudor. Inginerul Deaconeasa, la data de 4 ianuarie 2005, a solicitat ca reprezentanții ITRSV, Poliției și Direcției Silvice săparticipe la constatarea masivei defrișări, dar oamenii nu s-au sinchisit săse deplaseze. În aceste condiții, Deaconeasa a facut constatarea doar cu personalul Ocolului Silvic Voineasa, sesizând Parchetul și întocmindu-se dosarul penal 75/P/2005. Abia După 8 luni de zile se milostivesc cei trei inspectori menționați săvinăși să(re)facă acel control pe care ar fi trebuit să-l facă imediat După Revelionul 2004/2005. Aceștia, spre surprinderea tuturor, au concluzionat că proprietarii pădurii își tăiaserăcopacii. Adică părinții inginerului Deaconeasa sau chiar el. În raportul întocmit, inspectorii mincinoși nu au trecut nimic despre tăierile reclamate și nici nu au amintit de firma RODANK, făcându-i pe polițiști săîntocmească un raport fals, printre altele precum că ei au constatat paguba (ea a fost constatatăși consemnatăîn documentele aflate la dosarul penal, tocmai de inginerul Deaconeasa, După ce inspectorii și polițiștii refuzaserăsăparticipe la verifică ri). Paguba adusăapoi statului (După schimbarea din funcție a inginerului „revoluționar”) a fost de 25 milioane euro, ceea ce a făcut ca mafioții săprindăun ți mai mare tupeu. Tupeu pe care nu-l puteau că păta fără un spate asigurat de inspectorii ITRSV. După 4 ani de lupte cu mafioții și „spuma liberală” din Voineasa și din județ, inginerul Deaconeasa a reușit atragerea în instanța de judecatăa falsificatorilor de acte, îndreptarea erorii și condamnarea reprezentanților firmei RODANK. Cât îi privește pe inspectorii ITRSV sau polițiștii îngăduitori, hotărârea judecă torească nu spune nimic. Nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le pute.

Aproape de final

În acest stadiu în care nici o acuzație nu mai existăla adresa inginerului pesedist, pedepsit de mafia liberalăa pădurilor, hoții aruncă pe piațătot felul de zvonuri, ca săinfluențeze conducerea PSD ce s-a orientat la promovarea inginerului Deaconeasa în una din funcțiile de conducere de la ITRSV. Mai mult, zvonerii afirmăcă liderul PSD – Ion Cîlea s-ar fi înțeles, cu omologul său de la Gorj, ca sediul ITRSV săfie mutat la Tg. Jiu și în această funcție săfie numit Gheorghe Dinucă , omul bănuit a fi omul mafioților liberali. Ne manifestăm neîncrederea în această informație, cunoscând cât de mult ține liderul social-democrat la județul Vâlcea și cât de mult apreciazăcontrolul asupra situației economice județene de că tre vâlceni. Pentru a dezamorsa zvonurile calomnioase, dăm publicității (în facsimil) răspunsul IGPR – Direcția de investigare a fraudelor, privind acuzațiile mincinoase ce i se aduc curajosului silvicultor pesedist, inginer Gheorghe Deaconeasa.