Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Florile Govorei s-au pus în glastră

 până la anu’

Duminică , 19 iulie, în Govora Băi, a luat sfârșit cea de a 40-a ediție a festivalului folcloric” Florile Govorei”, sărbătoare devenitătradiționalăși de răsunet, în istoria contemporanăa zilelor culturii vâlcene. După cum a obișnuit, primarul Mihai Mateescu, cel mai iubit dintre oamenii acestei localități, și-a răsfățat concetățenii, invitații și oaspeții stațiunii, cu un colocviu tematic („Conservarea patrimoniului local din Băile Govora”), comunică ri științifice („Arhitecturăși viitor în orașul Băile Govora” și „Sacralitate și monumentalism în bazinul cultural Govora”), o expoziție floralăamenajatăîn holul Primăriei („Rarități florale și dendrologice din Băile Govora”), programe artistice susținute de interpreți autohtoni și din alte localități ale țării (interpreta Liliana Dobrescu, din Teleorman, a încântat publicul, cu un recital de cântece oltenești) și multe, multe surprize. Seara, întreaga stațiune a fost luminatăde focurile de artificii ale descă tușării sărbătorii, menite să-și adauge strălucirea, strălucirii spectacolelor, interpretărilor muzicale și, nu mai puțin, eforturilor organizatorilor, care, nici de data aceasta, nu au dezamăgit exigenții participanți. Referitor la actul cultural desfășurat, primarul Mihai Mateescu ne-a declarat: „Nu știu cât de reușităa fost și această ediție a festivalului, a 40-a, ediție jubiliară, dar dacă ar fi săne luăm După numărul participanților și mulțumirea ce se putea citi pe fața spectatorilor, putem spune că ne-am îndeplinit misiunea. De la an la an, simțim creșterea numărului spectatorilor și a vizitatorilor stațiunii, simțim mulțumirea și respectul pentru ceea ce se întreprinde, în Govora, cultural. Administrația Primăriei împarte bucuria succesului festivalului din acest an, cu toți cei care au contribuit la realizarea lui, prieteni, sponsori și reprezentanți ai tuturor organelor statului, adiacente manifestării plenare a spiritualității. Tuturor, le mulțumim!” ” Raul POP