Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Frâncu vrea săexterneze cadavrele islamicilor din România

 A-nnebunit lupul!

BIZARERII. Emilian Frâncu s-a săturat de crudele fațete ale realității, reorientându-și eforturile asupra celor care au trecut în neființă. El susține, printr-o inițiativălegislativă, externare, la 24 de ore, a cadavrelor islamicilor. Pe deasupra, el propune ca întregul mapomond săse mobilizeze pentru construirea unor „depozite de hrană”, că ci, în viitor, ne așteaptăfoametea, neicule!

De pe site-ul Senatului României, acolo unde apare într-o pozădin care râde șmecherește pe sub mustațăși Emilian „Măndel” Frâncu am aflat că parlamentarul este, printre altele, inițiatorul unei propuneri legislative de-a dreptul bizare, ca sănu spunem ilare. Semnătura senatorului liberal vâlcean se regăsește pe o inițiativăce îi are drept beneficiari direcți pe credincioșii musulmani. „În România se găsește o importantăcomunitate religioasăislamică , firesc, existând și numeroase unități de cult. Aceasta comunitate, formată, în special, din tătari și turci, și-a păstrat, într-un mod corect, tradițiile. De sute de ani, mai ales, tradițiile, inclusiv cele religioase, sunt respectate. Islamul, ca religie, are anumite particularități, printre care și necesitatea ca persoanele decedate săfie înhumate cât mai repede posibil. până acum, în acest sens, nu au fost neînțelegeri. Din păcate, anul trecut a existat o astfel de problemă, când o persoanădecedată, de religie islamică , nu a putut fi externată, de familie, datorita unor carențe legislative. Aceasta propunere legislativă, care, în ansamblu, este agreatăde reprezentanții Ministerului Sănătății, își propune săcompleteze legislația în vigoare. În condițiile legii, persoanele decedate de religie islamică pot fi externate, la cererea familiei, mai devreme de 24 de ore”, se aratăîn articolul unic al unui proiect consemnat de liberalul Emilian Frâncu și alesul minorităților, Amet Aledin. Care va săzică , Melică , pardon Emilian Frâncu vrea săse aprobe o nouălege pentru un singur islamic mort cine știe când care a fost externat mai târziu de 24 de ore. Nu-i rău. Deci, pentru un câine șchiop trebuie să-i ologim pe toți. Nu vrem săpărem insensibili la subiectul legat de moartea cuiva, însă , săfim serioși, țara are nevoie de alte legi, cruciale pentru bunul mers al lucrurilor în țara noastră.

Privind cu ochelari de cal spre viitor

Din păcate, însă , pentru „Măndel”, făcă torul de legi nemaiauzite Guvernul nu a susținut adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată, propunând săfie amendatăLegea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modifică rile ulterioare. Dacă v-ați închipuit că Emilian Frâncu se gândește doar la sufletul morților, văînșelați amarnic. Omul este pur și simplu terifiat de ceea ce ne rezervăviitorul. Și pentru a se păzi de „urgia ce va săvină”, senatorul a făcut și o declarație politică intitulată,,Paza bunătrece primejdia rea”. El spune că în ultimii ani, „tot mai mulți oameni de științăne atrag atenția, din ce în ce mai insistent, asupra modifică rilor climatice care vor afecta întreaga planetă, cu consecințe dintre cele mai serioase asupra situației politice, stabilității economice și normalității sociale. Nu puține sunt vocile care prevestesc restrângerea drastică a accesului întregii populații la resursele lor de bazăpentru susținerea vieții, pe toate continentele, cu consecința unui posibil val de migrații în masăcă tre zonele mai puțin afectate. ( ) Nu în ultimul rând, prin conjugarea eforturilor pe plan internațional, mai multe țări au trimis mostre de material genetic că tre așa-numitele ,,seifuri ale supraviețuirii”, unul dintre acestea fiind amplasat dincolo de Cercul Polar, pe o insulăce aparține Norvegiei. Asemenea aspecte nu mai pot fi neglijate, iar țara noastrăar trebui, de asemenea, săînceapăsăia masuri de diminuare a efectelor negative pe care eventuale perturbări climatice, fie ele catastrofice sau nu”, a încheiat el apoteotic. Nea Frâncule, făbine de privește realitățile cu care ne confruntă m și concepe legi pertinente, de interes general, și lasăpoveștile cu islamici și încă lzirea globalăcă viitorul nu ține de foame.