Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Gheorghe Ionițăpromite sprijin pentru tineri

Aflat în campanie electoralăla Băile Olănești

În cadrul campaniei electorale, Gheorghe Ioniță, candidatul Partidului Național Liberal la Camera Deputaților, Colegiul nr. 1, Rm. Vâlcea – Nord s-a întâlnit cu cetățenii din Băile Olănești. La întâlnire a luat parte și primarul liberal al localității, prof. Gheorghe Ciucă , candidatul la Senat, prof. Adrănel Cotescu și cetățeni ai localității, în mare parte membrii sau simpatizanți ai PNL.

În deschiderea întâlnirii, primarul localității a făcut o scurtătrecere în revistăa situației actuale și al stadiului realizării principalelor proiecte ale localității.

În ciuda situației financiare dezastruoase pe care a găsit-o la preluarea conducerii executivului primăriei, respectiv o datorie de 30 miliarde ROL, cifrăstabilităde că tre auditul intern solicitat, edilul șef a găsit soluții pentru remedierea situației promițând că la 1 ianuarie 2009 datoria Primăriei va fi sub valoarea de 1 miliard ROL.

În același timp, primarul liberal, a informat cetățenii că a continuat proiectele începute și a demarat alte proiecte noi cu privire la infrastructura orașului.

În cuvântul său, Gheorghe Ionițăa declarat că în programul său electoral, stațiunile balneo-climaterice și în special Băile Olănești, ocupăun loc aparte, aceasta având toate șansele ca sub un management competent sădevinăun viitor „Karlo Vivary” românesc.

Domnia sa s-a angajat săsusținăun amendament la legea bugetului prin care în modul de alocare a resurselor financiare pe localități, în cazul stațiunilor turistice săfie luatăîn calcul „populația echivalentă”. Acesta este de obicei aproape dublăFață de populația realămai ales în perioada de sezon turistic și trebuie ținut cont de acest aspect. În plus, inspirat de prezența tinerilor în sală, candidatul liberal a dezvăluit și-o altăinițiativăpe care o are în vedere pentru sprijinirea tinerilor ce efectueazăstudii universitare, și anume acordarea de că tre stat a unor împrumuturi în condiții preferențiale, împrumuturi care săfie returnate gradual După angajare.

Pentru acoperirea deficitului de personal calificat (cadre didactice, medici etc) din mediul rural, aceste împrumuturi ar putea fi 60-80% suportate de că tre stat în cazul tinerilor care vor profesa în mediul rural 6-10 ani. Alte dezbateri expuse programului prezentat s-au referit la îmbunătățirea mediului de afaceri și protecția pensionarilor și mai ales a consumatorului.

La final participanții și-au spus păsurile mai mult sau mai puțin legate de activitatea unui parlamentar și au urat succes candidaților liberali la alegeri.

Concluzia ar fi aceea că din această competiție electoralăplină uneori de promisiuni fără acoperire sau nefezabile se pot naște și idei a că ror punere în practică depinde de seriozitatea candidaților.