Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CIRC ÎN CONSILIUL JUDEÎEAN VÂLCEA

 Liberalii s-au dat în stambă

ORGOLII. Nemulțumiți că nu au obținut niciun loc în comisia de buget – finanțe, aleșii liberali au plecat în toiul ședinței, în semn de protest

 

Luni, 30 iunie a.c., președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, a convocat aleșii județeni într-o ședințăordinară. Întâlnirea dintre consilierii celor trei partide politice ce compun acum CJ Vâlcea a fost una furtunoasă. Consilierii au purtat discuții aprinse pe marginea unui subiect, care, într-un final, a dat naștere la mari controverse. Este vorba de validarea comisiilor de specialitate. Nemulțumiți că nu au obținut niciun loc în comisia de buget – finanțe, aleșii liberali au plecat în toiul ședinței.

 

Monceanu, veșnic nemulțumit

 

La începutul ședinței, președintele Ion Cîlea a suspus aprobării consilierilor componența a fiecă rei comisii de specialitate (opt la număr). Încă de pe atunci s-a văzut că liberalii erau puși pe harță. Asta pentru că penelistul Constantin Monceanu s-a abținut la fiecare vor. Pentru a-și motiva decizia, el a început săcitească dintr-o lege a adminsitrației publice locale, pe care nu suntem siguri că o înțelege. „M-am abținut pentru că dumneavoastrăați propus opt comisii de specialitate, iar jumătate sunt formate din trei membri. Eu vreau săse respecte legea, care spune că fiecare consilier în parte trebuie să-și spunăopțiunea. Mi se pare corect ca PNL săaibăreprezentant în fiecare comisie. Componența comisiilor trebuie săse facă respectând configurația politică în urma alegerilor locale” – a spus Constantin Monceanu. Nici Ion Cîlea nu s-a lăsat mai prejos, dându-i un răspuns promt liberalului: „Noi suntem într-o alianță, consemnatăprintr-un protocol. Majoritatea se considerăconstituitădin cele două grupuri de consilieri ale celor două partide: PSD și PD-L. Dacă văreferiți la acest lucru, noi ținem cont de configurație și am săvădemonstrez în continuare că la unele comisii alcă tuite din trei membri aveți doi reprezentanți. Am ținut cont de încă un principiu. Un consilier sănu facă parte din mai multe comisii, pentru că acest lucru s-a dovedit ineficient”.

 

Orgolii liberale

 

După ce s-a aprobat numărul de reprezentanți în fiecare comisie de specialitate, liderii grupurilor de consilieri județeni au trecut la nominalizările pentru reprezentanții în comisii. Primul care a făcut nominalizările din partea PSD a fost Ion Cîlea, fiind urmat de Samoil Vîlcu care a enumerat reprezentanții PD-L, iar în final Constantin Monceanu a citit opțiunile fiecă rui consilier liberal în parte. Peneliștii s-au încă pățînat să-și nominalizeze reprezentanți în comisii ce erau deja complete, iar în cele în care puteau să-și desemneze doi oameni, nu au făcut-o, rămânând astfel două comisii incolmplete. „Când am acceptat săcandidez pe listele PNL am considerat că , astfel, voi face ceva pentru cei care mătrimit în Consiliul Județean. Dacă nu fac parte dintr-o comisie unde pot să-mi pun în valoare cunoștiințele, atunci nu vreau sămai fac parte din nicio comisie” – a spus consilierul liberal Gheorghe Păsat. Cea mai mare nemulțumire a peneliștilor a fost aceea că în comisia de buget – finanțe nu au mai avut niciun loc liber, comisia fiind completatăde consilieri social-democrați și democrat – liberali. „Noi nu dorim săluăm președinția niciunei comisii din Consiliul Județean. Dimpotrivă, dorim ca cei care-și asumărăspunderea conducerii județului în următorii patru ani săpreia și conducerea comisiilor de specialitate. Noi vrem săne reprezentăm electoratul așa cum trebuie și considerăm că pentru aceasta trebuie săavem reprezentanți în toate comsiile de specialitate ale CJ, cel puțin un om” – a declarat Cristian Buican, liderul consilierilor liberali.

 

În semn de protest, liberalii au părăsit sala

 

În momentul în care Ion Cîlea a supus la vot operațiunea de vot deschis pentru cele trei comisii supradimensionate, conslierii PNL au luat „foc”, spunând că acest lucru este ilegal. Aleșii PSD și cei PD-L au agreat, însă , propunerea președintelui CJ Vâlcea, votând cu toții. Cu toate acestea, pentru a-i împăca și pe unii și pe alții, Ion Cîlea a propus ca votul săfie secret. Liberalii însă nu au mai vrut săaudănimic și fără prea multe explicații, Cristian Buican a anunțat că grupul liberal va părăsi ședința. Ceea ce s-a și întâmplat. Cîlea a încercat să-i facă săraționeze și săse întoarcă în sală, însă nu a avut sorți de izbândă. „Legea nu se negocieazănică ieri, domnule președinte, nici în Consiliul Județean. Dacă votul este deschis, atunci grupul consilierilor liberali nu poate săparticipe la așa ceva și se retrage din ședință!” – a spus Buican înainte săpărăsească sala de ședințe. Din fericire, ședința a putut continua deoarece pentru a vota componența comisiilor de specialitate era nevoie de majoritate simplă. În final, consilierii județeni rămași au votat secret cele trei comisii de specialitate controversate: comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; comisia pentru servicii publice, turism și protecția mediului și comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico-sociala și relații externe.

 

Componența comisiilor de specialitate

 

În rândurile de mai jos, văprezentăm componența fiecă rei comisii de specialitate:

Comisia de Buget – Finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului: Iulian Comănescu (PSD) – președinte, Nicu Spiridon (PSD), Ion Belciu (PSD), Dan Fiera (PD-L), Bogdan Almași (PD-L);

Comisia Juridică : Samoil Vâlcu (PD-L) – președinte, Ștefan Prală(PSD), Ion Oprescu (PD-L), Eugenia Popa (PNL) – comisia va fi completatăcu încă un membru PNL;

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism: Sorin Zamfirescu (PD-L) – președinte, Remus Petrescu (PD-L), Alexandru Oproaica (PSD), Cristian Buican (PNL) și Constantin Monceanu (PNL);

Comisia pentru cultură, culte, educație, tineret și sport: Adrian Dumitrescu (PNL) – președinte, Gheorghe Vieru – comisia va fi completatăcu încă un membru PNL;

Comisia pentru sănătate, familie, protecție socialăși protecția copilului: Gheorghe Folea (PNL) – președinte, Constantin Pârvu (PSD) – comisia va fi completatăcu încă un reprezentant PNL;

Comisia pentru Servicii Publice, Turism și si protecția mediului: Iuliana Moise (PD-L) – președinte, Sorin Nedelcu (PSD), Mircea Poenaru (PNL);

Comisia de strategii, programe de dezvoltare economico-socialăși relații externe: Ioana Liță(PSD) – președinte, Marin Victor (PSD), Ion Gava (PD-L);

Comisia pentru relații cu societatea civilăși servicii publice deconcentrate: Costi Rădulescu (PSD) – președinte, Simion Aurel (PD-L) și Ilie Fârtat (PNL).