Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ţeapa delatorului

Constantin Popescu zis Crinu – afirmatul denunță tor al edililor Râmnicului – Gutău și Dicu – începe săprimească răsplata răutăților produse concetățenilor lui, oameni de afaceri și politicieni. Deh, Dumnezeu nu doarme și-i „răsplătește” pe cei răi cu tot ce-i mai umilitor pentru ei. În cazul firmei delatorului cu prenume de floare tombală- ROVIMET SA, După cum v-am mai informat, aceasta s-a aflat în proces cu „pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA”, privind eliberarea unui certificat de urbanism pentru imobilul-teren proprietatea reclamantei, pentru regimul economic al unei viitoare construcții pe strada Cerna, din municipiul Rm. Vâlcea. Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal a obligat Primăria săemităun nou certificat de urbanism, pe o supraFață mai mică decât cea pe care i-o dăduse (cu bunăvoință, am spune noi) instituția Primarului, anterior. Deci, nemulțumitului i s-a luat darul, făcându-se de râs. Nemulțumit de cele ce i s-au întâmplat, „afaceristul” Crinu Popescu a formulat o contestație în anulare, cuprinsăîn dosarul întocmit ce poartănumărul 60/64/2009. În data de 27.04.2010, Curtea de Apel Brașov a admis excepția formulatăde Primărie și instituția primarului privind tardivitatea introducerii că ii de atac extraordinare. Crinu Popescu a plătit angajamentul unei avocate brașovene, prin Ordin de plată, suma convenităfiind de 400 milioane lei. În atare situație de admiterea pretențiilor Primăriei, se poate constata că denunță torul edililor Râmnicului a plătit uriașa sumăavocatei pentru a formula o cale de judecatăaflatăîn afara termenului prevăzut de procedura civilă. Adică , mai simplu, a aruncat niște bani degeaba, în contul unei avocate care i-a tras o țeapă. Binemeritată, de altfel, pentru că , nu-i așa?, orice naș își are nașul.