Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Energia hidro este energia viitorului

Deputatul Samoil Vîlcu este de părere că

„România are în energie un atu, pe care-l putem utiliza pentru dezvoltarea energiei ecologice – energia hidro”, se intituleazăcea mai recentădeclarație politică a deputatului PD-L, Samoil Vîlcu. Parlamentarul este de părere că „apa și că rbunele reprezintăcea mai importantăzestre a țării, iar exploatarea mai bunăa potențialului hidroenergetic al României trebuie săfie un obiectiv prioritar pentru țara noastră”.

Deputatul susține că Hidrocentrala Lotru-Ciunget a fost pusăîn funcțiune în anul 1972, are o putere instalatăde 510 MW, fiind cea mai mare hidrocentralăde pe râurile interioare din țară . „până în anul 2009 centrala a produs peste 28.000.000 MWh pentru Sistemul Energetic Național, cele trei hidroagregate de 170 MVA cumulând fiecare peste 500.000 ore de funcționare, având și o contribuție substanțialăla asigurarea serviciilor energetice de sistem. În luna ianuarie 2007, prin semnarea unui contract cu consorțiul Voith-Siemens Austria (actualmente Voith Hydro) și finanțat prin Banca Mondialăcu un credit care acoperăaproximativ 75% din valoarea lucrărilor, diferența fiind suportatăde Hidroelectrica S.A. București din surse proprii, s-a stabilit un program etapizat de retehnologizare a echipamentelor din centrala Lotru-Ciunget. Termenul de finalizare a proiectului este aprilie 2011. Principalele lucrări cuprinse în proiectul de retehnologizare sunt: retehnologizarea hidroagregatelor, înlocuirea unor transformatoare, înlocuirea instalațiilor electrice din centrala subteranăși supraterană, reabilitarea instalațiilor comune ale centralei, instalarea unui sistem modern de protecții, comandă, control și monitorizare, la final urmând ca Hidrocentrala Lotru-Ciunget săfie una modernăși cu o eficiențăsporită. Respectarea termenilor contractuali a făcut posibil ca în februarie 2010 săfie pus în funcțiune hidroagregatul nr. 2 din CHE Lotru-Ciunget, acesta fiind primul grup retehnologizat din centrală. Totodatăa fost pus în funcțiune un nou transformator de 190 MVA pentru evacuarea energiei produse în centrală. Următoarele momente importante în derularea proiectului de retehnologizare sunt în august 2010 și ianuarie 2011, când vor fi puse în funcțiune noi hidroagregate retehnologizate, precum și aprilie 2011, când va fi finalizat sistemul control comandăcentrală”, precizeazădeputatul democrat-liberal în declarația politică amintită.