Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Inspectorii ITM au descoperit nereguli la brutării, curățătorii, ateliere auto și fabrici de mobilă

În primul trimestru al lui 2010

CONTROALE. În urma controalelor efectuate în prima parte a acestui an de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea la unitățile economice, au fost descoperite numeroase nereguli în ceea ce privește domeniul sănătății și securității în muncă . Au fost acordate numai avertismente în speranța că neconformitățile vor fi remediate. În caz contrar inspectorii vor reveni cu amenzi usturătoare.

Acțiunile desfășurate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea prin compartimentul control securitate și sănătate în muncă (SSM) în primul trimestru al anului 2010 au avut la bazăconținutul cadru pentru problemele de securitate, sănătate în muncă și condiții de muncă , fiind urmărite măsurile din Programul Cadru de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, pentru anul 2010, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, precum și dispozițiile primite pe parcursul perioadei analizate.

În această perioadă acțiunile cele mai importante desfășurate de inspectorii de muncă au vizat Campania Europeană privind evaluarea riscurilor chimice la locurile de muncă din brutării, ateliere auto, curățătorii și activități de curățenie și fabricarea mobilei, campanie coordonatăde Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii.

Au fost supuse controlului un număr de 51 unități economice, dintre care: 9 brutării, la care au fost identificate un număr de 37 neconformități, 2 aparate au fost sistate de la funcționare și au fost date 8 avertismente; 34 ateliere auto, la care au fost identificate 99 de neconformități, 14 sistări de echipamente de muncă , 1 loc muncă și 77 avertismente; 2 curățătorii, la care au fost identificate un număr de 10 nereguli, dându-se 2 avertismente, și 6 unități economice care se ocupăcu fabricarea mobileila care au fost descoperite 20 de neconformități, 3 echipamente de muncă au fost sistate și au fost date 6 avertismente.

În urma acestor controale s-a constatat că 6 angajatori nu erau în posesia unei evaluări de riscuri, iar majoritatea societăților care sunt în posesia unei evaluări a riscurilor chimice nu țin seama, în totalitate, de tipul fiecă rei substanțe chimice, de relația de expunere, de efectele expunerii, de evaluarea expunerii, de efectele adverse ce pot rezulta dintr-o expunere realăsau prezisăși efectul sinergic prin expunerea concomitentăla mai multe substanțe. De asemenea, nu toți angajatorii implică lucrătorii sau reprezentanții acestora cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.