Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Din 2060, țiganii vor fi majoritari

 Studiu: vom trăi în Rromânia

Studiul pe care vi-l prezentăm, a fost făcut de un institut specializat pe problemele demografice din lume și din România și nu prezintăpunctul nostru de vedere sau intenția de a radicaliza relația dintre români și conaționalii țigani. Peste tot, în orașele mici sau la țară , cartierele sau străzile unde locuiesc aceștia sunt percepute ca zone rău-famate, un mediu cu potențial infracțional ridicat, cu oameni și mentalități de ghetou. Experiența din teritoriu ne-a dovedit că nu este așa. Îiganii sunt oameni absolut normali, mulți cu probleme (din păcate, unii cu foarte multe probleme) dar și cu foarte multe speranțe. Am fost, deseori, invitați în casele țiganilor. Nu ne ferim săîi numim țigani, pentru simplu motiv că chiar ei se mândresc cu asta. Dar dincolo de mândria de a fi țigani, ei sunt oameni. La fel ca mine și ca tine, la fel ca noi toți. Am fost primiți cu multăospitalitate, am fost invitați la masă. Nu sunt niște paria, nu sunt marginali, sunt doar oameni nevoiași care au aceleași drepturi ca românii din colectivitățile înconjurătoare.

Profeția făcutăla mijlocul anilor ’90 de fostul „rege internațional al țiganilor” Ion Cioabă: „România se va scrie Rromânia” e pe cale săse împlinească . Musulmanii vor deveni majoritari în Franța, Anglia sau Olanda. Și în acest caz, se va împlini o profeție: a dictatorului Gaddafi care a zis că Europa va fi continent musulman. Fostul „rege internațional al țiganilor”, Ion Cioabă, declara la mijlocul anilor ’90 că vom ajunge sătrăim în „Rromânia”. „În 20 de ani România se va scrie Rromânia”, spunea conducă torul țiganilor. Din câte se pare predicțiile acestuia au mari șanse săse împlinească . Numărul rromilor din țara noastrăîl va depăși pe cel al românilor, în 50-60 de ani, dacă indicii de creștere demografică se vor păstra la nivelul ultimelor recensăminte. Mai exact, în cazul în care în următorii ani românii vor menține rata scă zutăa natalității, constantădin 1995 încoace, iar populația de etnie rromăva continua săse înmulțească în același ritm susținut, România ar putea să-și schimbe atât numele de țară , cât și limba națională. Exact așa cum spunea Ion Cioabă. Conform cifrelor oficiale de ultimul recensământ, din 2002, în țara noastrătrăiesc circa 500.000 de țigani. Potrivit Agenției Naționale a Rromilor, precum și multor altor ONG-uri, numărul acestora s-ar situa însă undeva între 2,5 și 3 milioane. Știind că la referendum mulți cetățeni de etnie rromăse declarăromâni, mai aproape de adevăr ar fi statistica ONG-urilor. Totuși, cel mai corect număr ar fi o medie între cele două cifre, ceea ce înseamnă că în România există1,5 milioane de țigani. Numărul acestora va fi însă în Continuă creștere. Având în vedere rata fertilității la femeile de naționalitate română(1,3), dar și cea valabilăîn cazul femeilor de etnie rromă(>4), precum și rata natalității sau speranța de viață, în viitor țiganii vor fi la fel de mulți ca și românii. Astfel, în anul 2050, numărul acestora va ajunge la șase milioane, în timp ce numărul românilor ar urma săscadăla 13-14 milioane. După alți aproximativ 15 ani, numărul românilor va mai scă dea cu până la două milioane de persoane, în timp ce rromii își vor dubla numărul. Ulterior, dacă indicii de creștere demografică se vor păstra, românii ar urma sădevinăminoritari în propria țară .

Rata fertilității, prea mică

Conform specialiștilor, pentru că numărul unei culturi sau etnii să rămână constant pentru mai mult de 25 de ani, e nevoie de o ratăa fertilității de 2,11 copii/familie. Orice număr mai mic ar duce în timp la dispariția culturii respective. Totodată, din punct de vedere istoric, nicio culturănu s-a păstrat purăcu o ratăa fertilității de 1,9 sau mai mică . Iar la o ratăde 1,3, cum este în cazul României, ar trebui până la 100 de ani pentru ca lucrurile sărevinăla normal. Pentru aceasta însă este nevoie și de un sistem economic foarte bine pus la punct, care săpoatăsusține cultura respectivă, atâta timp cât este nevoie pentru a-și reveni.

Avem o populație îmbătrânită

Revenind la datele Institutului Național de Statistică (INS), se observăcă între ultimele două recensăminte, cel din 1992 și cel din 2002, populația totalăa scă zut cu circa 5%. Populația de etnie românăa scă zut tot cu circa 5%, iar cea de etnie maghiarăs-a diminuat cam cu 12%. În schimb, populația de etnie rromăeste cu 33% mai numeroasă. Potrivit INS, rata natalității în familiile de etnie românăeste de 9,9 la mie, iar în familiile de etnie rromăajunge la 26,2 la mie. În schimb, conform unui raport al Băncii Mondiale, speranța de viațăpentru populația rromăeste cu 15-20 de ani mai mică decât pentru populația majoritară. De asemenea, mortalitatea infantilăeste mai ridicatăla rromi. Potrivit cercetărilor, țiganii au 5,9 copii pe familie, iar jumătate dintre ei au vârste de până în 20 de ani. De partea cealaltă, cetățenii români sunt caracterizați printr-un spor natural negativ și prin îmbătrânirea populației.

Musulmanii cuceresc Europa

Fenomenul de scă dere acceleratăa natalității a afectat nu doar România, ci majoritatea țărilor civilizate. Acestea nu sunt „amenințate” însă de țigani, ci de musulmani. Astfel, state precum Germania și Italia riscă să-și reducă populația la jumătate în următorii 50 de ani, tocmai din cauza acestui fenomen. Deși este foarte greu de făcut o statistică pe termen lung în ceea ce privește împărțirea demografică , nefiind vorba de o științăexactă, specialiștii au schițat totuși câteva ipoteze despre cum ar urma săarate Pământul peste 50-60 de ani. Conform cercetătorilor, migrația, precum și rata fertilității extrem de ridicatăpe care o întâlnim la persoanele de religie musulmană, ar putea duce în numai câțiva ani la schimbări impresionante la nivelul populației mondiale. Astfel, musulmanii ar putea sădepășească numărul celorlalte naționalități, în unele țări europene, dar și în SUA, acest lucru fiind chiar în plin proces. Din toată populația născutăîn Europa de la 1990 încoace, 90% a fost de imigrație islamică . Franța este cel mai bun exemplu poate. În cazul francezilor, rata fertilității este de 1,8 copii/familie, în timp ce în cazul musulmanilor aceasta este în jur de 8 copii/familie. În sudul Franței, zona cu cele mai multe biserici din lume, majoritare sunt acum moscheile. De asemenea, 30% din copiii până în 20 de ani sunt de origine islamică , iar în cele mai mari orașe precum Nice, Marseille sau Paris, numărul acestora a crescut la 45%. Astfel, până în 2030, unul din cinci francezi va fi de origine musulmană. În ceea ce privește Marea Britanie, în ultimii 30 de ani, populația islamică a crescut de 30 de ori, de la 82.000 la 2,5 milioane. În Olanda, 50% din nou-născuți sunt musulmani, iar în Rusia numărul lor depășește 20 de milioane. De asemenea, Guvernul belgian a estimat că o treime din copiii europeni vor fi născuți de familiile musulmane în 2025, adică numai peste 15 ani. În final, trebuie amintitădeclarația dictatorului libian, Muammar al Gaddafi. „Sunt semne că Allah va oferi Islamului o victorie în Europa, fără săbii, fără pistoale și fără cuceriri. Nu avem nevoie de teroriști, nu avem nevoie de bombe sau sinucigași. Cei peste 50 de milioane de musulmani din Europa vor transforma continentul într-unul musulman în numai câteva decade”, spunea acesta.