1

Casa de Asigurări de Sănătate a primit bilă albă

La videoconferința cu ministrul Sănătății,

Miercuri, 29 iulie a.c., a avut loc întâlnirea conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu reprezentanții tuturor caselor de asigurări din teritoriu. Directorul general al CAS Vâlcea, ec. Constantin Rădulescu, ne-a declarat: „această acțiune avea loc periodic, prin deplasarea în Capitală. De data aceasta s-a desfășurat sub forma unei videoconferințe, susținutăla Prefectura Vâlcea, motivatăde necesitatea de a obține și pe această cale economii”.

Tema videoconferinței a fost evaluarea situației economico- financiare a sistemului de asigurări sociale de sănătate în primul semestru din acest an și discutarea problemelor ce țin de finanțarea și decontarea serviciilor medicale în perioada următoare, având în vedere că încasările la bugetul de stat, inclusiv contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, sunt mai mici, iar cerințele de finanțare a serviciilor medicale de tot felul sunt tot mai mari.

Trecerea în revistăa realizarilor a evidențiat, din nou, județul Vâlcea, unde Casa de Asigurări de Sănătate a prezentat un bilanț pozitiv, apreciat de directorul general al CNAS, dr.Cristian Celea.

Nici serviciile județene de ambulanțănu au fost uitate. Secretarul de stat, dr. Raed Arafat a prezentat situația ambulanțierilor din întreaga țară care se confruntă , în mare parte, cu aceleași probleme. Și aici a fost evidențiatăCasa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care a declanșat primele acțiuni de control ale că ror concluzii au fost înaintate deja Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministrului Sănătății. „Pentru a stăpâni toate problemele în această perioadă dificilă, nu trebuie neapărat sau doar suplimentat bugetul ci, înainte de toate, trebuie întărite acțiunile de control, deoarece, așa cum s-a putut observa, existăîncă risipăși fonduri întrebuințate nechibzuit. Partenerii noștri de contract sunt, în egalămăsurăcu noi, interesați și răspunzători de îndeplinirea acestui obiectiv, ai că rui beneficiari sunt toți cetățenii”, ne-a mai declarat directorul general al CAS Vâlcea, ec. Constantin Rădulescu.