Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

că min de bătrâni la Bistrița la standarde europene

 Directorul adjunct al DGASPC Vâlcea, Antonie Ceaușu, promite

La conferința de presă organizatăde Direcția Generalăde asistență Socialăși Protecție a Copilului (DGASPC) Vâlcea, directorul adjunct Antonie Ceaușu a prezentat pe larg câteva din proiectele pe care această importantăinstituție le derulează, prin finanțări externe. Așadar, până la finele acestui an, DGASPC va implementa proiectul „Centrul de Îngrijire și asistență Bistrița”, ce face parte din programul PHARE 2006.

că min de bătrâni la standarde europene

În perioada imediat următoare, la Bistrița se va înființa un Centru de asistență și Îngrijire, destinat vârstnicilor cu ușoare dizabilități psihice și loco-motorii. Antonie Ceaușu spune că acesta va fi unul dintre cele mai moderne din județ. „Centrul va avea o capacitate de 50 de locuri și va asigura fiecă rui beneficiar servicii de găzduire, în dormitoare cu maxim trei persoane, dotate cu grup sanitar propriu, îngrijire și asistență medicalăspecifică , consiliere psihosocială, servicii de recuperare diversificate”, a precizat Antonie Ceaușu, director adjunct al DGASPC Vâlcea.

În Centrul de la Bistrița vor fi aduse 30 de persoane care acum se aflăinstituționalizate în alte centre supraaglomerate, iar alte 20 de persoane vor fi aduse direct din familie, în urma cererilor înaintate că tre Direcție.

Conform spuselor directorului adjunct al DGASPC Vâlcea, Antonie Ceaușu, Centrul de la Bistrița va avea 17 dormitoare, o salăde club, o camerăde zi, cabinet medical, infirmerie, cantină, diferite săli destinate terapiilor urmate de bătrâni, spălătorie, bucă tărie și o salăde mese. Personalul ce urmeazăa fi angajat la Centrul de Îngrijire și asistență Bistrița va fi plătit timp de șase luni din bugetul proiectului, După care va intra pe ștatele de platăale Direcției.

Costul total al proiectului este de 217.429 euro, din care 55.800 euro vin din partea Consiliului Județean Vâlcea, restul prin finanțare nerambursabilădin partea Uniunii Europene.

Trecut și viitor pentru DGASPC

Profitând de ocazie, directorul adjunct Ceaușu a prezentat câteva din realizările Direcției în cei patru ani și jumătate de când se aflăîn funcție. „În prezent cele 12 centre destinate atât vârstnicilor cât și persoanelor cu handicap găzduiesc 519 beneficiari. În cei patru ani, au fost închise două centre, este vorba de Păușești-Măglași și Mamu-Lungești, clădirile fiind retrocedate proprietarilor de drept, respectiv mănăstirea Sărăcinești și Mamu. Cei 170 de beneficiari au fost transferați în trei centre noi, date în folosințăîn cursul anilor 2007 și 2008. Activitatea Direcției în acești patru ani s-a axat mai ales pe deschiderea de noi centre, tocmai pentru a rezolva excedentul de beneficiari din centrele supraaglomerate. Am reușit săobținem mai bine de 2 milioane euro doar prin programe externe” – a declarat Antonie Ceaușu.

Conducerea DGASCP Vâlcea are planuri mari de viitor, Ceaușu susținând că se intenționeazăcrearea unui alt centru la Bistrița. „La Bistrița existăsuficient spațiu pentru crearea unui alt centru, în afara celui deja existent și al celui care se va amenaja în scurt timp. Aș dori ca acolo săînființăm un că min destinat persoanelor care suferăde boala Alzheimer, pentru că este deosebit de dificilăîngrijirea unei astfel de persoane. La ora actualăavem câteva zeci de cereri ale aparținătorilor și am dori sărezolvăm și această problemă” – a conchis Antonie Ceaușu.