Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DIAVOLUL DIN RÂNDUL PREOȚILOR

 Patriarhia afurisește

 

Într-un număr trecut, am informat opinia publică vâlceană că în sudul țării a luat ființăun sindicat al preoților, ce pare a fi în afara disciplinii canonice și statutare a Bisericii Ortodoxe Române. Un număr de 20 de preoți din județul nostru au aderat la tendința de constituire sindicală, cu toate că știau foarte bine că prin semnarea documentelor determinate de această întreprindere se îndepărteazăde duhul vieții bisericești. Înființarea în Oltenia a primului sindicat al preoților și perspectiva apariției unuia similar în Moldova au stârnit indignarea Patriarhiei. „Păstorul cel Bun” este primul sindicat al preoților din România, sindicat oltenesc. Înființarea sa a fost aprobatăvineri, săptămâna trecută, de Judecă toria din Craiova și el numărădeja peste 30 de membri, atât preoți, cât și mireni angajați în lăcașuri de cult, toți din județele aflate sub jurisdicția Mitropoliei Olteniei. Argumentele preoților fondatori s-au axat pe lipsa de transparențăși pe deficiențele de comunicare ale Patriarhiei, care fac ca majoritatea clericilor sănu cunoască , de exemplu, noul statut al BOR. De asemenea, ei au invocat dreptul de a-și negocia salariile, ca orice alți angajați. Celălalt sindicat, este din Moldova.

Potrivit documentației depuse la judecă torie de circa 20 de preoți din județele Iași, Neamț și Bacă u, sindicatul se va numi „Acoperământul Maicii Domnului”. Legat de acestăsituație, Patriarhia a comunicat că „doleanțele preoților trebuie exprimate și discutate în conferințele protopopești lunare, cercurile pastorale, ședințele Permanențelor Consiliilor Eparhiale, conferințele pastoral-misionare eparhiale trimestriale, ședințele Sinoadelor Mitropolitane și în cele ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nu în sindicate de facturălaică „, arătând că preoții ce vor sindicat sunt în general „ispitiți de duh de răzvrătire”. Potrivit legii sindicatelor, mai susține Patriarhia, personalul de conducere, că ruia îi sunt asimilați și preoții ca lideri de parohii, nu se poate organiza în sindicate. În numărul viitor, vom încerca sădetaliem acest subiect, apelând la bunăvoința PC Nicolae Burluș State, preot paroh la Episcopia Râmnicului, vicepreședintele sindicatului „Păstorul cel Bun”.