Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

două firme de construcții „ajută” la ruinarea Mănăstirii Hurezi

 Lucrări de reabilitare, făcute în bătaie de joc

NEREGULI. Mănăstirea Hurezi se află, încă din anul 2006, în renovare. Lucrările ce au fost realizate până acum sunt de-o calitate îndoielnică . Prefectul Radu Renga a cerut ajutorul ministrului Culturii pentru rezolvarea situației. Atât Episcopia, cât și Maica StarețăMarina au solicitat încetarea colaborării cu proiectantul și executantul lucrării

 

Încă din anul 2006, Mănăstirea Hurezi se aflăîn renovare, lucrările fiind finanțate de Ministerul Culturii și Cultelor. În timp, au apărut o serie de probleme, autoritățile județene observând că lucrările sunt de o calitatea precarăși pun în pericol statutul de monument UNESCO de care beneficiazămănăstirea. Problema a luat amploare națională, ea fiind dezbătutăși într-una dintre interpelările deputatului social-democrat Aurel Vlădoiu, care atrăgea atenția că lucrările de restaurare de la Mănăstirea Hurezi au fost prost executate, aici cheltuindu-se, inutil, peste 15 miliarde de lei vechi.

 

Scurt istoric

 

Printre mânăstirile monumente istorice din România, Mânăstirea Hurezi este considerată, împreunăcu schiturile sale, cel mai reprezentativ complex de arhitectură, cunoscut pentru „stilul brâncovenesc”. Lăcașul de cult este așezat nord – vestul județului Vâlcea, pe drumul național DN 67 Rm.Vâlcea-Târgu Jiu, la poalele munților că pățânii. Mănăstirea cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost ridicatăîn 1696 și a fost ctitorităde domnitorul Constantin Brâncoveanu.

De-a lungul anilor, Mănăstirea Hurezi a fost renovatăde mai multe ori, iar pictura a fost restaurată. A fost reparatăîn anii 1827 și 1872 și restauratăde că tre Comisia Monumentelor Istorice, între anii 1907-1912 și apoi între 1957-1964.

 

Lucrări de mântuială

 

Așa cum arătam mai sus, Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi a intrat într-o restaurare completăîn anul 2006, prin dispozițiile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI). Membrii acestei comisii au stabilit finanțarea și executarea prioritarăa replantării integrale a fragmentelor de frescă exterioarăpe turlele bisericii mari. Lucă rile efectuate până acum de S.C. RESTOR S.R.L. (constructorul) și S.C. RAV-CO S.R.L. (restauratorul componentelor artistice) sunt, însă , de o calitate extrem de proastă, începând de la geamurile termopan, continuând cu tabla de pe acoperiș și sfârșind cu tencuielile și rigolele de la baza zidului bisericii. Reabilitările executate nu au respectat proiectul inițial, iar acum tencuiala cade de pe pereți. Tabla de pe acoperiș a fost schimbatăîn totalitate cu una de calitate îndoielnică , iar geamurile originale au fost înlocuite cu termopane.

 

Inspectorii în construcții vâlceni, în control

 

Neregulile mai sus menționate au fost sesizate și inserate într-un proces verbal de constare și de inspectorii Inspectoratului Județean în Construcții (IJC) Vâlcea. De când au început lucrările la Mănăstirea Hurezi, angajații Inspectoratului au efectuat numeroase controale. La primul control, făcut la sfârșitul anului 2006, ei au constatat că executarea drenului perimetral, la baza zidului bisericii, a fost realizat fără respectarea condițiilor impuse de Ministerul Culturii. Mai mult, inspectorii IJC Vâlcea au descoperit deficiențe în executarea rigolei de colectare a apelor pluviale, calitatea necorespunzătoare a tencuielilor executate la nivelul soclului și a execuției trotuarului perimetral. Totodată, Inspectoratul Județean în Construcții Vâlcea a consemnat în procesul verbal de control, calitatea necorespunzătoare a tablei folosităpentru schimbarea învelitorii la portic și pridvor și a ridicat problema oportunității Continuă rii schimbării învelitorii cu un material considerat mai slab calitativ. La sfârșitul anului 2007, inspectorii în construcții vâlceni au efectuat o altăverificare la Mănăstirea Hurezi, constatând de această datăcă schela de lemn, montatăpe fațadele de nord și sud ale Bisericii Mari, nu este folosităși prezintăun grad ridicat de uzurăce pericliteazăsiguranța vizitatorilor. De asemenea, angajații IJC Vâlcea au descoperit în incinta lăcașului de cult câteva chilii construite ilegal, stareța mănăstirii neobținând autorizația de construcție.

Imediat, inspectorii au cerut intrarea în legalitate sau dărâmarea construcțiilor ilegale. Mai mult, ei au stabilit câteva măsuri pe care reprezentanții firmelor S.C. RESTOR S.R.L. (constructorul) și S.C. RAV-CO S.R.L. (restauratorul componentelor artistice) le-au primit cu reticențăsau, putem spune, cu rea voință. De ce? Pentru că ei nu s-au conformat, continuând seria lucrărilor de mântuialăpe banii statului.

 

Prefectul Radu Renga i-a cerut ajutorul ministrului Culturii

 

Aflând ce se petrece la Mănăstirea Hurezi, prefectul de Vâlcea Radu Renga și directorul Direcției pentru CulturăVâlcea, Florin Epure, au trimis o adresăministrului Culturii, Adrian Iorgulescu. Ei au solicitat trimiterea unei echipe a corpului de control a ministrului. „Având în vedere situația care s-a creat în cazul Bisericii Mari a Mănăstirii Hurezi, în parte, datorităpoziționări diferite a principalilor factorilor implicați în conservarea și restaurarea unui monument istoric înscris în Patrimoniul Cultural Mondial, de valoarea Mănăstirii Hurezi, vărugăm sădesemnați o echipădin corpul de control al ministrului culturii și cultelor, abilitatăsăevalueze cu competențăși autoritate situația creatăla Mănăstirii Hurezi și sădispunămăsurile ce se impun, în conformitate cu prevederile și procedurile legale din domeniul protejării monumentelor istorice. Calitatea Mănăstirii Hurezi de monument istoric clasat pe Lista Patrimoniului Cultural Mondial, precum și, cele ilustrate mai sus, ne determinăsăvăsolicităm în mod expres sprijinul, în beneficiul protejării, conservării și punerii în valoare a valorosului ansamblu arhitectonic de la Hurezi, cunoscând interesul deosebit pe care-l acordați valorilor patrimoniului cultural național.” – se aratăîn adresă.

 

Corpul de control al ministrului n-a dat încă un „verdict”

 

După câteva luni, corpul de control al ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu, a venit la Vâlcea. Ei au încheiat un proces verbal de constatare, menționând că deciziile finale vor fi luate chiar de ministru. „Încheiatastăzi 19 iunie 2008, cu ocazia controlului efectuat la șantierul de restaurare al Bisericii de la Mănăstirea Hurezi, între reprezentanții Ministerului Culturii și Cultelor și Maica Marina Comăniciu. După discuțiile purtate în prezența membrilor comisiei de control, la care a participat și P.S. Gherasim Episcop al Râmnicului, Florin Epure, director executiv al DJCCPCN Vâlcea și reprezentanți ai O.N.M.I. în frunte cu domnul director general Dan Nicolae Bușcu, s-a constatat că lucrările efectuate la trotuarul și drenul din jurul Bisericii sunt provizorii (După spusele reprezentaților O.N.M.I!) și că acestea vor fi refăcute, urmând săse stabilească de urgențătoate măsurile necesare. La solicitarea reprezentanților Episcopiei și ai Mănăstirii se va lua în discuție și se va propune la nivelul comisiei analizarea activității specialiștilor care au efectuat lucrări de restaurare la acest monument, urmând ca decizia finalăsăo aibăconducerea ministerului. Menționăm că atât Episcopia, cât și Mănăstirea au solicitat încetarea colaborării cu proiectantul și executantul lucrării. Cu această ocazie, Maica Marina a predat comisiei un material cu greșelile constatate de domnia sa la lucrările de restaurare efectuate la monument care va fi folosit la întocmirea raportului de control. Tot acum, s-a stabilit că toate lucrările care se vor efectua în incinta mănăstirii sădeținăavizele de specialitate. Nu au fost primite alte documente de la mănăstire” – scrie în procesul verbal al reprezentanților Ministerului Culturii.