Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Directorul adjunct al ASP Vâlcea, Dumitru Ștefănescu, ia bani și de la CAR SANITAR

 Incompatibilitățile funcționarilor publici din instituțiile de control

ILEGAL. Statutul funcționarilor publici spune, la articolul 56 că funcționarii publici nu pot îndeplini nicio altăfuncție în afara celei de cadru didactic. Cu toate că statutul este mai mult decât clar din acest punct de vedere există, în continuare, mulți funcționari care desconsiderăprevederile legale. Lacomi După bani, deși până acum primeau salarii uriașe, ei cumuleazăfel de funcții, crezând că nimeni nu va putea descoperi vreodatăilegalitățile ce le săvârșesc.

Venituri substanțiale

În acest număr VOCEA VÂLCII va aduce în atenția opiniei publice cazul unui funcționar public, Dumitru Ștefănescu, directorul executiv financiar-contabil al Direcției de Sănătate Publică (DSP)Vâlcea, care, din 2004, este și președintele CAR SANITAR, intrând, astfel, în stare de incompatibilitate. În rândurile de mai jos vom explica, argumentat, motivele – având de partea noastrăprevederile legale – pentru care Ștefănescu este perfect incompatibil cu funcția de director executiv al DSP Vâlcea. Dumitru Ștefănescu a fost ales președinte al CAR Sanitar la jumătatea anului 2004 și, potrivit declarației sale de avere postatăpe site-ul DSP Vâlcea, indemnizația primităpentru această calitate este de 7 mii de lei anual. Tot din declarația de avere aflăm că Ștefănescu, dornic să-și înmulțească veniturile, lucreazăși ca expert juridic. Și asta nu e tot. Tot el este cel care recunoaște că una din sursele sale de venit este și din activitatea pe care o presteazăîn cadrul unei asociații de proprietari. Remunerația primităde la DSP, ca membru aflat în conducerea instituției, este și ea substanțială: 40 mii de lei pe an. Cu toate că veniturile sale anuale nu sunt deloc de neglijat, Dumitru Ștefănescu susține că deține un singur apartament, situat pe Calea lui Traian, achiziționat în 1990, în supraFață de 48 de metri pătrați, a că rui valoare de impozitare atinge suma de 60 mii și un autoturism VOLVO V40, achiziționat în 2006, de la târgul de mașini.

În Vâlcea existăpeste 100 de CAR-uri, organizate in uniuni județene, afiliate la o Uniune Natională, iar obiectul acestora de activitate este „atragerea de depuneri, sub formă de economii și acordarea de împrumuturi cu dobândă”. Președintele acestei uniuni județene este Ion Modoi, care asigurăconsultanțăeconomico-juridică tuturor CAR-urilor în schimbul unei cotizații.

Potrivit legii, CAR-urile din România desfășoarăo activitate de tip bancar fiind înregistrate și acreditate de Banca NaționalăRomână(BNR) în registrul special privitor la instituțiile financiare neguvernamentale. Conform OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, membrii acesteia pot fi doar persoane care obțin venituri de naturăsalarială, scopul unei astfel de asociații este întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi cu dobândă. Dobânda se reîntoarce în fondul asociației, După deducerea cheltuielilor statutare. Împrumuturile se acordăîn baza unui contract, care se constituie ca titlu executoriu. Fiecare CAR este supravegheat de că tre uniunea teritorialăși de că tre cea națională, în scopul asigurării continuității activității.

Invidia

Gurile rele din DSP Vâlcea spun că între Ștefănescu și juristul unității, Ion Marinescu existăfoarte multe disensiuni. Din informațiile culese până în acest moment, Marinescu a candidat pentru funcția de primar al orașului Slatina. Deși nu a reușit săobținăsufragii suficiente pentru a câștiga fotoliul de edil, acesta a fost ales consilier local. Supărat, se pare, pe Marinescu că a reușit săobținăaceastă demnitate, Dumitru Ștefănescu a început să-i facă zile negre juristului, spunând-i că se aflăîn stare de incompatibilitate și că trebuie să-și dea demisia dintr-una din cele două funcții deținute. Așa se face că acesta s-a văzut nevoit sărenunțe la calitatea de jurist a DSP Vâlcea. Supărat că l-a obligat să-și dea demisia, Marinescu, ghidându-se probabil pe principiul „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, a trimis, la rândul lui, o adresădirectoarei ASP, Adriana Gheniță, în care explica starea de incompatibilitate în care se aflăDumitru Ștefănescu. Mai exact, el spunea că , potrivit statutului funcționarilor publici, Ștefănescu deține, ilegal, calitatea de președinte al CAR SANITAR. Cum între Ghenițăși Ștefănescu existăo strânsărelație de prietenie, ea i-a transmis că a primit o sesizare de la juristul unității care-i poate crea o serie de probleme. Văzându-se încolțit, el s-a văzut nevoit să-și depunădemisia, pe care o vom reda în rândurile care urmează: „Subsemnatul Dumitru Ștefănescu, președinte CAR SANITAR Rm. Vâlcea, ales de Conferința Membrilor CAR din luna martie 2006, din motive personale îmi depun demisia din funcția de președinte, începând cu data de 1.04.2008. până la Conferința membrilor CAR această funcție va fi îndeplinităde un alt membru al Consiliului Director”. Demisia a fost înregistratăîn registrul de intrare/ieșire al instituției conform procedurii aplicate în astfel de cazuri. Având în vedere faptul că Ștefănescu a demisionat din calitatea de președinte al CAR SANITAR, firesc ar fi fost, având în vedere starea de incompatibilitate în care se afla, sărestituie banii primiți până la acea dată. Dar nu s-a întâmplat așa. Tot gurile răutăcioase spun că imediat După demisie, Ștefănescu a întocmit un act de împrumut cu CAR-ul, ca simplu membru, iar banii ce i se cuveneau din indemnizație erau folosiți de unitate pentru a-i plăti rata împreunăcu dobânda aferentă. Așa se aude.

Adresa cu cântec

Potrivit declarațiilor unor membri ai Uniunii Județene a CAR-urilor care au preferat să rămână sub protecția anonimatului, câțiva prieteni de-ai lui Dumitru Ștefănescu l-ar fi sfătuit sănu renunțe la calitatea de președinte al CAR SANITAR înainte de a discuta cu câteva persoane care fac parte din această uniune. Zvonurile par sănu fie prea departe de adevăr, având în vedere că redactorii publicației noastre au intrat în posesia unui alt act care atestăcă membrii Uniunii Județene nu au fost de acord cu demisia lui Ștefănescu, lucru mai mult decât bizar având în vedere că , După cum bine se știe, demisia este un act unilateral care nu se aprobă, ci se acceptă. Prin urmare, reprezentanții uniunii ar fi trebuit doar săconstate demisia și în niciun caz săo respingă. Ceea ce a omis pe atunci Ștefănescu săspunăeste că deși câteva persoane din Uniunea județeană țineau morțiș ca el să rămână în funcție, majoritatea membrilor CAR SANITAR doreau ca acesta sănu mai fie președintele unității. După cele întâmplate, Ștefănescu a trimis o adresăcă tre Agenția Naționalăa Funcționarilor Publici (ANFP), prin care solicita săi se răspundădacă este sau nu în stare de incompatibilitate. Între timp, la conducerea CAR-ului a rămas un președinte interimar, deși, potrivit statutului trebuiau săaibăloc alegeri la foarte scurt timp După eliberarea din funcție a lui Ștefănescu. S-a tras, însă , de timp susținătorii lui așteptând răspunsul ANFP. În cele din urmăacesta a sosit: pozitiv pentru Ștefănescu. De ce? Surse din interiorul CAR susțin că în adresăse preciza faptul că directorul executiv al ASP este președintele unei asociații de proprietari și nicidecum al unei Case de Ajutor. Deși am încercat în nenumărate rânduri săfacem rost de documentul amintit, nimeni nu a vrut să-l facă public. Întrebat de jurnaliștii publicației VOCEA VÂLCII dacă se aflăîn stare de incompatibilitate, Ștefănescu a precizat: „Anul trecut când am fost reclamat pe motivul că sunt incompatibil, m-am autosuspendat două luni de zile și am făcut adresăla Agenția Naționalăa Funcționarilor Publici prin care le ceream să-mi spunădacă funcția de director economic la ASP este incompatibilăcu cea de președinte al CAR Sanitar. Am primit răspuns imediat, iar cei de acolo mi-au spus că nu existănici un fel de incompatibilitate. Am trimis hârtia primităși celor de la Sanitas care au înțeles și acum totul este în regulă. Eu sunt președinte ales al CAR Sanitar din 2006 și niciodatănu am ținut de acest scaun”. Mai mult decât atât, persistând în eroare, Ștefănescu a trimis și o notăexplicativăUniunii Județene care atestăcă a fost nevoit săse autosuspende pentru că nu i-a fost acceptatădemisia: Subsemnatul Ștefănescu Dumitru, salariat al ASP Vâlcea pe funcția de director adjunct financiar contabil, referitor la sesizarea președintelui USJ Sanitas dau următoarele explicații: „În data de 28.03.2008 mi-am depus demisia din funcția de Președinte al CAR Sanitas Rm. Vâlcea, demisie înregistratăsub nr. 118/28.03.2008. În data de 31 martie 2008 am fost convocat în ședința extraordinarăa Consiliului unde s-a luat în discuție demisia mea, care nu a fost acceptată. În această situație m-am autosuspendat din această funcție și am cerut ca prin Uniunea Naționalăa CAR săse solicite precizări de la Agenția Naționalăa Funcționarilor Publici dacă această funcție este incompatibilăcu funcția publică pe care eu o am la locul de muncă . până la clarificarea situației, funcția de președinte al CAR SANITAS a fost preluatăde doamna Roșianu Maria – secretara consiliului. Menționez că am refuzat sămai fiu trecut pe statul de platăpentru indemnizația prevăzutăși începând cu data de 01.04.2008 nu am mai semnat nici un document în cadrul CAR SANITAS și nu voi mai participa la nici o acțiune în cadrul acestei unități. Toate cele semnalate de mine în aceasta notăexplicativăpot fi verificate de organe competente. Alăturat anexez copie După demisia din funcția de președinte”

Din nou în funcție

Cu toatecă susține sus și tare că nu a ținut niciodatăcu dinții de scaunul de președinte al CAR SANITAR realitatea îl contrazice flagrant. După primirea adresei de la ANFP, Dumitru Ștefănescu a fost reconfirmat în funcția de președinte al CAR SANITAR, deși, cum văinformam în rândurile de mai sus, ar fi trebuit săaibăloc alegeri imediat După demisia sa din funcție. Cu toate că au existat mai mulți membri ai CAR care au precizat că Ștefănescu se aflăîn stare de incompatibilitate, reprezentanții Uniunii Județene au spus că hârtia primităde la ANFP vorbește de la sine și că nu sunt motive ca aceasta sănu revinăpe scaunul de președinte. Subiectul, în sine, naște o serie întreagăde întrebări la care sperăm săprimim răspunsuri în cel mai scurt timp posibil. În primul rând, cum se face că până la momentul demisiei lui Ștefănescu, nici unul dintre membrii Uniunii Județene nu a știut dacă acesta este sau nu este incompatibil cu funcția? De ce a fost nevoie de o adresăcă tre ANFP care sădea un răspuns în acest sens? Toate aceste lucruri ne determinăsăcredem că atât membrii Uniunii și cei ai CAR-ului și-au desfășurat activitatea haotic, fărăsăcunoască câtuși de puțin legea. Și, apoi, de ce nu se dorește săse facă publică adresa trimisăde Uniunea județeană că tre ANFP, Ștefănescu prelevându-se doar de răspunsul primit? Dacă este adevărat că Uniunea a înaintat Agenției o hârtie în care se precizeazăcă Ștefănescu este președintele unei asociații de locatari, atunci este logic ca ANFP sătrimităun răspuns în favoarea sa. Așa s-ar explica de ce președintele CAR face atâta uz de răspunsul pozitiv primit de Agenție, fărăînsă săfacă publică , cum spuneam, și adresa că tre instituția amintită. Adevărul va ieși la ivealăîn curând.