Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Judecătoarea Viorica Bonciu a desființat un act de cesiune întocmit legal

ÎNDOIELNIC. România se dovedește pe zi ce trece a fi țara tuturor posibilităților. Lucruri despre care crezi că nu s-ar putea întâmpla niciodatăse petrec cu știința autorităților. S-a ajuns până într-acolo încât acte înregistrate legal săpoatăfi anulate printr-o hotărâre judecă torească părtinitoare. Nu mai este o noutate pentru nimeni că justiția are sincope imense în a gestiona de partea cui revine dreptatea și balanța a ajuns săse încline, de multe ori, în favoarea unor grupuri de interese. Din păcate, nici Vâlcea nu face excepție de la cele semnalate de noi, bisăptămânalul nostru trăgând un puternic semnal de alarmăopiniei publice cu privire la hotărârile judecă torești care acordăarbitrar vinovăția sau nevinovăția cetățenilor.

O hotărâre judecă torească dubioasă

O hotărâre judecă torească , care ridică mari semne de întrebare privind corectitudinea ei, a fost datănu mai departe de luna ianuarie 2010, când judecă toarea Viorica Bonciu a desființat un act de cesiune întocmit legal la Registrul Comerțului. Povestea a început încă din anul 2004, atunci când asociata unei firme de transport a hotărât să-și cesioneze acțiunile că tre partenerul său, pe motiv că soțul său s-a angajat ca inspector la Autoritatea RutierăRomână- agenția Vâlcea – și, astfel, el devenea incompatibil. Așadar, Anca Jidoveanu i-a vândut Cameliei Stoica cele 80% din acțiunile pe care le deținea la societatea BusTrans SRL, celelalte 20% fiind în proprietatea lui Dragoș Stoica. Certificatul de mențiuni și actul adiționat au fost înregistrate la Registrul Comerțului, cele două părți dându-și acordul prin semnăturăși desemnându-l pe Dragoș Stoica drept administrator al firmei. Toate bune și frumoase, până în anul 2008 când Anca Jidoveanu s-a trezit că -și vrea firma înapoi. Astfel că , ea a acționat în judecatăfirma BusTrans SRl, dar și pe Camelia Stoica, susținând că nu ar fi cesionat acțiunile, ci doar le-a împrumutat, lucru care, de altfel, este absurd, acțiunile unei firme neputându-se, legal, împrumuta. Asta ca sănu mai punem la socotealăfaptul că Anca Jidoveanu a cerut anularea actelor de cesiune la patru ani După încheierea acestora, faptele prescriindu-se După trei ani. Revenind, însă , așa cum spuneam, la data de 21 ianuarie 2010, judecă toarea Tribunalului Vâlcea, Viorica Bonciu, în baza unor motive pentru mulți îndoielnice, a decis anularea actului de cesiune și repune părțile în situația din 2004.

Judecă toarea Bonciu jignește în ședințele de judecată

După decizia datăde Tribunalul Vâlcea, Anca Jidoveanu a mers la Registrul Comerțului cu hotărârea judecă torească , cerând săintre în posesia acțiunilor. Angajații de la Registrul Comerțului Vâlcea au refuzat săfacă acest lucru, deoarece hotărârea contesta doar actul adițional încheiat de cele două părți și nu și certificatul de mențiuni. Astfel se deschide un al doilea proces, în care Anca Jidoveanu cere anularea și a celui de-al doilea act. Surprinzător sau nu dosarul ajunge pe masa aceleiași judecă toare Viorica Bonciu, care a început săfacă niște gesturi reprobabile. Pentru început, marți, 18 mai a.c., magistrata a hotărât de una singurăsăjudece procesul la ea în birou, deși inițial se anunțase o ședințăpublică . După ce au ajuns reprezentanții presei la fața locului, s-a revenit totuși la ședința publică , judecă toarea Viorica Bonciu, însă , neputându-se abține, a început săadreseze tot felul de injurii la adresa pârâtului Dragoș Stoica, pe care l-a acuzat că încearcă săinfluențeze decizia finală, numindu-l „obraznic și tupeist”. Magistrata a luat foc atunci când i s-a cerut recuzarea pe motiv că ar fi judecat și primul litigiu în care au fost implicate cele două părți.

Presiuni asupra angajaților

În plin proces, Anca Jidoveanu și soțul ei, Adrian Jidoveanu, s-au apucat săfacă presiuni asupra angajaților firmei BusTrans SRL, transmițându-le acestora o adresă, ce avea o ștampilăa firmei declaratănulă, prin care le cere ca toate încasările săfie predate Ancă i Jidoveanu. Mai mult decât atât, Adrian Jidoveanu – angajat al ARR Vâlcea, neînsoțit de soția sa, a mers la punctele de lucru ale societății de transport, amenințându-i pe șoferi că le va face dosare penale dacă mai dau deconturile administratorului Dragoș Stoica. „În ziua de 15.05.2010 s-a prezentat la autogara din Gherla subnumitul Jidoveanu Adrian, inspector la Autoritatea RutierăRomânăVâlcea, împreunăcu Stan Nicolae – angajat al Jandarmeriei Cluj, punându-măsăsemnez un document prin care ne aduceau la cunoștințăcă , începând cu data de 28.04.2010, Jidoveanu Adrian și Jidoveanu Anca, soția acestuia, sunt patronii firmei SC BusTrans SRL, de asemenea, ne-au amenințat cu dosar penal dacă , începând cu data de 15.05.2010, se mai depun deconturile împreunăcu încasările reprezentantului de până acum al punctului de lucru. De asemenea, a spus că acestea vor trebui depuse unui reprezentant cu procurădesemnat de Jidoveanu Anca” – se aratăîntr-o declarație a lui Ionel Taraivan, angajat al SC BusTrans SRL. Pe lângă toate acestea, nu mai departe de zilele trecute, administratorul societății de transport, Dragoș Stoica, a găsit ușa de la sediul firmei spartă, iar apoi sigilatăcu bandăadezivăpe care era impregnatăo ștampilăa firmei declaratănulă. Acesta a depus deja o plângere penalăla Poliția Vâlcea împotriva Ancă i Jidoveanu, pentru furt calificat.

Incompatibilitate la ARR Vâlcea?

Potrivit legii în vigoare, un inspector al Autorității Rutiere Române nu poate deține o firmăde transporturi, la fel cum nu poate deține o astfel de societate nicio rudăde-a sa de gradul I. Deocamdată, societatea de transporturi BusTrans SRL nu a fost trecutăla Registrul Comerțului în proprietatea Ancă Jidoveanu, deci nu putem vorbi încă de incompatibilitatea vădităla soțul său, Adrian Jidoveanu. însă , ridică mari semne de întrebare intervențiile inspectorului ARR Vâlcea în treburile firmei BusTrans și presiunile pe care le face asupra angajaților acestei societăți. Am dorit săaflăm un punct de vedere și al directorului ARR Vâlcea, Florin Butnaru, însă , acesta, pe un ton răstit, ne-a cerut săfacem o adresăcă tre Departamentul Petiții din cadrul ARR București, susținând că nu este „în măsură” săne dea asemenea informații.