Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

La Direcția Copilului nu trebuie schimbare

Lăsați răzbunarea deoparte

 

TOLERANÎĂ. Odatăcu schimbarea de la județ, capetele directorilor instituțiilor subordonate Consiliului Județean stau săcadă. Se spune că prima schimbare de director va avea loc la Direcția județeană de asistență Socialăși Protecția Copilului – Vâlcea, unde director este liberalul Nicolae Badea.

 

 

Acum, După schimbarea raportului de forțe politice în județ, la timona administrației publice județene se aflăPSD-ul. În fruntea Consiliului Județean stăIon Câlea, omul care a desfășurat cea mai curatăcampanie electoralăși spre care se îndreaptătoate speranțele locuitorilor județului că nu va proceda precum liberalii care, După preluarea puterii politice în județ, au schimbat din funcții toți conducă torii promovați de adversarii politici, ajungând sănegocieze până și funcțiile femeilor de serviciu. Capelmaistru la așa ceva a fost Emilian Frâncu, politicianul despre care vorbesc urât nu numai colegii săi de partid sau adversarii politici, dar și copiii din parcări le municipiului Rm. Vâlcea. Ca o primăîncercare a administrației județene, președintelui Câlea îi stau în Față directorii liberali ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean, unde urmeazăsăse facă schimbări rapide, cu toată împotrivirea celui care se mai crede „vătaf” în PNL și în județ. Surse bine situate în PSD ne-au informat că prima schimbare de director va avea loc la Direcția județeană de asistență Socialăși Protecția Copilului – Vâlcea, unde director este doctorul Nicolae Badea. Performanțele profesionale ale managementului său demonstreazăcă acesta sfințește locul, fiind omul potrivit, la locul potrivit. Degeaba se afirmăcă doctorul, După numirea în funcție a schimbat toți conducă torii de compartimente numiți de pesediști, că nimic nu este adevărat. Niciunul dintre aceștia nu a fost „deranjat” și politicianul Badea nu a înregimentat în PNL nici un salariat, ca mai înainte predecesorii săi. Din anul 2005, anul numirii sale în funcție, au fost realizate 16 proiecte de îmbunătățirea și dezvoltarea activității direcției, în fiecare an, obținându-se de la UE, câte un milion de euro, ceea ce face ca DJASPC Vâlcea săse situeze printre primele direcții de acest gen din țară . Aceeași sursăsocial-democratăne-a mai spus că noua conducere a CJ vrea săo readucă la DJASPC pe fosta directoare Maria Munteanu. Dacă s-ar încerca săse analizeze situația acestei salariate, aflatăîn rândurile membrilor PSD, s-ar vedea că dumneaei este dovada vie că directorul Badea nu s-a războit cu adversarii săi politici, tolerând-o în funcție, cu toate că în loc sămonitorizeze activitatea din centrele de asistență socială, pentru care era plătită, l-a monitorizat pe director, reclamându-l pe unde se putea. Iar dacă s-ar verifica situația prezenței sale la serviciu s-ar constata că în anul 2005 (anul numirii doctorului Badea la conducere) a avut 32 de zile de concediu de odihnă(CO), 105 zile de concediu medical (CM) și patru zile de concediu fără plată(CFP), în anul 2006 a avut 24 zile CO, 53 zile CM și 7 zile CFP, în anul 2007 – 33 zile CO, 53 zile CM și 3 zile CFP, iar în acest an – deși ne aflăm doar la mijlocul anului, a avut numai 60 de zile de prezențăla program, 27 zile CO, 18 zile CM și 10 zile CFP. Pentru a ne fi confirmate datele în posesia că rora am intrat, am că utat-o pe doamna Munteanu – șefa Serviciului de monitorizare și am aflat că este în concediu fără plată(5 zile), în Grecia. Ciudat este că pe cererea sa de concediu nu existăaprobarea directorului Badea, ceea ce dovedește un grav act de indisciplină în muncă . Acestea sunt numai câteva informații despre propozabila noului președinte al Consiliului Județean, ceea ce o aratăcât de neputincioasăeste. Săai, în patru ani, 299 de zile concediu medical, 24 de zile de concediu fără platăși 116 zile de concediu de odihnălegal, înseamnă că , în acest caz, serviciul profesional ți l-ai făcut la fără frecvență. Acest articol se dorește a fi un semnal pentru diriguitorii administrativi de a deschide ochii mari, analizând munca celor pe care vor să-i schimbe din funcție, comparativ cu antecedentele manageriale și profesionale ale propozabililor. Un lucru bun trebuie înlocuit cu unul și mai bun, nu prin răsplata neputinței și pretențiilor unor lipitori de afișe, chiar dacă acestea se dovedesc a fi și mai roșii. Criteriul Competenței și Valorii trebuie săprimeze.