1

CONSILIUL JUDEÎEAN RĂMÂNE „PARALIZAT”

până la decizia Curții de Apel Pitești/ Prin „grija” liberalilor

BLOCAJ. Activitatea Consiliului Județean Vâlcea rămâne în continuare blocatăDupă ce marți, 2 septembrie a.c., judecă torul Aurelian Gheorghe a dat câștig de cauzăPrefecturii, admițând cererea de anulare a actului administrativ privind constituirea comisiilor de specialitate. Reamintim că prefectul Radu Renga, supărat că niciun consilier județean PNL nu a fost ales în comisia de Buget Finanțe, a decis săatace în contencios formula de alcă tuire a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea. Inițiativa cu caracter politic a prefectului nu face decât săblocheze funcționarea instituțiilor și serviciilor publice, precum și a consiliilor locale și primăriilor din județ.

 

Prefectura a cerut amânarea procesului

 

Procesul trebuia săaibăloc în data de 16 septembrie 2008, însă conducerea Consiliului Județean a solicitat urgentarea judecă rii lui. Astfel că , marți, în jurul orei 11.00, președintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, vicepreședintele Dumitru Persu și avocatul Octavian Fieroiu (avocat angajat de Ion Cîlea) au intrat în sala de judecată, așteptând începerea procesului. Reprezentantul Instituției Prefectului, consilierul juridic Mironela Tudora a solicitat, însă , amânarea, motivând că nu a luat la cunoștințăîntâmpinarea depusăde Consiliul Județean și trebuie săformuleze un răspuns. Nemulțumit, președintele Ion Cîlea i-a cerut judecă torului să-i dea cuvântul, amintind că acea întâmpinare de care vorbește juristul Prefecturii i-a fost înmânatăcu mai mult de cinci zile înainte de proces. „Solicitarea de amânare este doar o strategie a prefectului, care este sub influența PNL. El dorește săse ajungăla dizolvarea CJ. Se știe că în Legea Administrației Publice Locale, la art. 55 se precizeazăcă dacă CJ sau CL nu adoptănicio hotărâre trei ședințe ordinare consecutive se dizolvăde drept. Mai mult, articolul 44 din aceeași lege, prevede că proiectele de hotărâre nu pot fi introduse în dezbatere decât dacă au avizul comisiilor de specialitate. Așadar, vărog săanalizați această situație” – a spus Ion Cîlea.

La rândul său, avocatul Octavian Fieroiu a scos în evidențăfaptul că procesul trebuie săse judece în regim de urgență, având în vedere faptul că activitatea CJ este blocată. „Deși este vorba de o acțiune în anulare a unui act administrativ intentatăde prefect, are ca efect suspendarea executării actului administrativ atacat. Ori, în materie de acțiuni care vizeazăsuspendarea executării unui act administrativ, legea 554 impune judecata de urgență. Aici nu e vorba de nu știu ce interese personale, ci de interesul întregului județ. Eventuala amânare, nejustificată, a acestei cauze ar prelungi paralizia activității întregului Consiliului Județean. Pentru aceste hotărâri judecă torești vărog săconstatați că cererea de anulare este neîntemeiată” – a precizat avocatul Octavian Fieroiu.

 

Juristul Prefecturii, umilit de avocatul Octavian Fieroiu

 

Judecă torul Aurelian Gheorghe a considerat că reprezentantul Instituției Prefectului a avut timp suficient săse documenteze, respingând solicitarea de amânare a cauzei. Primul care a luat cuvântul a fost chiar consilierul juridic al Prefecturii, Mironela Tudora, care s-a dovedit a fi total nepregătit. Printre bâlbe și greșeli de exprimare, Mironela Tudora a susținut, fără argumente solide, că nu s-a ținut cont de configurația politică a Consiliului Județean rezultatăîn urma alegerilor locale, iar consilierii liberali au fost neîndreptățiți.

Persistând în eroare, ca și în contestația depusăîn instanță, consilierul juridic al Prefecturii a susținut că vicepreședinții Consiliului Județean trebuiau săfacă parte dintr-o comisie de specialitate, deoarece ei își păstreazăcalitatea de consilieri județeni. Mironela Tudora s-a mai legat și de faptul că pentru a se stabili componența comisiilor de specialitate ale CJ s-a recurs la vot secret, lucru la fel de nelegal, din punctul său de vedere. Altăgreșealămonumentalăa reprezentantului Prefecturii, pentru că nu trebuie uitat faptul că însuși Cristian Buican – liderul consilierilor PNL, a cerut vot secret în cadrul acelei ședințe de CJ, în caz contrar, amenințând că aleșii liberali vor părăsi sala.

Toate argumentele consilierului juridic al Prefecturii au fost, însă , demontate de avocatul Octavian Fieroiu, care a menționat că sălile de tribunal nu trebuie transformate în arene de lupte politice și nici justiția nu trebuie săse lase transformatăîntr-un instrument al luptei de interese. „Prefectul se plânge că s-a comis o nelegalitate în adoptarea acestei decizii a CJ Vâlcea, nelegalitate ce ar consta în nerespectarea configurației politice în ceea ce privește compunerea comisiilor de lucru. Îmi permit să-mi manifest respectul Față de prefect, contrazicându-l. Nu este vorba de o nerespectare a configurației politice, iar dacă ar fi vorba de așa ceva, asta nu reprezintăo nelegalitate. Un partid sau altul poate fi obligat să-și desemneze candidat într-o comisie sau alta? Răspunsul este nu, pentru că nică ieri în lege nu spune asta. Deci, existăposibilitatea ca un partid sănu își numească un reprezentant într-o anumităcomisie și astfel mult dorita configurație politică a prefectului nu se pune în aplicare. Și cazul în spețăeste tot la fel. PNL-ul a refuzat să-și numească reprezentanți în câteva comisii, pentru că , așa cum se poate vedea și în procesul verbal al ședinței, consilierii liberali au părăsit sala. Nu vreau sămutăm lupta politică în sala de judecată. însă , prefectul se referăîn cererea lui la nerespectarea configurației politice. Adică , se referăla acest lucru o persoanăcare ar trebui săfie prin excelențăapolitică . Păi dacă nedesemnarea unui candidat al PNL într-o comisie constituie o nelegalitate, atunci de ce nu liberalii au intentat proces? Domnule President, în politică sunt învinși și învingători, iar învinșii niciodată, nică ieri nu trebuie săpunăcondiții. Acest lucru trebuie să-l înțeleagăși liberalii, dar și prefectului județului. De 2000 de ani, a devenit dicton acea afirmație „Vae victis!”” – a spus avocatul Octavian Fieroiu. Implicarea inutilăa prefectului Radu Renga, și a Instituției Prefectului, ce se vrea apolitică , denotăpartizanatul politic al reprezentantului guvernului în teritoriu cu liberalii atât de dragi lui.

 

Imixtiuni în actul justiției?

 

A urmat lunga așteptare a pronunțării date de judecă torul Aurelian Gheorghe. Vicepreședintele CJ Vâlcea, Dumitru Persu și jurnaliștii vâlceni au așteptat verdictul, pe holurile Tribunalului Vâlcea, mai bine de 4 ore. La un moment dat, în jurul orei 16.00, în ușa instituției a apărut nimeni altul decât Mihai Dinescu – consilierul personal al deputatului PNL, Emilian Frâncu, care, fără nici cea mai mică ezitare, a urcat la unchiul său, președintele Tribunalului, Petre Dinescu. După aproximativ o jumătate de oră, acolitul lui Frâncu a coborât zâmbitor, fiind fotografiat și filmat de jurnaliștii prezenți. La scurt timp, unul dintre jandarmii Tribunalului ne-a anunțat că suntem așteptați în birou de președintele Petre Dinescu. Acesta, ca săne arate cât de „deschis” este în relația cu mass-media, ne-a îngăduit ca din acel moment săfotografiem și săfilmăm în instituție, chiar dacă nu am solicitat aprobare. Intervenția președintelui Tribunalului nu face decât săne confirme că între Mihai Dinescu și Petre Dinescu a avut loc un dialog. Mai mult decât atât, în timp ce eram ținuți de vorbăde președintele Tribunalului, judecă torul Aurelian Gheorghe se pregătea sădea verdictul. Din fericire, unul dintre jurnaliști a primit un apel telefonic, fiind anunțat de cele ce se întâmplă. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns în sala de judecată, judecă torul se pregătea sădea pronunțarea. „Instanța admite cererea reclamantului și dispune anularea hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 6 din 30.06.2008” – a anunțat magistratul Aurelian Gheorghe.

 

Cîlea, dispus sănegocieze cu liberalii

 

Vestea i-a uimit pe conducă torii Consiliului Județean Vâlcea, care nu se așteptau la o astfel de decizie din partea justiției. „Respectăm decizia Tribunalului Vâlcea, dar evident că vom face recurs la Curtea de Apel Pitești. Nu măașteptam săpierdem aici, însă am încredere în justiție și am convingerea că vom câștiga la Curtea de Apel. Ați văzut și dvs. ce s-a întâmplat azi la Tribunalul Vâlcea, dar nu vreau săcomentez mai mult. S-au perindat tot felul de indivizi la președintele Tribunalului, dar poate au venit să-i aducă o aspirinăsau vreun calmant. Mărefer la Mihai Dinescu, care este șeful de cabinet al deputatului liberal Frâncu. Vreau sămai spun că acțiunea prefectului este una impusăde liberali, Radu Renga încă lcându-și statutul de înalt funcționar public” – a spus vicepreședintele CJ Vâlcea, Dumitru Persu, imediat După aflarea verdictului.

La rândul său, președintele Ion Cîlea a declarat că este dispus săpoarte negocieri cu liberalii pentru a debloca activitatea Consiliului Județean. „Deși sunt convins că dreptatea nu este de partea consilierilor liberali, iar tot ce s-a întâmplat nu este corect, totuși măgândesc sămerg pe principiul potrivit că ruia „cel mai deștept cedează”. Am de gând săfac o ședințăextraordinarăîn care săreintroduc pe ordinea de zi acest punct de reconstituire a comisiilor. însă , îmi rezerv dreptul de a nu mai permite tot felul de aranjamente și jocuri de culise, dincolo de puterea votului. În aceste condiții, eu accept încă o negociere cu liberalii. Îi invit pe această cale la o discuție pentru că nu își au rost răzbunările politice. Trebuie săfacem ceva săscoatem din impas acest județ, care, la ora actuală, este într-o situație dramatică „ – a conchis Ion Cîlea.