Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Curtea Constituționalăpune bețe-n roate adopțiilor

” Din prea multăplictiseală!

” schimbarea cerutăde Curtea Constituționalăla Legea adopțiilor favorizeazășantajul și corupția ” modificarea legii va face de acum și mai grea procedura de adopție și pune chiar în pericol viața micuților care visează la șansa de a crește într-o familie

Curtea Constituționalăa decis, de curând, ca părinții biologici pot săîși dea acordul sau se opunăpână în momentul încuviințării adopției, ceea ce ar schimba radical întreaga filozofie a legii, construităpe ideea adopției deschise. Contactul direct al familiilor naturale ale copiilor pregătiți pentru adopție cu familiile ce doresc să-i înfieze ar putea crește riscul de șantaj. Astfel, se creeazăsituația în care părinții naturali ai copiilor pot condiționa încuviințarea pentru adopție în schimbul unei sume de bani sau al altor beneficii. până în prezent, Legea adopțiilor evita aceste situații prin faptul că ultima încuviințare a părinților naturali se făcea în momentul în care copilul devenea adoptabil. Decizia Curții Constituționale de modificare a acestei legi a luat prin surprindere ORA (Oficiul Român pentru Adopții), autoritatea centralăde reglementare în domeniu, care nu a fost consultatăcu privire la schimbările ce urmau săsurvinăîn lege.

până acum, din momentul în care copilul începea săfie potrivit cu familia adoptatoare, relațiile cu familia naturalăîncetau tocmai pentru ca minorul sănu fie purtat de la o familie la alta și, bineînțeles, pentru evitarea șantajului. Mai mult decât atât, până la modifică rile subliniate, părinții biologici nu mai aveau niciun cuvânt de spus din momentul în care exista o hotărâre judecă torească prin care copilul devenea adoptabil și filiația se întrerupea. Părinții biologici puteau săse opunăadopției, dar, chiar și așa, instanțele țineau cont de „interesul superior al copilului”. Următoarea etapăera găsirea unei familii adoptive, se dădea o noua hotărâre judecă torească prin care copilul era încredințat respectivei familii, la care stătea minimum trei luni pentru a se vedea daca se potrivesc, După care urma încuviințarea adopției.

Lege nedreaptă

După aflarea deciziei Curții, Oficiul Român pentru Adopții și reprezentanții Ministerului Muncii încearcă săschimbe cât mai puțin legea, astfel încât interesele copilului săfie protejate. În acest moment, se discutăca părinții biologici săfie chemați doar în ultima fază, cea a încuvințării adopției. În situația în care nu se prezintăla proces, acesta poate continua și prin citarea lor publică . Dacă ei se vor răzgândi și se vor opune adopției, instanța va trebui săținăcont de interesul superior al copilului, pentru că reluarea întregului proces sau scoaterea lui din familia adoptivă, constituie o traumăcare nu poate fi ignorată.

Decizia Curții Constituționale a survenit în urma contestării la Timișoara a unei adopții interne de că tre un bărbat care nu a putut reclama înfierea fiicei sale până nu și-a dovedit paternitatea Față de copil. Gabriela Petrescu, șeful ORA, a declarat că această situație excepționalăar fi fost evitatădacă s-ar fi respectat întocmai prevederile legale.

Procesul de adopție, aproape blocat

Directorul executiv-adjunct al DGASPC (Direcția Generalăde asistență Socialăși Protecția Copilului) Vâlcea considerăcă modifică rile făcute în legea privind adopțiile, vor face aproape dificil procesul de adopție și așa unul extrem de dificil. ” Din punctul meu de vedere, odatăcu noile modifică ri din lege, vor fi mult mai puține adopții. Eu cred că adoptatorii vor dori săcunoască neapărat părinții naturali”, a precizat ea.

În anul 2007, spune Roxana Radu, șase familii din Vâlcea au reușit săadopte copii, După o serie întreagăde proceduri, prevăzute de legislația în vigoare, care au durat luni de zile. Pe de altăparte, spune ea, numărul redus de adopții din județ și nu numai, se poate explica prin dorința părinților care doresc săadopte copii cu vârste cuprinse între 0-1 an. „În acest moment, avem deschisăprocedura de adopție pentru 29 de copii, care au peste un an. De regulă, acești micuți au șanse destul de mici săajungăîn familii, pentru că majoritatea părinților adoptatori vor copii până într-un an”, a mai spus Roxana Radu. Deputatul Petre Ungureanu este și el de părere că modifică rile apărute în legea mai sus menționată, fac aproape imposibilăadopția. „Copii ar trebui sămeargăîn familii și nu să rămână în centrele de plasament, unde știm că nu existăcondiții propice dezvoltării personalității lor. Consider că legea vine cu niște modifică ri aberante, care ar trebui excluse de acolo cât mai repede pentru interesul superior al copilului”, a argumentat parlamentarul democrat-liberal.â

Olivia Pîrvu – Cîrciu