Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Constantin Roibu rămâne președinte și director general la OLTCHIM

DECIZIE. În ciuda opoziției manifestatăde unii acționari minoritari, Constantin Roibu rămâne în fruntea combinatului chimic Oltchim, așa cum a hotărât Adunarea Generalăa Acționarilor, care a avut loc în data de 30 martie a.c. Acționarii combinatului chimic au împuternicit conducerea OLTCHIM săacționeze pe toate că ile și prin toate mijloacele legale, inclusiv prin sesizarea instituțiilor abilitate ale statului, pentru contracararea orică ror acțiuni desfășurate de persoane fizice sau juridice care vizeazădefăimarea întreprinderii.

La începutul acestei săptămâni, s-a desfășurat ședința acționarilor de la întreprinderea OLTCHIM, principalul punct de interes reprezentându-l propunerea de înlăturare din funcția de director general a lui Constantin Roibu la solicitarea expresă a lui Wojciech Zaremba din cadrul companiei PCC. Numai că încercarea lui Wojciech Zaremba de schimbare a conducerii OLTCHIM s-a lovit de refuzul reprezentanților AVAS și Ministerului Economiei, care au considerat că este bine ca dr. ing. Constantin Roibu să rămână la timona celei mai mari societăți comerciale din Vâlcea. Aproape 75% din acționarii OLTCHIM au votat pentru menținerea ca director general a lui Constantin Roibu. La un alt punct de pe ordinea de zi a ședinței AGA din 30 martie, acționarii au ales următorii administratori: Constantin Roibu – director general al OLTCHIM; Wojciech Zaremba – director de dezvoltare la PCC SE; Grigore Crăciunescu – director general al firmei Nordic Impex SRL Râmnicu Vâlcea și consilier municipal din partea PD-L; Constantin Istrătoiu – director general adjunct în Ministerul Economiei; și Constantin Nedelcu – funcționar la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizare în Industrie din cadrul Ministerului Economiei. Președinte al Consiliului de Administrație a fost desemnat Constantin Roibu. Durata mandatului este de patru ani începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. De asemenea, acționarii au aprobat indemnizația lunarăcuvenită, în anul 2009, membrilor Consiliului de Administrație al SC Oltchim SA în cuantum ce nu va depăși 0,1% din salariul directorului general în conformitate cu prevederile legale.

Wojciech Zaremba i-a luat locul în CA lui Waldemar Preussner

până la termenul legal, zece persoane s-au înscris pe lista de candidați pentru Consiliul de Administrație de la societatea OLTCHIM, consiliu ce a fost validat de acționari în cadrul ședinței din data de 30 martie 2009. Trebuie săspunem că toți cei cinci foști membri ai consiliului de administrație s-au înscris în cursă, alături de alte cinci persoane. Iatălista completăa celor zece candidați: Constantin Roibu – director general al OLTCHIM; Gheorghe Păsat – director SC Interinstal SRL Râmnicu Vâlcea și consilier județean PNL; Bogdan Pistol – președinte al UGIR Vâlcea; Ion Ionescu – director dezvoltare la SC Acvarim SA; Waldemar Preussner – președintele Consiliului de Administrație al companiei Petro Carbo Chem SE; Wojciech Zaremba – director de dezvoltare la PCC SE; Grigore Crăciunescu – director general al firmei Nordic Impex SRL Râmnicu Vâlcea și consilier municipal din partea PD-L; Ștefan Nanu – director general Direcția Generalăde Trezorerie și Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanțelor; Constantin Istrătoiu – director general adjunct în Ministerul Economiei; și Constantin Nedelcu – funcționar la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizare în Industrie din cadrul Ministerului Economiei. Candidații propuși pentru funcția de administrator al OLTCHIM au fost aleși prin metoda votului cumulativ, ca membri ai consiliului de administrație de la combinatul chimic vâlcean. Fostul consiliu de administrație a fost ales în urmăcu un an, când în competiție s-au înscris opt candidați pentru cinci locuri: Constantin Roibu (director general al OLTCHIM), Nicolae Jivan, Bogdan Pistol, Gheorghe Păsat, Ion Ionescu, Waldemar Preussner, Mircea Duțescu (avocat) și Dumitru Tudor (patron). În urma aplică rii metodei votului cumulativ, au fost aleși ca membri ai consiliului de administrație următorii: Constantin Roibu (președinte), Bogdan Pistol, Gheorghe Păsat, Ion Ionescu și Waldemar Preussner (membri). Prin anul 2005, Nicolae Jivan a fost ales în această calitate, înlocuindu-l pe Dumitru Saitoc, un om instalat de fostul ministru al Industriilor, Codruț Șereș. Președintele de la Petro Carbo Chem, Waldemar Preussner, nu a fost la prima încercare de a intra în consiliul de administrație de la SC Oltchim SA. În vara anului 2007, ședința ordinarăa acționarilor de la SC Oltchim SA s-a deschis chiar cu propunerea de alegere a membrilor consiliului de administrație. Alegerea unui nou CA se impunea mai demult având în vedere că doi dintre acționarii importanți de la întreprindere (Ministerul Economiei și Lindsell Enterprises Limited) nu mai figurau în structura acționariatului. În aceste condiții, era obligatoriu ca cei doi reprezentanți din CA săpărăsească acest for de conducere de la SC Oltchim SA.

Declanșarea acțiunii în răspundere împotriva lui Waldemar Preussner

În ședința din 30 martie 2009, acționarii OLTCHIM au constatat că PCC SE și reprezentanții acestuia, prin acțiunile întreprinse împotriva intereselor OLTCHIM, constând în declarații defăimătoare și nereale, făcute în media din România și din străinătate, precum și prin opoziția prin orice mijloace la orice măsuri de redresare ale societății și blocarea majorării capitalului social, au creat societății prejudicii majore, determinate de îngreunarea posibilităților de finanțare și a raporturilor comerciale cu furnizorii și clienții OLTCHIM. În urma constatării acestei situații, adunarea generalăordinarăa adoptat, cu 73% din numărul drepturilor de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați, următoarele hotărâri: împuternicirea conducerii executive și Consiliul de Administrație al OLTCHIM săacționeze pe toate că ile și prin toate mijloacele legale, inclusiv prin sesizarea instituțiilor abilitate ale statului, pentru contracararea orică ror acțiuni desfășurate de persoane fizice sau juridice care vizeazădefăimarea OLTCHIM sau aduc atingere intereselor economice și de piațăale acestei societăți; declanșarea acțiunii în răspundere împotriva administratorului Waldemar Preussner.