Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Finanțele Publice a dat un patron pe mâna Parchetului

” În decembrie 2007, pentru prejudicii create bugetului de stat de 9 miliarde lei vechi,

În luna decembrie 2007, personalul cu atribuțiuni de control din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, a efectuat și finalizat 177 de acțiuni de control, rezultatele inspecțiilor fiscale concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumătotalăde 37 miliarde lei vechi (circa 1 milion de euro). Suma este formatădin: 26 miliarde de lei vechi – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 10 miliarde lei vechi – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 1 miliard de lei vechi din amenzi contravenționale și confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 9 miliarde lei vechi, DGFP Vâlcea a înaintat un caz instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la infracțiunile constatate. Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, în luna decembrie 2008, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, prin structurile cu atribuții de control, a verificat: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față de bugetul general consolidat; realitatea și legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare; comportamentul contribuabililor, toate aceste obiective vizând întărirea disciplinei financiar-fiscale și contabile.

Cristina Pirvu