Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ipocrizia deputatului Frâncu

 

Toate acțiunile întreprinse de deputatul liberal Emilian Frâncu în spațiul public sunt supuse ridicolului. Omul și-a pierdut busola, dar și măsura, devenind ca și Iago, un personaj malefic. Dând glas credinței sale neclintite în forțele răului, vicleniei și minciunii, el a adresat o interpelare Parlamentară ministrului Internelor și Reformei Administrative, Cristian David, cerând aspre sancțiuni pentru toți aceia care nu au respectat sau nu vor respecta, la toamnă, normele de afișaj electoral. Spicuim din declarația sa: „Legislația electoralăîn vigoare prevede sancțiuni pentru toți aceia care nu respectănormele de afișaj. Cu toate acestea, numărul amenzilor date de Poliție în recent încheiatăcampanie electoralăeste destul de mic, motivația subordonaților dumneavoastrăfiind aceea că persoanele care au executat afișajul nu au fost întotdeauna surprinse în flagrant. O situație aparte o reprezintălipirea afișelor electorale pe stâlpii de susținere a rețelelor electrice, ceea ce duce la acoperirea inscripțiilorde naturătehnică și/sau a avertismentelor de protecție a persoanelor, inclusiv a populației.” Ipocrizie mai mare ca asta, nici că se putea. Campania electoralăce abia s-a încheiat a scos în evidențăfaptul că formațiunea politică județeană care a sfidat normele de afișaj este tocmai PNL, al că rui lider este pârâciosul parlamentar. „Hoțul” strigă”hoții”! Chiar și acum, După încheierea alegerilor, pe unii stâlpi din județ, troneazămustața Frâncului, posterele sale fiind lipite cât mai sus, ca să-l vadăși Dumnezeu pe ipocrit, crezând că -l ajutăsăajungășeful județului pe care-l umilește de câte ori apare în public. A-l întreba pe ministrul David „dacă nu s-ar impune luarea unor măsuri mai drastice de sancționare a celor care practică afișajul ilegal, atât prin majorarea substanțialăa amenzilor, cât și prin amendarea în mod direct a candidatului sau a formațiunii politice că reia îi aparține afișul amplasat ilegal”, ni se pare o parodie. În așteptarea alegerilor parlamentare, de care se teme, Frâncu se vrea demon. Urzeala gândirii lui e „minunată”. Frumusețea răului absolvărăul sau răul ne poate încânta cu frumusețea lui până -ntr-atât încât sănu-l condamnăm niciodată. Sunt puțini aceia care mai pot contesta astăzi frumusețea diavolului și ulciorul nu merge de multe ori la apă. De acum, electoratul vâlcean s-a prins cine-i Iago la noi în județ și-l va sancționa aspru la toamnă.