Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Legea Lustrației a fost adoptată

Legea lustrației a fost adoptată de Camera Deputaților, cu 203 voturi pentru, 40 împotrivăși 12 abțineri. Ca persoane lustrabile au fost definite persoanele care au ocupat funcții de conducere și au fost remunerate pentru aceasta în PMR, PCR, UTC, UASCR, deputații în Marea Adunare Națională, membrii consiliilor populare județene, municipale și orașenești, membrii Consiliului de Stat și ai Consiliului de Ministri, conducatorii instituțiilor de presă sau de propagandăai PCR, directorii de editură, persoanele din învățământul de partid, din structurile Securității sau colaboratorii acesteia ca poliție politică , magistrații cu funcții de conducere în sistemul judiciar comunist, comandanții din Inspectoratul General de Miliție până la nivelul șefilor de post inclusiv, șefii misiunilor diplomatice și consulare ș.a. Toate aceste persoane intrăsub incidența legii și vor avea o interdicție de cinci ani la funcții publice numite și alese. Legea lustrației n-ar fi rea, dacă am mai avea pe cine lustra. Eventual, dacă se aplică post mortem.