Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

I-a fost zdrobit capul de un utilaj

 Un angajat al societății VICEXPERT a murit la locul de muncă

Normal 0 21

TAGEDIE. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că Dumitru Cazan a avut, inițial, piciorul stâng pe pedala de frânăa utilajului, însă , ulterior, l-a ridicat. Datorităfaptului că platforma era în pantă, utilajul s-a mișcat, producându-se tragedia. Cazan a realizat ce s-a întâmplat de abia atunci când l-a văzut pe Remus Grosu, care se afla chiar lângă mașinărie, făcându-i semne disperate din mână. Bărbatul striga cât îl țineau puterile săpunăfrână, însă a fost prea târziu sămai poatăface ceva. Alarmat, Cazan a coborât din utilaj și a încercat să-i acorde victimei sale primul ajutor, însă a constat că acesta murise deja.


Neglijență

 

Unul dintre angajații firmei SC VICEXPERT SRL, care deține, în Mihăești, o stație de prepare a mixturilor asfaltice, Vasile Stanciu a decedat la locul de muncă , După ce a fost pur si simplu strivit în timp ce încerca săremedieze o defecțiune apărutăla circuitul hidraulic al unui rezervor de bitum. Cei care au asistat la tragedie, spun că , pentru a repara circuitul, bărbatul s-a urcat în cupa unui încă rcă tor, condus de Dumitru Cazan, pe care a ridicat-o la peste 3 metri deasupra solului. Din nefericire, la un moment dat, în timp ce lucra, utilajul s-a deplasat. Consecințele acestei neglijențe au fost tragice. Capul lui Vasile a fost prins între trapa buncă rului și partea superioarăa cupei, comprimându-l.

În prezent, Dumitru Cazan, este cercetat, în stare de libertate, cu privire la nerespectarea normelor de securitate în muncă .

Ion Manta, unul dintre angajați care a asistat la tragedia produsăsusține că a ajuns la serviciu în jurul orei 7.30 dimineața – menționăm că accidentul a avut loc în data de 11 mai 2008, găsindu-l pe Vasile Stanciu la punctul de lucru, unde își amenajase, de altfel, și un loc de dormit. La scurt timp, povestește el, a venit și Dumitru Cazan, iar peste o oră, au ajuns la serviciu alți doi bărbați, Remus Grosu și Bogdan Sdrobiș, detașați de la SC TEDRUM SRL Iași, pentru a ajuta la punerea în funcțiune a stației de mixturi asfaltice.

Apoi, Cazan, Stanciu și Manta au început sălucreze la carcasa metalică , timp în care muncitorii ieșeni au controlat dacă tabloul de comandăal stației de asfalt funcționeazăla standarde normale. Numai că , la un moment dat, muncitorii din Iași au constatat că nu se mai deschideau clapele de la buncă r, care erau acționate prin comutatorul din tabloul de comandă, astfel că siguranțele automate se declanșau întrerupând alimentarea cu energie electrică . Încercând rezolvarea situației, colegii l-au rugat pe Stanciu să-i ajute la deblocarea calapelor. Singura modalitate de a ajunge la pompe, care se aflau la peste 3 metri înălțime, a fost aceea de a-l ridica pe bărbat în cupa autoîncă rcă torului aflat la punctul de lucru.

 

Stanciu băuse în ziua în care a murit

 

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că Dumitru Cazan a avut, inițial, piciorul stâng pe pedala de frânăa utilajului, însă , ulterior, l-a ridicat. Datorităfaptului că platforma era în pantă, utilajul s-a mișcat, producându-se tragedia. Cazan a realizat ce s-a întâmplat abia atunci când l-a văzut pe Remus Grosu, care se afla chiar lângă mașinărie, făcându-i semne disperate din mână. Bărbatul striga cât îl țineau puterile săpunăfrână, însă a fost prea târziu sămai poatăface ceva. Alarmat, Cazan a coborât din utilaj și a încercat să-i acorde victimei sale primul ajutor, însă a constat că acesta murise deja. În urma necropsiei, medicii au constatat că moartea lui Stanciu a fost una violentă, datorându-se hemoragiei și dilacerării meningo-cerebrale consecutive unui traumatism cranio-cerebral cu fracturăcominutivăde calotăși bazăcraniu. Mai mult decât atât, s-a stabilit că în momentul decesului bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Expertiza tehnică a utilajului, efectuatăca urmare a decesului lui Stanciu, a scos la ivealăfaptul că acesta se afla într-o stare bunăde funcționare, având în vedere că și anul de fabricație era unul destul de recent. Prin urmare, accidentul a avut loc din cauza unei erori umane.

De asemenea, a fost dispusăși efectuarea unei expertize tehnice judiciare în protecția muncii pentru a se stabili, care sunt normele încă lcate de Dumitru Cazan. Astfel, s-a stabilit că acesta a încă lcat mai multe articole ale Legii Securității și Sănătății în Muncă . Cel mai important dintre ele este articolul 23 care se referăla utilizarea corectăa mașinilor, aparaturii, uneltelor și substanțelor periculoase, echipamentelor de transport și a altor mijloace de producție. Specialiștii au concluzionat că cel din cauza că ruia s-a produs accidentul era angajat ca sudor și nu era autorizat și instruit pentru a deservi încă rcă torul frontal pe pneuri. În plus, Cazan nu avea voie săutilizeze un echipament de muncă care nu era destinat pentru ridicarea la înălțime, în cupă, motiv pentru care bărbatul nu a știut că echipamentul de muncă era prevăzut cu frânăde staționare, pe care ar fi putut s-o utilizeze pentru a-și lua măsuri de siguranță.

 

Cazan nu avea voie săfolosească utilajul

 

Mai mult, s-a stabilit că nici angajatorul nu a stabilit, prin instrucțiuni proprii, modul de asigurare al încă rcă torului frontal cu pneuri, prin închidere /blocare și păstrare a cheilor de contact într-un loc prestabilit la care săaibăacces numai personalul autorizat cu folosirea acestor echipamente de muncă .

Potrivit anchetatorilor, vina cea mai mare o poartăDumitru Cazan, care este cercetat pentru nerespectarea, din culpă, a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea în muncă și ucidere din culpăca urmare a încă lcă rii dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii. S-a apreciat că starea de pericol a fost creatăde Cazan pentru că a efectuat operațiuni pentru care nu era calificat și, mai mult, După producerea accidentului bărbatul a manifestat o atitudine nepăsătoare fațăde cele întâmplate și a nesocotit interdicția de a manevra utilajul cu o persoanăaflatăîn cupa acestuia, expunându-l, astfel, pe Stanciu la un pericol evident.