Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

În Drăgășani, un acoperiș nou stăsăcadăîn capul trecă torilor

 Locatarii unui bloc au fost trași pe sfoară/Lucrări de mântuială

NONSENS. Cu toate că nu a fost de acord săsemneze un tabel nominal pentru acoperirea blocului, familia Stoica din blocul H, situat pe strada Pandurilor din Drăgășani, s-a trezit cu o somație de platăși cu o acțiune de judecatădin partea unuia dintre vecini, Marin Sterpu, care-i imputa suma de aproape 18 milioane de lei vechi, sumăalocatăpentru fiecare familie în parte. În motivarea acțiunii, Sterpu susține că a convenit cu Elena și Romeo Stoica, precum și Asociația de Proprietari „săefectueze acoperișul blocului, pe care l-a și efectuat pe cheltuiala sa și pentru care deține costul efectiv al lucrării”. Prin urmare, familia Stoica s-a văzut nevoităsăplătească o că ruțăde bani unui vecin, care susține că a acoperit blocul pe cheltuiala sa – normal ar fi fost ca acest lucru săfie făcut de o firmăspecializată! – deși, repetăm, nu-și dăduserăacordul în scris pentru un asemenea demers. Deși, până la urmăa fost construit, acoperișul, care a costat aproape 300 milioane lei vechi, aratăjalnic și este atât de prost lucrat, încât, a început săcrape în zeci de locuri.

Bătaie de joc

În România, se dăo luptăteribilă, în sânul asociațiilor de proprietari, pentru ocuparea unei funcții de președinte, administrator sau cenzor. De regulă, cei care dau din coate frenetic săajungăaici , de cele mai multe ori, dau tunuri de sute de milioane de lei vechi sau chiar miliarde, apoi, își iau tălpășița și dispar numai ei știu unde. Iar dacă nu ajung atât de departe, se mulțumesc săbage adânc mâna în buzunarul locatarilor, jecmănindu-i fără mustrări de conștiințăpe mânăcu fel de fel de indivizi doritori săfacă bani peste noapte, înșelându-și semenii.

Blocul H, situat pe Strada Pandurilor din municipiul Drăgășani aratăca După război. La etajele superioare ale imobilului, tencuiala a început săcrape, desprinzându-se în bucă ți mari de ciment care pot că dea oricând în capul trecă torilor. De altfel, degradarea a blocului se datorează, în mare parte, faptului că până acum câțiva ani imobilul nu a avut acoperiș, intemperiile naturii contribuind, așadar, major la distrugerea fațadei acestuia. Pornind de la acest considerent, în anul 2006, locatarii blocului H au decis, de comun acord, ca imobilul lor săaibăun acoperiș nou. De aici, un întreg scandal

Lucrări cu iz penal

Romeo Stoica, unul dintre locatarii blocului H, povestește că în luna august a anului 2006, s-a pomenit la ușăcu trei vecini de bloc care locuiesc la etajul IV, Ion Amza, Maria Târșa și Marin Sterpu care i-au cerut săsemneze într-un tabel nominal, care ar fi dovedit că și-a dat acceptul pentru întocmirea proiectului de acoperire a blocului. „În principiu, și am spus acest lucru și în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu vecinii, eu am fost de acord săconstruim acoperișul, însă , le-am spus că doresc săaflu mai întâi care este prețul acestuia, pentru a ne putea orienta cât trebuie săplătească fiecare familie în parte. În momentul în care au venit săsemnăm tabelul, i-am rugat să-mi arate proiectul sau o ante-calculație a lucrării, dar nu aveau nimic Drept urmare, am refuzat săsemnez „, ne-a spus Romeo Stoica. De altfel, tabelul despre care aminteam în rândurile de mai sus, a fost semnat doar de cei trei locatari de la etajul IV, ale că ror nume le-am dat publicității în rândurile de mai sus, și de un anume Damian Ghinea. În rest, spațiile alocate pentru semnături au rămas goale. fără săle pese că fac o mare ilegalitate, cei trei inițiatori ai „grandiosului” proiect de reabilitare al acoperișului s-au apucat săexecute lucrările, prevalându-se de Asociația de Proprietari nr. 9, care, de fapt, nu propusese niciodatăîn vreo adunare generalăo asemenea inițiativă. Aruncând o privire în actele ce au stat la baza demarării construirii acoperișului, am aflat că ele sunt au un mare iz de ilegalitate, dacă nu chiar penal.

Acte lovite de nulitate

Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism ridică mari semne de întrebare chiar și unui neavenit. Iatăcum sunăciudatul document: „Subsemnatul, Asociația de Proprietari numărul 9, cu domiciliul în județul Vâlcea, orașul Drăgășani, strada Decebal, bloc G, în calitate de Amza Ion, Târșa Silviu, Sterpu Marin (?!!?!), în conformitate cu prevederile legii 50/1991, privind autorizarea executării de construcții, republicată, solicit emiterea”. Cererea este din data de 18 august 2006 și poartăștampila asociației de proprietari. Pe de altăparte, certificatul de urbanism, care poartănumărul de înregistrare 1650, este emis pe numele Asociației de Proprietari și, paradoxal, nu poartăsemnătura primarului, a secretarului sau a arhitectului șef așa cum prevede legislația în vigoare. În concluzie, actul este lovit de nulitate și nu reprezintăun garant legal pentru demararea construcției acoperișului a că rui valoare, aflăm din cererea pentru emiterea autorizației de construire, s-a ridicat la 29 mii lei. Pentru demararea unui asemenea lucrări ar fi fost nevoie de mai multe avize care nu au fost niciodatăobținute. fără a se ține seama de aceste aspecte, deosebit de importante de altfel, s-a început construirea acoperișului, „constructorii” fiind chiar cei trei vecini care au început lucrarea în nume propriu, fără a contracta măcar o firmăde profil. Așa cum ar fi fost normal, o lucrare de asemenea anvergurăar fi trebuit scoasăla licitație publică , însă , celor trei vecini ai familiei Stoica le-a convenit de minune să-și bage, se vorbește pe la colțuri, bani frumoși în buzunar. Deși mai mulți locatari ai blocului H de pe strada Pandurilor au cerut un proiect al acoperișului, nimeni nu s-a sinchisit săle arate un asemenea document, dintr-un motiv foarte simplu: acesta nu a fost niciodatăîntocmit. Și pentru că bizareriile se țin lanț în acest caz, trebuie spus că nici cererea privind emiterea autorizației de construire nu este nici semnată, nici datată.

fără săținăseama de haosul care domnea în documentația pentru începerea modernizării acoperișului, Primăria Municipiului Drăgășani a emis, în data de 14 octombrie 2006, autorizația de construire, deși lucrările începuseră, povestesc locatarii, cu mai multe luni înainte.

Vinovat cu dreptatea în mână

Ciudățenia poveștii de abia acum începe. Cu toate că nu a fost de acord săsemneze tabelul, familia Stoica s-a trezit cu o somație de platăși cu o acțiune de judecatădin partea unuia dintre vecini, Marin Sterpu, care-i imputa suma de aproape 18 milioane de lei vechi pentru lucrarea de acoperire a blocului, sumăalocatăpentru fiecare familie în parte. În motivarea acțiunii, Sterpu susține că a convenit cu Elena și Romeo Stoica, precum și Asociația de Proprietari „săefectueze acoperișul blocului, pe care l-a și efectuat pe cheltuiala sa și pentru care deține costul efectiv al lucrării”. Prin urmare, familia Stoica s-a văzut nevoităsăplătească o că ruțăde bani unui vecin, care susține că a acoperit blocul pe cheltuiala sa – normal ar fi fost ca acest lucru săfie făcut de o firmăspecializată! – deși, repetăm, nu-și dăduserăacordul în scris pentru un asemenea demers. Mai trebuie amintit și un aspect deosebit de important al subiectul pe care ni l-am propus să-l abordăm în acest număr de ziar, și anume acela că în momentul în care vecinii „întreprinzători” au mers pe la fel de instituții săobținăaprobările pentru construirea acoperișului, s-au folosit de un tabel fals, care în spațiul alocat semnăturilor are fel de fel de ștampile, printre care și cea a Primăriei Drăgășani Un alt lucru, la fel de bizar, este acela că însă și instanța de judecatăsusține că Marin Sterpu care locuia la etajul IV al imobilului și care era, așadar, direct interesat de construirea unui acoperiș, a obținut acordul a doar 5 locatari din cei 14 care locuiesc în blocul H, deși era necesar acordul a nouăproprietari de apartamente. Mai mult decât atât, aceiași instanțăde judecatăa stabilit, din declarațiile mai multor locatari, că asociația de proprietari nu a convocat nicio ședințăpentru a discuta cu referire la începerea construirii acoperișului. Mai grav decât atât, susțin magistrații, Sterpu a început sămeșterească la acoperiș fără săaibăun proiect de construcție, așa cum ar fi fost firesc. Lucrarea a început în luna septembrie a anului 2006, așa cum rezultădin mai multe documente contabile, în timp ce proiectul pentru lucrare a fost conceput în luna octombrie a aceluiași an. Cât despre autorizația de construire, aceasta a fost luatăla patru luni de la începerea construirii acoperișului! „Deși aceastăinstanțăde judecatămi-a dat dreptate, altele o ocolesc. M-am săturat sămătot duc prin sălile de judecatăpentru a primi dreptatea pe care, oricum, știu că o am. Nu înțeleg de ce magistrații nu vor săvadărealitatea, din moment ce, la dosar, existăacte cu duiumul care dovedesc că am fost trași pe sfoară”, a spus, cu tristețe în glas, Romeo Stoica.