Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DREPT LA REPLICĂ

În legăturăcu articolul cu titlul „Constantin Roibu închide combinatul Oltchim”, apărut în cotidianul Info Puls în data de 24 septembrie 2009, dorim săfacem următoarele precizări:

” Subsemnatul, Constantin Roibu nu am facut nici o declarație cotidianului Info Puls și nici altei publicații în care săanunț că voi închide Combinatul Oltchim sau săcomentez ca n-am fost ajutat de Guvern sau Președinție

” Considerațiile personale ale redactorilor nu reprezintăpunctul meu de vedere sau al conducerii Oltchim

” În nici un caz intenția mea și a managementului Oltchim nu este de a trimite oamenii acasăsau de a opri activitatea, ci săgăsim soluții pentru depășirea problemelor actuale: integrarea cu Petrochimia Arpechim și funcționarea la capacitate a instalațiilor într-un termen cât mai scurt posibil.

” Compania Oltchim a beneficiat în această perioadă dificilăde tot sprijinul Guvernului și Președinției și le multumim pe această cale

” Reaminitim că toate acțiunile și declarațiile legate de Oltchim sunt atent monitorizate de Comisia Europeană și nu dorim săperturbăm procesul de analizăși de decizie al Comisiei cu simple alegații personale ale unor ziariști

” Solicităm pe viitor atât redactorilor Info Puls, cât și altor ziariști interesați de problematica Oltchim să”colecteze” informații legate de acest subiect numai de la persoanele autorizate ale companiei, astfel încât considerațiile personale ale presei despre acest subiect, sănu agraveze și mai mult starea de fapt a societății.

” Solicit cotidianului Info Puls sădea dovadăde verticalitate și sădesfacă contractul de muncă persoanelor vinovate de o asemenea eroare.

Președinte Consiliul de Administrație

Director General

Constantin Roibu