Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

La Ocnele Mari, se toacă banii publici în continuare

NOUTATE. În urmăcu mai multe numere scriam că la Ocnele Mari se menține, în continuare, Codul Roșu, cu toate că se toacă bani publici cu nemiluita, cu o ușurințăcare șochează. Cu toate acestea, tot mai multe voci autorizate susțin că pericolul a trecut și că s-a reușit expulzarea cantității de saramură, prevăzutăîn proiectul întocmit de profesorul Florin Zamfirescu, adică 600 mii metri cubi. Acum, la multe luni distanțăDupă ce bisăptămânalul nostru a scris, în mai multe rânduri cu privire la acest fapt, Petre Ungureanu a remis un comunicat de presă , prin care suntem informați că Prefectura a decis închiderea Câmpurilor I și II, însă va menține în continuare CODUL ROȘU.

Prefectura Vâlcea ar fi trebuit sărenunțe la CODUL ROȘU de la Ocnele Mari. Potrivit „Programului de operare privind detensionarea situației existente în Câmpul I de sonde de la Ocnele Mari”, al că rui coordonator a fost, cum spuneam, profesorul Florin Zamfirescu, dar la care a contribuit și Inspectoratul pentru Situații de UrgențăVâlcea (ISU), Ministerul Economiei și Comerțului, Societatea Naționalăa Sării, Universitatea București (DCGG și DSCIM), ICPM MINESA Cluj-Napoca și SC GOVORA SA, „După trei luni de pompare, 450 mii de metri cubi vor fi extrași din cavernă. După patru luni de pompare în pâlnia de prăbușire nu va mai apărea saramură. În funcție de condițiile concrete existente în acel moment se va hotărî ce urmeazăsăse facă în continuare. În principiu existăposibilitatea Continuă rii pompării din cele trei sonde cu exploatarea inerentăși a unei părți din saramura existentăîn unele din cavernele vecine”, se spune într-un raport.

până în acest moment, din cavernăs-au extras aproape 800 mii mc de saramură, adică cu 200 de mii mai mult decât ar fi fost nevoie. Așadar, având în vedere aceste cifre, pericolul a fost complet depășit și, pe cale de consecință, ar fi trebuit săse renunțe la cheltuirea inutilăa banului public mai ales în vremuri de criză. De ce nu s-a grăbit până acum Instituția Prefectului săsisteze menținerea codului? Deloc greu de răspuns Menținând starea de alertă, cei care conduc destinele acestui județ au avut posibilitatea săcheltuiască , la discreție, din banul public, fiind la adăpostul unei umbrele, legal montată, cred ei. În toată această perioadă în care a fost instaurat, la Ocnele Mari, CODUL ROȘU, implicarea instituțiilor care au ajutat la rezolvarea problemelor create de această stare de fapt, Jandarmeria, ISU etc., a implicat costuri uriașe. Altfel spus, din câte s-a văzut, sub pretextul menținerii codului, au venit bani cu nemiluita, iar autoritățile au cheltuit până au dat de fundul sacului.

Codul rămâne

Proiectul de prăbușire controlatăa cavernelor de la Ocnele Mari a „înghițit” peste 4.000 miliarde lei vechi, deși instituțiile statului se chinuie sățină, pe cât posibil, la secret suma exactăa cheltuielilor făcute la Ocne. După cum bine se știe, suma necesară strămutării caselor s-a ridicat la peste 20 milioane de euro. Cu toate acestea, condițiile de trai oferite oamenilor sunt jalnice, demonstrându-se, încă o dată, dacă mai era cazul, lipsa de respect pe care autoritățile o arată, atunci când vine vorba de binele colectiv. Pentru strămutarea celor 20 de familii, ale că ror gospodării au fost afectate de acest fenomen natural, au fost cheltuiți, până în prezent, peste 100 miliarde. Deși ar fi trebuit, ca în primăinstanță, săfie gata până în luna noiembrie a acestui an 6 case, societatea care se ocupăcu construcția imobilelor, CONVERSMIN SA, eterna „sugativă” de bani de la guvern, nici nu se sinchisește să-și ducă la îndeplinire promisiunile făcute. Iatăcă , în sfârșit, Ungureanu a inițiat o întâlnire de lucru pe tema situației privind închiderea câmpurilor I și II de sonde la Ocnele Mari și perspective de exploatare în câmpurile III și IV din aceeași localitate. La întâlnirea de vineri 14.05.2010 de la Instituția Prefectului, au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, SC Conversmin SA, SNS Salrom SA, Departamentului de cercetare „Geologie și geofizică ambientală” al Universității București. Alături de prefectul Petre Ungureanu s-au aflat subprefectul Ioan Filip, președintele Consiliului Județean, Ion Câlea, inspectorul șef al ISU Vâlcea, directorul exploatării miniere Rm Vâlcea precum și primarii localităților Ocnele Mari și Cernișoara. Prezentarea și analiza situației existente în zona de interes amintităa fost făcutăde că tre prof.univ.dr.Florian Zamfirescu. La sfârșitul discuțiilor, participanții au că zut de comun acord asupra următoarelor aspecte: ” existăposibilitatea de continuare a activității de exploatare a sării în soluție, în Ocnele Mari, pe termen mediu și lung ” la nivelul SNS Salrom SA existăposibilitatea adaptării variantelor de exploatare a sării în soluție, în funcție de cererea de consum a SC Oltchim SA și a Uzinelor Sodice Govora ” vor fi analizate cerințele comunității locale, în scopul soluționării acestora în mod convenabil ” SNS Salrom SA va elabora un studiu pentru menținerea capacității de producție a sării în soluție”, aflăm dintr-un comunicat de presă .

Participanții au convenit ca următoarea întâlnire de lucru pe această temăsăfie organizatăîn data de 11 iunie a. c. La această ședințăvor fi invitați și reprezentanți ai conducerii executive de la Oltchim și USG. În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de reconstrucție și ecologizare a suprafețelor de teren afectate de perimetrul minier Armășești Vest din comuna Cernișoara, va fi elaboratădocumentația pentru rezolvarea situației existente, sursele de finanțare fiind înscrise în bugetul SC Conversmin SA.