Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Dreptatea e în mâinile justiției

” două familii vâlcene de renume Continuă cearta

Am semnalat într-un număr trecut al ziarului începutul unei dispute care s-a născut între două familii de prestigiu din municiul Rm. Vâlcea. Discordia a fost provocatăde blocarea unui drum de că tre cunoscutul om de afaceri Nicolae Trandafir Sofianu, calea de acces închisăfiind folosităde familia Bogdan Banu pentru a ajunge la domiciliu. Adresa la care are loc neînțelegerea dintre cele două părți este strada Carol I, nr. 17 A. Lipsa de înțelegere, de comunicare, de dialog constructiv, incapacitatea celor două părți de a găsi o soluție favorabilăambelor tabere, a determinat ca întreaga situație săfie adusăîn fața instanței de judecată.

Astfel, în data de 24 aprilie 2008 s-a înregistrat cererea formulatăde Biroul Notarului Public Mihaela Claudia Banu împotriva pârâților Nicolae Trandafir Sofianu și SC Oltcarn Construct SA Rm.Vâlcea, solicitându-se pe calea ordonanței președențiale deblocarea că ii de acces ce asigurăaccesul la proprietatea reclamantei. Doamnei Banu i s-a dat câștig de cauză. Poate, cum este și firesc, SC Prudent SA (firma omului de afaceri Sofianu) a făcut contestație la decizia obținutăde Claudia Banu. Contestația s-a judecat la Tribunalul Vâlcea – secția comercialăși Contencios Administrativ Fiscal, în ședința publică din 12 mai ac., cu numărul 661, în dosarul cu numărul 1258/90/2008. În urma deliberărilor, instanța de judecatăa hotărât : „Obligăpârâții să asigure accesul auto și pietonal al reclamantei la proprietatea sa și obligăaceiași pârâți sădemoleze gardul de metal și beton construit în 04.08. ac., pe porțiunea ce blocheazăaccesul. Sentința este vremelnică și executorie de îndată, fără somație sau trecerea vreunui termen. Cu drept de recurs în termen de cinci zile de la comunicare”. Sentința a fost pronunțatăpublic în 12 mai ac., la sediul Tribunalului Vâlcea. SC Prudent nu s-a conformat deciziei justiției. Au urmat nenumărate demersuri legale ale ambelor părți. Conflictul este departe de a se termina. Mai mult, Bogdan Banu s-a adresat cu o sesizare Poliției Municipiului Vâlcea cu numărul 268395 din 14.05.2008, în care a făcut referire la nerespectarea deciziei judecă torești de că tre Nicolae Sofianu. Într-un număr anterior al publicației noastre, îndemnam la dialog, înțelegere și rezolvarea pe cale amiabilăa conflictului, dar se pare că nu se poate. Spuneam atunci că din cearta celor două părți vor avea de câștigat doar avocații, cei care vor avea bani mulți de pe urma celor două familii. Ne-am înșelat. Lucrurile par săstea din ce în ce mai rău. Văprezentăm răspunsul pe care l-a primit familia Banu la sesizarea la care am făcut referire anterior. Cităm: „Urmare a sesizării dumneavoastră, adresatăconducerii Poliției Municipiului Rm. Vâlcea, văcomunică m următoarele: Cele reclamate se referăla fapte penale, motiv pentru care la această subunitate de poliție se vor efectua cercetări penale, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 271 C.P., în dosarul penal numărul P/30/0870. Art. 271. Codul de ProcedurăPenală, la articolul 271 prevede : „Nerespectarea hotarârilor judecatoresti,împotrivirea la executarea unei hotărâri judecă torești, prin amenințare Față de organul de executare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșităprin acte de violență, pedeapsa este de la 1 la 5 ani. Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuințăori parte dintr-o locuințăsau imobil, deținute în baza unei hotărâri judecă torești, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

După finalizare dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecă toria Rm. Vâlcea, cu propuneri de soluții procedurale corespunzătoare”- am încheiat citatul. fără comentarii.

Claudiu Chidu