Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Învățământul, ca și celelalte domenii din România, trebuie descentralizat”

 considerăcandidatul pentru Camera Deputaților în Colegiul nr. 2, Râmnicu Vâlcea Sud Samoil Vîlcu

Descentralizarea sistemului de învățământ este unul dintre punctele cele mai importante din oferta politică a candidatului pentru Camera Deputaților în Colegiul nr. 2, Râmnicu Vâlcea Sud Samoil Vîlcu. Acesta este de parere că directorii școlilor nu trebuie săfie numiți de ministrul înregimentat politic, ci de că tre comunitate prin Consiliul Local, iar stabilirea și cheltuirea banilor pentru învățământ săse facă în comun de că tre conducerea școlii și consiliile locale.

„E adevărat că în Vâlcea s-au obținut rezultate notabile datorităcalității deosebite a profesorilor și învățătorilor din centrele urbane importante. Cu toate acestea tendințele conservatoare sunt, din păcate, dominante la nivelul strategiilor didactice. Abandonul școlar în zonele cu populație de etnie rromăreprezintăde asemenea o chestiune nerezolvatăpână în prezent, care însă poate fi amelioratăprin intermediul mediatorilor.

Câteva ținte strategice că rora nu li s-a acordat atenție până în prezent ar fi : creșterea calității serviciilor educaționale și aici aș menționa dotarea cu calculatoare și rețea de Internet a școlilor din Orașele Ocnele Mari și Băile Govora, sprijinirea personalului didactic în lărgirea orizontului, îmbogățirea experienței profesionale și scoaterea învățământului românesc din izolarea în care se află.

Este importantăcrearea de condiții propice pentru învățământul vâlcean și respectiv pentru copiii noștri, și am săîncerc împreunăcu primarul Mircia Gutău săobțin fonduri pentru construirea a noi grădinițe în municipiul Rm. Vâlcea și modernizarea tuturor școlilor și grădinițelor în colegiul de candidatură”.

De asemenea, PD-L iși propune:

” Alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație și creșterea resurselor în corelație cu obiectivele asumate și cu capacitatea de absorbție a sistemului de învățământ;
” Redarea demnității sociale meseriei de profesor: dască lii vor redeveni modele în societate prin creșterea semnificativăa atractivității financiare și sociale a carierelor didactice, prin încurajarea perfecționării continue a personalului didactic și a drumului său că tre excelență;

” până la începerea anului școlar 2009-2010 va intra în funcțiune un pachet legislativ nou.