Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Gheorghe Vangu, un primar de care Malaia are nevoie

Alegerile locale în comuna Malaia își vor consuma la finele acestei săptămâni cel de-al doilea tur de scrutin. În cursa pentru fotoliul de primar au rămas candidatul PD-L, Gheorghe Vangu, și cel al PSD, Sergiu Bogdan. Chiar dacă pe 1 iunie diferența de voturi dintre cei doi a fost minimă, Vangu rămâne favorit. Faptele îl recomandăpe actualul acesta pentru a ocupa funcția de primar în următorii patru ani. Actualul viceprimar este omul de a că rui pricepere au depins multe dintre proiectele realizate la Malaia. A avut șansa sădemonstreze ce poate și contracandidatul său, Sergiu Bogdan, însă activitatea depusăde pesedist în ultimii patru ani, cât timp a fost consilier, ne fac săcredem că nu e tocmai persoana potrivităpentru a conduce Malaia, o comunăcu un potențial de dezvoltare ridicat. Prin prisma a ceea ce a realizat, dar mai ales prin ceea ce și-a propus pentru următorii patru ani, Vangu merităcu adevărat săfie primar.

„Nu promit ceva ce nu pot realiza!”

Viceprimar la Malaia încă din 2000, Gheorghe Vangu a dovedit că în materie de administrație localăeste de departe cel mai bun, iar numeroasele proiecte pe care le-a inițiat și le-a dus la bun sfârșit sunt o dovadăcât se poate de elocventăîn acest sens. „Eu sunt cel care-a impulsionat, care-a inițiat proiectele, care le-a urmărit până la capăt. Iar aici mărefer la asfaltarea unor drumuri, la construirea unor podețe, la îmbunătățirea condițiilor din școli, etc. Am fost opt ani viceprimar și înțeleg foarte bine problemele cu care se confruntă locuitorii comunei Malaia”, spune Vangu.

Altfel, Vangu a prezentat și motivele pentru care a ales săcandideze pentru funcția de primar: „În primul rând e vorba de ambiție, dar sănu credeți că este pornitădin orgoliu, ci din faptul că vreau sădemonstrez că din postul de primar pot săfac și mai multe pentru această comunăși am curajul săspun acest lucru pentru că am o experiențăde opt ani în administrație, iar cei care măcunosc știu că sunt genul de om care pune suflet în ceea ce face și nu promite ceva ce nu poate realiza. Nu sunt obișnuit săfac promisiuni, ca alții, care vin și văpromit marea cu sarea. însă peste patru ani văasigur veți fi mândri că m-ați votat primar, că sunteți mălăiean ca și mine. Este primul lucru pe care vi-l pot garanta”, s-a exprimat Vangu.

„Am creat la primărie un climat de lucru constructiv”

Gheorghe Vangu a explicat apoi și principiul său de lucru: „Pentru a fi un bun edil trebuie în primul rând sădemonstrezi că ești un bun organizator, un om cu inițiativă, fără program de lucru atunci când ești în slujba cetățeanului. În acest sens, încă din anul 2000, chiar lipsit de experiențăîn administrație, am insistat pentru o mai bunăorganizare și eficientizare a activității din primărie pentru ca cetățeanul săfie servit la timp și săplece mulțumit de calitatea serviciului chiar dacă răspunsul îi este defavorabil, iar primul lucru pentru a realiza aceste obiective a fost dotarea aparatului din primărie cu tehnică de calcul, la vremea respectivăneexistând în primărie nici măcar un singur calculator. Tot în această perioadă mi-am adus contribuția la schimbarea mobilierului și nu neapărat pentru confortul nostru. Dar trebuia săavem o repartiție a personalului pe birouri în funcție de sarcinile de serviciu și de relațiile care trebuie săexiste la nivelul fiecă rui compartiment în parte și de ce sănu recunosc faptul că la felul cum arătau birourile nu puteai lăsa o impresie prea bunăîn fața orică rui cetățean. indiferent de calitatea în care te vizita”, iar apoi a adăugat: „Mai mult de jumătate din hotărârile Consiliului Local au fost inițiate de mine și grupul consilierilor PD-L. Și nu numai că le-am inițiat, dar am reușit săle și punem în practică . Am fost tot timpul omul care a făcut medierea între primar și consiliu, între consiliu și secretar, creând astfel un climat de lucru constructiv. Nu mi-am permis niciodatăsăinițiez un proiect de hotărâre fără sănu-l susțin personal sau documentația care a stat la baza lui sănu fie completăsau trimisă la timp consilierilor pentru studiu sau pentru a aduce eventuale îmbunătățiri, iar prin aceasta am vrut săle arăt respect pentru a putea fi respectat, lucru care s-a și întâmplat”.

Agroturismul, un domeniu prea puțin exploatat

Gheorghe Vangu a înțeles că Malaia – o comunăsituatăîntr-un zonăcu un potențial turistic nevalorificat cum se cuvine – trebuie sătreacă printr-o transformare radicalăîn următorii ani. „Comuna Malaia se aflăîntr-o zonăcât se poate de favorabilădin punct de vedere turistic, o zonăde tranzit spre Voineasa. Din păcate, tocmai la acest capitol suntem deficitari, iar eu vreau săîndrept lucrurile, astfel încât agroturismul săcunoască o dezvoltare rapidăla Malaia”, și-a propus Vangu.

Sprijin necondiționat din partea actualului primar, Ion Moga

În cursa pentru fotoliul de primar, Gheorghe Vangu a primit și sprijinul necondiționat al actualului edil din Malaia, Ion Moga. Iar „necondiționat” înseamnă în acest caz că liberalul nu-și dorește funcția de viceprimar, așa cum s-ar putea vehicula. Moga a părăsit cursa pentru primărie încă din primul tur de scrutin, însă buna colaborare avutăcu Vangu și faptul că a fost martorul proiectelor realizate în perioada cât cei doi au condus comuna Malaia l-au făcut să-l susținăpe viceprimar în tentativa de a-i succeda în funcție. În această săptămână, Ion Moga intenționeazăsăorganizeze inclusiv o conferințăde presă , în care vrea să-și exprime sprijinul pentru Vangu.