Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ilegalități pe bandărulantăla o școalădin Livezi

 Angajări pe sprânceană, salarii de merit acoliților, normarea orelor După bunul plac

Directorul Școlii cu clasele I-VIII din satul Pîrîienii de Jos, din comuna Livezi, este acuzat de părinți, elevi, cadre didactice, membri ai administrației locale că a săvârșit mai multe ilegalități în cursul mandatului de manager al acestei unități școlare. Toate acuzațiile au fost aduse la cunoștința Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea care nu a luat nicio decizie încă în ceea ce privește soarta acestui „director penal”, cum este supranumit profesorul Nicolae Zgondoiu.

Angajări pe sprânceană

Totul a început acum câțiva ani, mai precis, în 2004, când profesorul de istorie și geografie Nicolae Zgondoiu, a fost numit director al Școlii cu clasele I-VIII Pîrîienii de Jos. Oamenii au început săvorbească , de mai multăvreme, pe la colțuri, că „domnul profesor a ajuns director numai pe principii politice”. Nimic nou, ne permitem noi săspunem, având în vedere modul cum se fac numirile în aceste instituții. Cu toate că nu a ieșit cu absolut nimic în evidență, în ceea ce privește calitățile sale de pedagog, totuși locuitorii comunei s-au obișnuit cu ideea și l-au acceptat ca director al școlii. Lucrurile au mers cât de cât bine, până în 2008, când o mânăde oameni au demascat „mârșăviile” făcute de domn’ director.

În primăvara anului trecut, directorul Zgondoiu a solicitat Inspectoratului Școlar aprobarea angajării cu jumătate de normăa unui secretar-contabil, cerere respinsăinițial. Ulterior, După o reanalizare a cererii și După primirea de la minister a numărului posturilor alocate personalului auxiliar din școli, s-a aprobat înființarea unui post de secretar cu jumătate de normăla școala din Pîrîienii de Jos. Directorul Zgondoiu a angajat-o pe o anume, prietenăde-a sa, Ioana Popa în acest post. Dar pentru că salariul era mic, iar „doamna Popa era total nemulțumită, că ci valoarea plocoanelor că rate domnului director era foarte mare”, După cum spun gurile rele, directorul Zgondoiu a solicitat crearea unui post de bibliotecar, normat la o pătrime dintr-unul întreg. Înaintea numirii în funcția de director al școlii a profesorului Nicolae Zgondoiu, bibliotecarăfusese o profesoarăde limba română, iar problemele de secretariat și contabilitate erau rezolvate de directorul însuși, în persoana profesoarei de biologie, Maria Lică . Odatăvenit la conducerea școlii, Nicolae Zgondoiu le-a eliminat pe cele două , din motive numai de el știute, angajând-o pe Ioana Popa în ambele posturi.

Litera legii încă lcatăcu bunăștiință

Primăria Livezi a reacționat imediat la „manevra” făcutăde directorul Zgondoiu, printr-o adresătrimisă acestuia: „Pentru înființarea a unu pe doi normăsecretar, școala trebuie săaibăun număr minim de 325 elevi. Întrucât numărul de elevi (138) nu îndeplinește normarea amintităpostului de secretar, nu putem fi de acord cu înființarea acestui post.”

Cu toate acestea, din 14 aprilie 2008, școala din Pîrîienii de Jos a funcționat cu o jumătate de normăde secretar și o pătrime normăde bibliotecar, ocupate ambele de aceeași persoană.

În normele metodologice de încadrare a personalului auxiliar și nedidactic se specifică , clar, că pentru încadrarea unui secretar de școală, normăîntreagă, este necesar un număr de 650 de elevi în medie. Deci, pentru o jumătate de normă, așa cum și-a dorit directorul Zgondoiu, este nevoie de 325 de elevi, pe care școala din Pîrîieni nu-i are și nici nu i-a avut vreodată.

În ceea ce privește postul de bibliotecar, aceleași norme specifică : „Un post de bibliotecar se înființeazădacă școala are cel puțin 900 de elevi și cadre didactice cu fișăde cititor și peste 10.000 volume înregistrate”. Nu poate fi vorba despre școala din satul Pîrîienii de Jos. Nici măcar ¼ normăde bibliotecar nu se putea înființa dacă se ținea cont de litera legii. Dar asta nu a contat nici pentru conducerea școlii, dar nici pentru fosta conducere a Inspectoratului Școlar, care a aprobat înființarea celor două posturi.

Ca sănu mai spunem că , pentru a ocupa un post de bibliotecar într-o unitate școlară, persoana respectivătrebuie săaibăstudii de biblioteconomie sau săfie absolventăa unei facultăți cu profil filologic. Tanti care a ocupat postul de bibliotecarănu se încadra la nici una din acestea.

La sfârșitul anului trecut, la insistențele comisiei de învățământ-cultură-sănătate din cadrul Consiliului Local Livezi, Inspectoratul Școlar a decis retragerea postului respectiv.

Concurs cu un singur candidat

Despre înființarea celor două posturi în cadrul școlii din Pîrîienii de Jos s-a dus repede vestea în comună, astfel încât mai multe persoane s-au arătat dornice săparticipe la concursurile organizate cu acest prilej.

Dar socoteala de-acasănu s-a potrivit deloc cu cea din târg, deoarece aceștia au constatat că cele două posturi erau deja ocupate. Și concursul? Păi, concursul s-a dat deja, a fost răspunsul directorului Zgondoiu. Unde a fost anunțat, când s-a ținut, nu au știut decât câțiva salariați din cadrul instituției respective, în niciun caz publicul larg, așa cum era normal și cum prevede legea.

Dan Îâștea, soțul uneia dintre persoanele interesate de unul dintre posturi a depus chiar și o plângere la primăria din localitate, dar zarurile fuseserădeja aruncate, iar doamna respectivăocupa deja că lduțul loc de muncă .

L-am rugat pe directorul Zgondoiu săne ofere amănunte cu privire la organizarea concursului pentru postul de secretar, dar acesta ne-a replicat simplu: „S-a prezentat un singur candidat, celorlalți le-a fost frică de proba de calculator. Normal că a trecut examenul, fără probleme”.

Uite, nu e cu salariul de merit

O altăproblemăadusăla cunoștințăa fost legatăde împărțirea salariilor de merit. De acest salariu pot beneficia cadrele didactice care au obținut calificativul „foarte bine” în anul școlar precedent, care au obținut performanțe în pregătirea preșcolarilor sau elevilor ori care au desfășurat în unitatea de învățământ activitate metodică , științifică și culturală. Dască lii trebuie săîntocmească un raport de autoevaluare a activității și sădepunăo cerere la conducerea unității școlare. Acestea vor fi analizate în consiliile profesorale ale unităților școlare. Consiliile de administrație vor aproba nominal lista cadrelor didactice că rora li se atribuie salariu de merit, în limita locurilor acordate de Inspectoratul Școlar. Numărul salariilor de merit se calculeazăîn funcție de totalul posturilor didactice, existente la nivelul Inspectoratului și se distribuie unităților de învățământ. Valoarea salariului de merit este de 15% din salariul de bază. Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradație de merit și de salariu de merit.

Pentru a beneficia de un astfel de salariu, la școala din Pîrîieni s-au înscris trei cadre didactice. Bătălia se dădea pentru două salarii. Ulterior, Inspectoratul a suplimentat cu încă unul. Și atunci, surpriză! A apărut și al patrulea candidat, care, culmea, a și luat unul din cele 3 salarii. Domnia sa a fost prevăzător, rugându-l ca autoevaluarea prezentatăsăfie luatăîn considerație numai în cazul suplimentării cu un alt salariu.

Ahtiat După bani

Acuzațiile împotriva directorului Zgondoiu nu se opresc aici. El a încă lcat legea și în privința salarizării. Un profesor care ocupăo funcție de conducere nu poate avea o normămai mare de 18 ore pe lună, conform legii. Directorul Zgondoiu face excepție. El are 19 ore plătite în normă, deoarece are 17 ore ca profesor titular la școala unde este director și alte două , la școala din satul vecin, Tina. Directorul nu a contestat niciodatăacest lucru, dar a dat vina pe colegul de la Tina: „La Școala din Pîrîieni am 17 ore și am solicitat colegului de la Tina să-mi mai dea două ore, din care una sănu mi-o plătească . Eu i-am făcut în luna martie a acestui an o adresădirectorului de la Tina, cerându-i să-mi oprească banii aferenți orei respective”. Ce suflet bun are domnul director și culmea tocmai pe criza asta, când toată lumea aleargăcu gura că scatăDupă bani. În replică , iatăce ne-a declarat directorul școlii din satul Tina: „Zgondoiu Nicolae este angajat la școala noastrăca profesor în normă, cu două ore, la clasa a VII-a, cu un salariu de bazăde 248 lei. La acesta se adaugăgradația de merit, plus celelalte două sporuri, pe care nu ar putea săle primească , fiind profesor suplinitor, ajungând astfel la un salariu de 400 lei. Așadar, domnul director încaseazălunar, de la cele două școli un salariu de aproape 40 milioane lei vechi. Necuvenit, dacă avem în vedere că încalcă cu bunăștiințălegea.

Directorul Zgondoiu și-a retras demisia

Despre calitățile sale ca profesor-pedagog îi lăsăm pe cei abilitați să-și spunăcuvântul, ceea ce am putut noi concluziona este faptul că o mare parte dintre părinții cu care am stat de vorbăerau nemulțumiți de prestația acestuia la clasă. „Nu-și face orele. Vine la ore și-i mustrăpe elevi. Tot ei sunt de vinăcă nu s-au dus să-l anunțe că are oră. Plus că nu a făcut niciodatăvreo activitate extrașcolară. Acum, ca săaibăși mai multe ore, și-a băgat istoria localăopțional, pentru a opta. Parcă pe ei asta îi interesează. În loc săbatămoneda pe istoria românilor, care se cere și pe care trebuie săo știe, el face istorie locală.”

Primarul Ștefan Verdeș a fost foarte zgârcit cu vorbele. A ținut totuși săprecizeze că „un alt director poate face mai mult decât a făcut dânsul”.

Directorul Nicolae Zgondoiu ocupăfuncția din 2004, iar în noiembrie anul trecut mandatul său de manager a expirat. Pentru că anul școlar deja începuse, nu a mai fost organizat un alt concurs pentru desemnarea unei noi conduceri, profesorul Zgondoiu rămânând ca director cu delegație. Cu doar câteva timp în urmă, în urma unui control efectuat de o comisie din cadrul Inspectoratului Școlar Vâlcea, acesta a fost „sfătuit” sădemisioneze, tocmai pentru ca șirul ilegalităților descoperite chiar și de aceștia sănumai continue. Zis și făcut. Directorul a demisionat, dar, culmea, a revenit asupra demisiei. Așadar, localnicii abia așteaptăsăvadăce se va întâmpla După 31 august, când mandatul directorului Zgondoiu se va termina, acesta fiind nevoit sădepunăcheile și săaștepte viitoarele decizii ale Inspectoratului Școlar.

Din cauza neregulilor săvârșite de directorul Nicolae Zgondoiu, Școala cu clasele I-VIII din satul Pîrîienii de Jos riscă să-și piardăpersonalitatea juridică și să-și ia rămas bun de la eventualele fonduri venite atât din partea Guvernului României, cât și din partea Uniunii Europene.


Jaf în banii publici

Cu câțiva ani în urmă, pentru ca școala cu clasele I-VIII din satul Pîrîienii de Jos sădevinăo unitate de învățământ cu personalitate juridică , mai mulți consilieri locali ai fostului Partid Democrat, actual PD-L, au bătut drumurile că tre minister și au reușit până la urmăsăobținăimportante sume de bani necesare reabilitării acesteia. Este vorba de aproximativ 7 miliarde lei vechi, bani folosiți pentru reabilitarea cele două clădiri aparținând școlii. După ceva vreme, directorul școlii, Nicolae Zgondoiu s-a gândit că ar fi bine venit și un nou WC, așa că a apelat la autoritatea locală.

Nu se știe cum, dar a reușit săobținăfonduri pentru construirea unei toalete moderne, situatăîn curtea școlii. Cât a costat exact, nu a putut săne spunănimeni. Doar constructorul a afirmat că el a primit undeva la două miliarde lei. Deci, numai construcția respectivului WC se pare că a costat mai bine de două miliarde lei. Pentru utilarea acestuia s-au mai folosit ceva bani, așa încât, După cum declarăo bunăparte din locuitorii satului Pîrîienii de Jos, se pare că suma a ajuns la trei miliarde lei vechi.

Culmea este faptul că acest WC este total nefuncționabil, deoarece în localitate nu existăapăpotabilăcurentăși nici sistem de canalizare, WC-ul fiind dotat doar cu o fosăseptică . Recepția la WC a fost făcutăanul trecut, înaintea alegerilor locale, cu mici, bere și lăutari, fosta administrație localăsperând că va mai culege câteva voturi dacă vor arăta comunității locale „marile realizări”.